งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูล (Data Structures ) รหัสวิชา 4122101 การเรียงลำดับข้อมูลแบบ (Heap Sort)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูล (Data Structures ) รหัสวิชา 4122101 การเรียงลำดับข้อมูลแบบ (Heap Sort)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูล (Data Structures ) รหัสวิชา 4122101 การเรียงลำดับข้อมูลแบบ (Heap Sort)

2 Heap Sort ค่าที่มากที่สุดจะอยู่ในตำแหน่งแรก ฮีพทรี คือไบนารีแบบสมบูรณ์ ซึ่งโหนดพ่อจะมีค่ามากกว่า ( หรือเท่ากับ ) ซับทรีด้านซ้ายและซับทรีด้านขวา การแตกโหนดต้องแตกโหนดด้านซ้ายก่อน แล้วจึงแตกด้านขวา การแทนฮีพในอาร์เรย์ ค่าที่มากที่สุดจะอยู่ในตำแหน่งแรก

3 ขั้นตอนการเรียงลำดับ (Heap Sort)

4 33 46 56 46 9 9 9 24 3379 heap After heap After pass1 and reheap After pass2 and reheap After pass3 and reheap After pass4 and reheap After pass5 and reheap After pass6 and reheap 56 92433 24 9 79 56 46 9 9 56 33 24 9 46 79 56 46 33 79 46 33 24 79 33 24 79 56 79 56 sorted heap sorted 46 sorted 24

5 Root

6 Reheap up การดำเนินการด้วย รีฮีพอัปจะเป็นการปรับลำดับ ด้วยการนำสมาชิกลำดับสุดท้ายให้ลอยขึ้นไป ยังทรีจนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตรง ตามคุณสมบัติของฮีพ Reheap down การดำเนินการด้วยรีฮีพดาวน์ จะเป็น การปรับลำดับด้วยการดันโหนดที่เป็นรูทลง ต่ำๆปในฮีพทรีจนกระทั่งอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม

7

8


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูล (Data Structures ) รหัสวิชา 4122101 การเรียงลำดับข้อมูลแบบ (Heap Sort)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google