งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
Technology Internet เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

2 การบริการทางอินเตอร์เน็ต
1 เครือข่ายใยแมงมุม 2 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 4 การบริการใช้เครื่องข้ามเครือข่ายด้วย Telnet การแชทออนไลน์ , กระดานข่าว , การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 5

3 เครือข่ายใยแมงมุม เครือข่ายใยแมงมุม (WWW)  เหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะว่าเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรื่อยๆ ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (web browser) ในการดูข้อมูล เว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการทำงานของอีเมล์ก็คล้ายกับการส่งจดหมายธรรมดา นั้นคือ จะต้องมีที่อยู่ที่ระบุชัดเจน ก็คือ อีเมล์แอดเดรส ( address) Corporate   คือ อีเมลที่หน่วยงานต่างๆสร้างขึ้นให้กับบุคลากรในองค์กรนั้น Free  คือ อีเมล ที่สามารถสมัครได้ฟรีตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail, Yahoo Mail, Thai Mail และ Chaiyo Mail

5 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย
เป็นบริการโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย ข้อมูลที่โอนย้ายมีหลายรูปแบบเช่น เพลง ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น การโอนย้ายข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การรับข้อมูลเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลายเว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีเช่น 2 การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) การอัพโหลดไฟล์คือการนำไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web server ) ที่เราขอใช้บริการพื้นที่ (web server) โปรแกรมที่ช่วยในการอัพโหลดไฟล์เช่น FTP Commander Text

6 การบริการใช้เครื่องข้ามเครือข่ายด้วย Telnet
Telnet คือ บริการที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งโดยการใช้หากเราได้รับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากเจ้าของเครื่องหรือผู้ดูแล Telnet จะยินยอมให้เราพิมพ์คำสั่งที่ใช้สำหรับการเข้าถึงโปรแกรมและการบริการต่างๆ ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล ราวกับว่าเรานั่งอยู่ตรงข้างหน้าเครื่องดังกล่าว เราสามารถใช้ Telnet ทำงานได้หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงอีเมล์ ฐานข้อมูล หรือแฟ้ม บริการ Telnet นี้จะทำงานในเครื่องบริการที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Unix หรือ Linux ตัวอย่างโปรแกรม เช่น NCSA Telnet 

7 การแชทออนไลน์ , กระดานข่าว , การค้าอิเล็กทรอนิกส์
การแชทออนไลน์ , กระดานข่าว , การค้าอิเล็กทรอนิกส์

8 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google