งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษา ประกอบการทดลองที่ 25.1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง แทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษา ประกอบการทดลองที่ 25.1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง แทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษา ประกอบการทดลองที่ 25.1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง แทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION)

2 สภาพกระถางปลูกพืชก่อนทำการทดลอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2553 กระถางที่ใช้ทดลองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

3 1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถาง ทั้งหมด วิธีทดลอง

4 1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถาง ทั้งหมด 2. นับจำนวนต้นพืชต่อชนิด หรือ ในกรณีที่มีจำนวนต้น มากจะใช้วิธีประมาณ เปอร์เซ็นต์การปกคลุมดินต่อ ชนิดพืช วิธีทดลอง

5 1. ถอนพืชที่มีอยู่ในกระถาง ทั้งหมด 2. นับจำนวนต้นพืชต่อชนิด หรือ ในกรณีที่มีจำนวนต้น มากจะใช้วิธีประมาณ เปอร์เซ็นต์การปกคลุมดินต่อ ชนิดพืช 3. ชั่งน้ำหนักสดพืช แยกตาม ชนิดพืช วิธีทดลอง สภาพกระถางหลังจากถอน พืชออกหมด

6 ผลการทดลอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2553 เปอร์เซ็นต์การปก คลุม 75% พืชที่พบจำนวน ( ต้น ) น้ำหนักสด (g) 1. ดาดตะกั่ว 520.8 2. ตำแยแมว 15.5 3. ลูกใต้ใบ 12.1 4. ต้อยติ่ง 18.9 5. หญ้า เกล็ดหอย จำนวนมากปกคลุม 75% 6. เห็ด 17.3

7 ทำการทดลองต่อ โดยรดน้ำเป็น ประจำทุกวัน เป็นเวลา 1 เดือน (4 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2553) สภาพกระถาง 1 เดือนหลังจาก ถอนพืชออกหมด

8 ถอนพืชที่ขึ้นใหม่ทั้งหมด นับจำนวน และชั่ง น้ำหนัก

9 พืชที่พบจำนวน ( ต้น ) น้ำหนักสด (g) 1. ลูกใต้ใบ 20.03 2. กะสัง 10.02 3. ลิ้นงูเขียว 20.04 4. ตำแยแมว 10.01 5. ต้อยติ่ง 40.02 6. หญ้า เกล็ดหอย จำนวนมาก 4.41 7. มอสปกคลุม 80% - ผลการทดลอง


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษา ประกอบการทดลองที่ 25.1.1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง แทนที่ (ECOLOGICAL SUCCESSION)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google