งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรมสะสม การอ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรมสะสม การอ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรมสะสม การอ่าน

2 LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรม ประดิษฐ์ตุง ล้านนา

3 LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรม เปิดหน้าต่าง พจนานุกรม

4 LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรมอ่าน ฉลาด ค้นสนุก กับ สารานุกรมไทย

5 LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรม ประกวดคำ ขวัญห้องสมุด

6 Company Logo กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ ชุมชน กิจกรรม ห้องสมุด เคลื่อนที่  วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 ณ วัดศาลาไชย ตำบล ศาลา  วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนบ้าน ดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนา  วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 ณ วัดป่าเหียง ตำบลลำปางหลวง  วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2552 ณ องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าผา ตำบลท่าผา  วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ โรงเรียนไหล่หิน วิทยา ตำบลไหล่หิน  วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ เทศบาล ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแก้ว  วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2552 ณ วัดวังพร้าว ตำบลวัง พร้าว

7 Company Logo กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ ชุมชน กิจกรรม ห้องสมุด เคลื่อนที่

8 Company Logo กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ ชุมชน กิจกรรม ห้องสมุด เคลื่อนที่

9 Company Logo กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่ ชุมชน กิจกรรมจัด รายการวิทยุ เพื่อเผยแพร่ ความรู้ สถานีวิทยุกระจายเสียง คลื่น FM MHz R-radio Network วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา รายการ กศน. เพื่อนเรียนรู้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา – น. รายการห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา ธนาคารความรู้ ทุกวันศุกร์ เวลา – น.

10 LOGO กิจกรรมสำรวจภูมิปัญญา แหล่ง เรียนรู้ และศึกษาแหล่งเรียนรู้

11  กิจกรรมการจัดทำประวัติศาสตร์ชุมชน  กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน ( ส่งเสริมการ อ่านในชุมชน )  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนภาษาไทย ( สอนภาษาไทย )  กิจกรรมเล่าเรื่อง / นิทาน อ่านหนังสือ นิทาน  กิจกรรมค่ายเด็กประถมศึกษา “ อ่านคล่อง เขียนคล่องคิดเลขได้ ” กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 สำหรับสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. วันที่ 23 มีนาคม 2552 – 3 เมษายน 2552

12 กิจกรรมการจัดทำประวัติศาสตร์ ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552

13 กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน ( ส่งเสริม การอ่านในชุมชน ) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552

14 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมเล่าเรื่อง / นิทาน อ่านหนังสือ นิทาน

15 กิจกรรมค่ายเด็ก ประถมศึกษา “ อ่าน คล่องเขียนคล่องคิด เลขได้ ” กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำ ของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของ กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 กิจกรรมส่งเสริมการ เรียนภาษาไทย ( สอน ภาษาไทย )

16 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรม

17 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

18 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมทักษะการใช้ ห้องสมุด

19 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมฟันนี่แมท (Funny Math)

20 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมฟุดฟิดฟอร์ฟัน (FUD FID FOR FUN)

21 กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์การอ่าน การ เขียน และเรียนคิดวิเคราะห์ กิจกรรมภาษาพาสนุก

22 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กศน. ตำบลลำปาง หลวง กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเกมต่อฝันนิทาน สนุก / เกมเอาชนะขีดจำกัด ของความจำ กิจกรรมวาดภาพตาม จินตนาการ / ระบายสี กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริม รักการอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเกมต่อฝันนิทาน สนุก / เกมเอาชนะขีดจำกัด ของความจำ กิจกรรมวาดภาพตาม จินตนาการ / ระบายสี กิจกรรมหนังสือสู่ประตูบ้าน กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริม รักการอ่าน

23 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมสุดยอดนัก อ่าน กิจกรรมหนังสือพิมพ์ ของฉัน กิจกรรมวาดภาพจาก จินตนาการและการฝึก สังเกต กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมสุดยอดนัก อ่าน กิจกรรมหนังสือพิมพ์ ของฉัน กิจกรรมวาดภาพจาก จินตนาการและการฝึก สังเกต กศน. ตำบล ท่าผา

24 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กศน. ตำบล ศาลา กิจกรรมระดมสมอง ทำอย่างไรให้ชุมชนรัก การอ่าน ( กิจกรรมธรรมะ ก๋างจ้อง ) กิจกรรมเจ้าแห่งหนอน “ ธรรมะ ” กิจกรรมระดมสมอง ทำอย่างไรให้ชุมชนรัก การอ่าน ( กิจกรรมธรรมะ ก๋างจ้อง ) กิจกรรมเจ้าแห่งหนอน “ ธรรมะ ”

25 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กศน. ตำบลใหม่ พัฒนา กิจกรรมกระเป๋า หนังสือให้ความรู้ กิจกรรมสุดยอดนัก อ่าน กิจกรรมเล่านิทานให้ น้องฟัง กิจกรรมกระเป๋า หนังสือให้ความรู้ กิจกรรมสุดยอดนัก อ่าน กิจกรรมเล่านิทานให้ น้องฟัง

26 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กศน. ตำบลนา แก้ว กิจกรรมสุภาษิตธรรมะ น่ารู้สู่ชุมชน คำบ่เก่า กิจกรรมพัฒนาทักษะ ของนักศึกษากลุ่มเด็ก และเยาวชนตำบลนา แก้ว กิจกรรมสุภาษิตธรรมะ น่ารู้สู่ชุมชน คำบ่เก่า กิจกรรมพัฒนาทักษะ ของนักศึกษากลุ่มเด็ก กกกและเยาวชนตำบลนา แก้ว

27 LOGO กิจกรรมส่งเสริมชุมชนรัก การอ่าน กศน. ตำบลวัง พร้าว กิจกรรม ครอบครัวรักการ อ่าน กิจกรรม ครอบครัวรักการ อ่าน


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com LOGO กิจกรรมส่งเสริมการอ่านใน ห้องสมุดประชาชน กิจกรรมสะสม การอ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google