งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม ในรูป PDF

2 JSTOR : Home 1. เมนูการสืบค้น เช่น Search, Browse 2. MyJSTOR ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อให้สามารถใช้บริการต่างๆ ของ JSTOR ได้ เช่น Save citations, citations, Export citations 3. Search คือ การสืบค้นโดยใช้คำ หรือ วลี ในการสืบค้น ผลการสืบค้นจะได้ข้อมูลกว้าง เนื่องจากระบบจะสืบค้น จากทุกๆ เขตข้อมูล

3 MyJSTOR  การลงทะเบียนเป็นสมาชิก เพื่อให้สามารถใช้บริการ ต่างๆของ JSTOR เช่น Saved citations Saved Searches Alerts Profile  คลิกที่ MyJSTOR แล้วทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนที ละขั้น  ผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ให้ใส่ Username และ Password จากนั้นคลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

4 How to Search  Search  Basic search  Advanced search  Article locator  Browse  By Discipline  By Title  By Publisher

5 Basic search  สืบค้นจากทุกๆ เขตข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่อง หัวเรื่อง สาระสังเขป  การสืบค้นโดยวลี ให้ใส่ไว้ภายในเครื่องหมาย “ ”  ต้องการสืบค้นจากในชื่อเรื่องให้ใส่ ti: ตามด้วยชื่อเรื่อง เช่น ti:(two person cooperative games)  ต้องการสืบค้นจากผู้ชื่อแต่ง ให้ใส่ au: ตามด้วยชื่อผู้แต่ง เช่น au:”john nash”  สามารถใช้ and or not เชื่อมคำค้นได้ ในกรณีที่มีหลาย คำค้น เช่น ti: "two person cooperative games" AND au:"john nash"  ต้องการสืบค้นภายนอกฐานข้อมูล JSTOR ไปพร้อมๆ กัน ให้ คลิกที่ □ search for link to article outside of JSTOR  สามารถจำกัดผลการสืบค้นให้แคบลงด้วย Limit by Discipline

6 การสืบค้นด้วย Basic search 1. พิมพ์คำค้นลงในช่องการสืบค้น พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย “…..” เนื่องจากต้องการให้ผลการสืบค้น เรียงลำดับคำตาม คำค้นที่ได้พิมพ์ไว้ 2. จากนั้นคลิก Search เพื่อเริ่มผลการสืบค้น

7 Search results  ระบบจะแจ้งจำนวนผลการสืบค้นทั้งหมดให้ทราบ โดยปกติจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงลำดับผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการ Export citations ให้คลิก □ หน้ารายการบทความที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export Citations

8 Advanced search  ใช้ในกรณีที่มีคำค้นหลายๆ คำ สามารถเชื่อมคำค้นด้วย and or not  สามารถเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้นได้ เช่น ชื่อ เรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาระสังเขป  สามารถ Limit ผลการสืบค้น ดังนี้ Item type Date range Language Publication title Discipline

9 ตัวอย่างการสืบค้นแบบ Advanced search 1. พิมพ์คำค้นคำที่ 1 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น item title 2. เชื่อมคำค้นด้วย and 3. พิมพ์คำค้นคำที่ 2 ลงในช่องการสืบค้น เลือกเขตข้อมูล เป็น full-text 4. คลิก Search เพื่อเริ่มการสืบค้น

10 Search results  ระบบจะแสดงผลการสืบค้นทั้งหมด โดยปกติระบบจะแสดง ข้อมูลหน้าจอละ 25 รายการ  สามารถเรียงผลการสืบค้นตาม Relevance หรือ Date  คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม  หากต้องการนำข้อมูลเข้าสู่ EndNote ให้คลิก □ หน้ารายการที่ ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Export Citation

11 Citation Locator  ใช้สำหรับค้นหาบทความวารสาร จากข้อมูลทาง บรรณานุกรม ได้แก่ Item title Author Journal title ISSN/E-ISSN Volume Issue Start page Month/Season Day Year

12 ตัวอย่างการสืบค้น Citation Locator 1. ใส่ชื่อเรื่องลงในช่อง Item title: 2. ใส่ชื่อผู้แต่งลงในช่อง Author: 3. ใส่ชื่อวารสารลงในช่อง Journal: หากทราบข้อมูลอื่นๆ เช่น Volume, Issue ก็สามารถใส่ข้อมูล ได้ คลิก Search เพื่อเริ่มสืบค้น

13 Search results ได้ผลลัพธ์ 1 รายการ ตรงกับคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น คลิกที่ PDF หากต้องการดูเอกสารฉบับเต็ม

14 Browse  By Discipline  การไล่เรียงวารสารตามสาขาวิชาของวารสาร  By Title  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อวารสาร  By Publisher  การไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของสำนักพิมพ์ ผู้ผลิตวารสาร

15 หน้าจอ Browse by Discipline ระบบจะแสดงรายการสาขาวิชาของวารสารที่มีให้บริการใน ฐานข้อมูล JSTOR ตัวเลขที่กำกับอยู่ในแต่ละสาขาวิชา คือ จำนวนชื่อวารสารที่ อยู่ภายใต้สาขาวิชานั้นๆ คลิกที่ชื่อสาขาวิชา หากต้องการทราบว่ามีวารสารชื่อใดบ้าง

16 หน้าจอ Browse by Title คลิกที่ 0-9, A-Z เพื่อไล่เรียงวารสารตามลำดับอักษรของชื่อ วารสาร คลิกที่ชื่อวารสาร หากต้องการดู Full Text

17 หน้าจอ Browse by Publisher คลิกที่ A-Z เพื่อไล่เรียงชื่อสำนักพิมพ์ตามลำดับอักษร คลิกที่ชื่อสำนักพิมพ์ หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับ สำนักพิมพ์ เช่น  Contact Information  Publication in JSTOR  website

18 Export citations to EndNote  คลิก Login เพื่อเข้าสู่ระบบ  หากต้องการส่งรายการเข้าสู่โปรแกรม EndNote ให้ทำ ตามขั้นตอน ดังนี้ คลิก □ หน้ารายการที่ต้องการ คลิกที่ Export article citations คลิกที่ EndNote

19 Thank You สอบถามการใช้ฐานข้อมูล JSTOR ได้ที่ บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์, มธ. ศูนย์รังสิต โทร ต่อ 1302


ดาวน์โหลด ppt JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบ คลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google