งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม Outlet รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ต่างประเ ทศ วัตถุดิบ ผ้า แหล่ง วัตถุดิ บ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย ใน ประเทศ เว็บไซต์

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง ใช้สื่อ ออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า สอดคล้องกับเทรนด์

4 4 กลยุทธ์ แบรนด์ เจ้าของกิจการมี “ พรสวรรค์ ” ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ( ปัญหาที่ตามมาคือถูกลอกเลียนแบบและนำไปจำหน่ายใน ราคาที่ถูกกว่า ) ดังนั้น ควรวางตำแหน่งใหม่ในฐานะ “ ผู้นำเท รนด์ ” โดยใช้เว็บไซต์ เป็นสื่อในการสร้างชุมชน “ ผู้ชายที่ สวมเสื้อเชิ้ต ” ให้ข้อมูลประเภทของผ้า, การออกแบบ, การ รักษา รวมถึงพัฒนาเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ให้ทันสมัย และน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง

5 การสร้างเว็บไซต์ชุมชนอย่างอยู่ในช่วงทดลอง จะต้องมีการปรับเนื้อหาเพื่อสร้างคุณค่าให้แบรนด์ มากยิ่งขึ้น

6 6 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ปัจจุบันมีสาขาอยู่สามแห่งคือ สาขาที่ 1. The Platinum Fashion ประตูน้ำ สาขาที่ 2. ร้านในซอยเพชรบุรี 19 ประตูน้ำ ( ตรงข้าม ห้างสรรพสินค้า Shibuya 19) สาขาที่ 3. Central Plaza ลาดพร้าว ชั้นใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ Facebook Page เพื่อเป็นช่องทางในการ ติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ รวมถึงขยายกลุ่มผู้ใช้ในสังคม โซเชี่ยล เน็ตเวอร์ค

7 การใช้ Facebook Page เพื่อเป็นช่องทาง ประชาสัมพันธ์กิจการ

8 8 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ธุรกิจสิ่งทอ โดยเฉพาะเสื้อผ้า สุภาพบุรุษและสตรี มีการใช้สื่อ ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ และ ค้าขายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นธุรกิจจัก ต้องสร้างความแตกต่างจากของ เลียนแบบให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เพราะ ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว การ สร้างเว็บ หรือสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย และอัพเดรท ความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การสร้างแบรนด์ ซึ่งชื่อเว็บไซต์เดิม 96studiojeans อาจก่อให้เกิดความ สับสน จึงควรจดโดเมนเนมใหม่ เช่น 96studioshop.com ( ตรวจสอบเมื่อ 10 สค.57 ยังว่างอยู่ ) แทน เพื่อสื่อถึง ร้านค้าที่มีอยู่แล้วสามสาขา เพราะถึง อย่างไร การซื้อขายเสื้อ ลูกค้ายัง ต้องการทดสอบสวมใส่, จับเนื้อผ้า และถ้ามีปัญหาก็ยังสามารถกลับมาใช้ บริการที่ร้านได้อย่างมั่นใจ ซึ่งเป็น “ จุดแข็ง ” ที่ร้านออนไลน์อื่นไม่มี...


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท 96 Studio จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google