งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้รูปแบบการ เขียนรายงาน กำหนดรูปแบบการ เขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้รูปแบบการ เขียนรายงาน กำหนดรูปแบบการ เขียนรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 การเรียนรู้รูปแบบการ เขียนรายงาน กำหนดรูปแบบการ เขียนรายงาน

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 ต้น........ คณิตศาส ตร์ การวัด การหาพื้นที่ ภาษาไทย เรื่องสั้น สังคม ศึกษา นิทาน คุณธรรม ภาษาอังก ฤษ คำศัพท์ เกี่ยวกับพืช ศิลปะ ภาพแรเงา การงาน อาชีพฯ การสืบค้น ข้อมูล สุขศึกษา การ เจริญเติบโ ต วิทยาศาส ตร์ โครงสร้าง ของพืช

40 กำหนด หัวข้อ ดำเนินการ เรียนรู้ตาม หัวข้อที่ กำหนด สรุปผลการ เรียนรู้ / จัดทำ รูปเล่ม นำเสนอผล การเรียนรู้

41

42

43

44


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้รูปแบบการ เขียนรายงาน กำหนดรูปแบบการ เขียนรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google