งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet

2 การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3 การบริการใช้เครื่องข้ามเครือข่ายด้วย Telnet 4 5 การแชทออนไลน์, กระดานข่าว, การค้าอิเล็กทรอนิกส์

3  เครือข่ายใยแมงมุม (WWW) เหตุที่เรียกชื่อนี้ เพราะว่าเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรื่อยๆ  ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ (web browser) ในการดูข้อมูล เว็บ เบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Corporate e-mail คือ อีเมลที่ หน่วยงานต่างๆสร้าง ขึ้นให้กับบุคลากรใน องค์กรนั้น parichat@techno-chon.ac.th Username@domain_name Free e-mail คือ อีเมล ที่ สามารถสมัครได้ฟรี ตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail, Yahoo Mail, Thai Mail และ Chaiyo Mail หลักการทำงานของอีเมล์ก็คล้ายกับการส่ง จดหมายธรรมดา นั้นคือ จะต้องมีที่อยู่ที่ระบุ ชัดเจน ก็คือ อีเมล์แอดเดรส (E-mail address)

5 การโอนย้ายข้อมูลข้าม เครือข่าย Text เป็นบริการโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย ข้อมูล ที่โอนย้ายมีหลายรูปแบบเช่น เพลง ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น การโอนย้ายข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การ รับข้อมูลเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลาย เว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีเช่น www.download.com www.download.com 2 การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) การอัพโหลดไฟล์คือการนำ ไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพ โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web server ) ที่เราขอ ใช้บริการพื้นที่ (web server) โปรแกรมที่ช่วยในการอัพโหลดไฟล์เช่น FTP Commander

6 การบริการใช้เครื่องข้าม เครือข่ายด้วย Telnet Telnet คือ บริการที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีก เครื่องหนึ่งโดยการใช้หากเราได้รับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากเจ้าของเครื่องหรือผู้ดูแล Telnet จะยินยอมให้ เราพิมพ์คำสั่งที่ใช้สำหรับการเข้าถึงโปรแกรมและการบริการต่างๆ ที่อยู่ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล ราวกับว่าเรานั่งอยู่ตรงข้างหน้าเครื่อง ดังกล่าว เราสามารถใช้ Telnet ทำงานได้หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง อีเมล์ ฐานข้อมูล หรือแฟ้ม บริการ Telnet นี้จะทำงานในเครื่องบริการที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Unix หรือ LinuxLinux ตัวอย่างโปรแกรม เช่น NCSA Telnet

7 การแชทออนไลน์, กระดานข่าว, การค้าอิเล็กทรอนิกส์

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google