งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการภายในสหกรณ์ การจัดการ สำนักงาน การจัดการ ความพึง พอใจของ สมาชิก การจัดการ นวัตกรรม การจัดการ กฎหมาย และสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการภายในสหกรณ์ การจัดการ สำนักงาน การจัดการ ความพึง พอใจของ สมาชิก การจัดการ นวัตกรรม การจัดการ กฎหมาย และสังคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการภายในสหกรณ์ การจัดการ สำนักงาน การจัดการ ความพึง พอใจของ สมาชิก การจัดการ นวัตกรรม การจัดการ กฎหมาย และสังคม

2 กรอบบริหารงานแบบสมดุล ลดค่าใช้จ่าย สหกรณ์อยู่ได้ยาว เพิ่มรายได้ Case-and-Effect Relationship ธุรกิจของสหกรณ์ / การบริการ ของสหกรณ์ พันธมิตร ราคา คุณภาพทันเวลา ตรงตาม ความต้องการ หน่วยงานอื่น แบรนด์ ด้านการเงิน ภาพลักษ ณ์ ความพึงพอใจของสมาชิก การจัดการ สำนักงาน การจัดการความ พึงพอใจของ สมาชิก การจัดการ นวัตกรรม การจัดการ กฎหมายและสังคม การจัดการภายในสหกรณ์ L earning and Growth Perspective พัฒนาคนสหกรณ์ ระบบข้อมูล / สารสนเทศ สร้างวัฒนธรรม ใหม่ในการทำงาน ++ Customer Value Proposition Value-Creating Processes Clustering of Assets and Activity

3 การคิดเชิงระบบ เป็นพื้นฐานสำหรับความคิด และการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่ กว้างและแตกต่าง จะทำให้ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว เป็นพื้นฐานสำหรับความคิด และการสื่อสารที่กระจ่างชัด ทำให้เห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ด้วยมุมมองที่ กว้างและแตกต่าง จะทำให้ คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น และ ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นผลดีทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว

4 การคิดเชิงระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการ มองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงาน ที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็น ระบบ เปรียบเสมือนเครื่องมือทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้ ตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นการ มองหาจุดที่ต้องปรับปรุงได้เป็น อย่างดี รวมไปถึงการสร้างทีมงาน ที่จะต้องดำเนินการไปอย่างเป็น ระบบ

5


ดาวน์โหลด ppt การจัดการภายในสหกรณ์ การจัดการ สำนักงาน การจัดการ ความพึง พอใจของ สมาชิก การจัดการ นวัตกรรม การจัดการ กฎหมาย และสังคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google