งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 540 ÷ 6 =

4 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 910 ÷ 1 =

5 182 ÷ 2 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓

6 574 ÷ 7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔

7 164 ÷ 4 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕

8 357 ÷ 3 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖

9 296 ÷ 8 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗

10 595 ÷ 5 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘

11 384 ÷ 6 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙

12 783 ÷ 9 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑ 540 ÷ 6 =

15 ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๒ 910 ÷ 1 =

16 182 ÷ 2 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๓

17 574 ÷ 7 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๔

18 164 ÷ 4 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๕

19 357 ÷ 3 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๖

20 296 ÷ 8 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๗

21 595 ÷ 5 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๘

22 384 ÷ 6 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๙

23 783 ÷ 9 = ชุดที่ ๒ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การ หาร ชั้น ประถมศึกษา ปี ที่ ๓ แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google