งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนธุรกิจ บริษัท จิรฐา จิวเวอรี่ จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนธุรกิจ บริษัท จิรฐา จิวเวอรี่ จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนธุรกิจ บริษัท จิรฐา จิวเวอรี่ จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม

2 2 รูปแบบธุรกิจของกิจการ KP KA KR VPCRCS CH CSRS Value Proposition Key PartnersKey Activities Key Resources Customer Relationship Customer Segmentation Channel Revenue Stream Cost Structure ช่วยเหลื อสังคม การ ออกบู๊ท รายได้ จากการ ขาย การ ออกแบบ ค่าจ้าง ผลิต ผู้ผลิ ต ขายปลีก ต่างประเ ทศ วัตถุดิบ เพชร, พลอย สังเคราะ ห์ แหล่ง วัตถุดิ บ นัก ออกแบ บ ผู้จัด จำหน่า ย ขายส่ง ใน ประเทศ เว็บไซต์

3 3 กลยุทธ์ การเติบโตอย่างมั่นคง สร้างแบรนด์ให้ชัดเจน รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า ประเมิน และหาแนวทางเพื่อขยายตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง พยายาม ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี คุณค่าสอดคล้องกับเทรนด์

4 4 กลยุทธ์ ช่องทางจำหน่าย ( ออนไลน์ ) ปัจจุบัน ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ มีการใช้ช่องทาง เว็บไซต์ เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องหมั่นอัพเดรท ข้อมูล กิจการ, สินค้า หรือ จัดโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกลุ่มติดตาม และต้องมี การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลทุกครั้ง นอกจากนี้ยังต้องพยายามทำ Key Word ให้ติดอันดับการ ค้นหาของเว็บเสิร์ชเอ็นจิ้น

5 เว็บไซต์เดิมมีข้อจำกัดเรื่องการออกแบบ และยังขาด การอัพเดรทข้อมูลใหม่


ดาวน์โหลด ppt แผนธุรกิจ บริษัท จิรฐา จิวเวอรี่ จำกัด กิจกรรม “ การพัฒนาศักยภาพการบริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมแฟชั่น ” ภายใต้ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google