งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา 1 เรื่อง ประมาณไม่ ต่ำกว่า 10 สไลด์ โดยให้เนื้อหามีข้อความที่ สวยงาม มีรูปภาพประกอบ โดยดาว์นโหลดจาก แบบฟอร์มนี้ที่เว็บไซด์ http://tps.comsci.info/c20-c20-c20-n01- n02-n03-name1-name2-name3.ppt http://tps.comsci.info/c20-c20-c20-n01- n02-n03-name1-name2-name3.ppt

2 การตั้งชื่อไฟล์ Power Point ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบดังนี้ c00c00_c00_n01_n02_n03_name1_name 2_name3.ppt หลักการตั้งชื่อคือ เลขห้องตามลำดับ, เลขที่ ตามลำดับ, ชื่อจริงภาษาอังกฤษตามลำดับ ตัวอย่างเช่น 26-28-29-44-44-42-prapakron- natcha-amorrut.ppt เป็นต้น

3 การส่งไฟล์ POWERPOINT 1. เปิดเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/ อ่าน วิธีการส่งไฟล์ ซึ่งมี 2 วิธีคือ ส่งที่อีเมล watcom610@hotmail.com หรือส่งผ่าน อินเตอร์เน็ตระบบ FTP คือhttp://tps.comsci.info/ ftp://tak.comsci.info User = tak@tak.comsci.info pass = 1234 และส่งงาน ให้ส่งที่โฟล์เดอร์ free1-55/16-08- 2555 2 ก่อนส่งไฟล์ทุกครั้ง ต้องบันทึก และปิด โปรแกรม Power Point ทุกครั้ง มิเช่นนั้น จะส่งงานไม่ได้

4 แบบฟอร์มสื่อประสมเพื่อ การเรียนรู้ จัดทำโดย 1. เด็กชาย / เด็กหญิง.......... ม.2/... เลข ที่... 2. เด็กชาย / เด็กหญิง.......... ม.2/... เลข ที่... 3. เด็กชาย / เด็กหญิง.......... ม.2/... เลข ที่... วิชา................ หัวข้อเรื่อง................

5 หัวข้อเรื่องย่อย.............. รูปภาพประกอบ เนื้อหา....................

6 หัวข้อเรื่องย่อย.............. รูปภาพประกอบ เนื้อหา....................

7 หัวข้อเรื่องย่อย.............. รูปภาพประกอบ เนื้อหา....................

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ครูวัชระ วงษ์ดี ฝากงานวิชา เลือกเสรี ม. 2 สำหรับ ม.2 วิชาเลือกเสรี ให้นักเรียนจับกลุ่มไม่ เกิน 3 - 4 คน แล้วสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ วิชาใดและเรื่องใดก็ได้มา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google