งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา 1 เรื่อง ประมาณไม่ ต่ำกว่า 10 สไลด์ โดยให้เนื้อหามีข้อความที่ สวยงาม มีรูปภาพประกอบ โดยดาว์นโหลดจาก แบบฟอร์มนี้ที่เว็บไซด์ n02-n03-name1-name2-name3.ppt n02-n03-name1-name2-name3.ppt

2 การตั้งชื่อไฟล์ Power Point ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้ c00c00_c00_n01_n02_n03_name1_name 2_name3.ppt หลักการตั้งชื่อคือ เลขห้องตามลำดับ, เลขที่ ตามลำดับ, ชื่อจริงภาษาอังกฤษตามลำดับ ตัวอย่างเช่น prapakron- natcha-amorrut.ppt เป็นต้น

3 การส่งไฟล์ POWERPOINT 1. เปิดเว็บไซด์ อ่าน วิธีการส่งไฟล์ ซึ่งมี 2 วิธีคือ ส่งที่อีเมล หรือส่งผ่าน อินเตอร์เน็ตระบบ FTP คือhttp://tps.comsci.info/ ftp://tak.comsci.info User = pass = 1234 และส่งงาน ให้ส่งที่โฟล์เดอร์ free1-55/ ก่อนส่งไฟล์ทุกครั้ง ต้องบันทึก และปิด โปรแกรม Power Point ทุกครั้ง มิเช่นนั้น จะส่งงานไม่ได้

4 แบบฟอร์มสื่อประสมเพื่อ การเรียนรู้ จัดทำโดย 1. เด็กชาย / เด็กหญิง ม.2/... เลข ที่ เด็กชาย / เด็กหญิง ม.2/... เลข ที่ เด็กชาย / เด็กหญิง ม.2/... เลข ที่... วิชา หัวข้อเรื่อง

5 หัวข้อเรื่องย่อย รูปภาพประกอบ เนื้อหา

6 หัวข้อเรื่องย่อย รูปภาพประกอบ เนื้อหา

7 หัวข้อเรื่องย่อย รูปภาพประกอบ เนื้อหา

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google