งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet

2 การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3 การบริการใช้เครื่องข้ามเครือข่ายด้วย Telnet 4 5 การแชทออนไลน์, กระดานข่าว, การค้าอิเล็กทรอนิกส์

3  เครือข่ายใยแมงมุม (WWW) เหตุที่เรียกชื่อนี้ เพราะว่าเป็นลักษณะของการเชื่อมโยงข้อมูล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเรื่อยๆ  ในการเรียกดูเว็บไซต์ต้องอาศัยโปรแกรมเว็บ เบราว์เซอร์ (web browser) ในการดูข้อมูล เว็บ เบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น

4 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Corporate คือ อีเมลที่ หน่วยงานต่างๆสร้าง ขึ้นให้กับบุคลากรใน องค์กรนั้น Free คือ อีเมล ที่ สามารถสมัครได้ฟรี ตาม web mail ต่างๆ เช่น Hotmail, Yahoo Mail, Thai Mail และ Chaiyo Mail หลักการทำงานของอีเมล์ก็คล้ายกับการส่ง จดหมายธรรมดา นั้นคือ จะต้องมีที่อยู่ที่ระบุ ชัดเจน ก็คือ อีเมล์แอดเดรส ( address)

5 การโอนย้ายข้อมูลข้าม เครือข่าย Text เป็นบริการโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย ข้อมูล ที่โอนย้ายมีหลายรูปแบบเช่น เพลง ข้อความ รูปภาพ เป็นต้น การโอนย้ายข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 แบบ 1. การดาวน์โหลดไฟล์ (Download File ) การดาวน์โหลดไฟล์ คือ การ รับข้อมูลเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ในปัจจุบันมีหลาย เว็บไซต์ที่จัดให้มีการดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีเช่น 2 การอัพโหลดไฟล์ (Upload File) การอัพโหลดไฟล์คือการนำ ไฟล์ข้อมูลจากเครื่องของผู้ใช้ไปเก็บไว้ในเครื่องที่ให้บริการ (Server) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น กรณีที่ทำการสร้างเว็บไซต์ จะมีการอัพ โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ในเครื่องบริการเว็บไซต์ (Web server ) ที่เราขอ ใช้บริการพื้นที่ (web server) โปรแกรมที่ช่วยในการอัพโหลดไฟล์เช่น FTP Commander

6 การบริการใช้เครื่องข้าม เครือข่ายด้วย Telnet Telnet คือ บริการที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อีก เครื่องหนึ่งโดยการใช้หากเราได้รับสิทธิ์ในการเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากเจ้าของเครื่องหรือผู้ดูแล Telnet จะยินยอมให้ เราพิมพ์คำสั่งที่ใช้สำหรับการเข้าถึงโปรแกรมและการบริการต่างๆ ที่อยู่ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล ราวกับว่าเรานั่งอยู่ตรงข้างหน้าเครื่อง ดังกล่าว เราสามารถใช้ Telnet ทำงานได้หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง อีเมล์ ฐานข้อมูล หรือแฟ้ม บริการ Telnet นี้จะทำงานในเครื่องบริการที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Unix หรือ LinuxLinux ตัวอย่างโปรแกรม เช่น NCSA Telnet

7 การแชทออนไลน์, กระดานข่าว, การค้าอิเล็กทรอนิกส์

8 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต Technology Internet. การบริการทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายใยแมงมุม 1 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 การโอนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google