งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53

2 Wiley-Blackwell เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำ ทางด้านสิ่งพิมพ์และเป็นพันธมิตรกับองค์กรทางด้านการศึกษา การแพทย์มากกว่า 650 องค์กร ภายในฐานข้อมูลรวบรวม วารสารมากกว่า 1,200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Medicine, Social Sciences และ Humanities เป็นต้น ให้รายละเอียดทาง บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบของ HTML และ PDF Introduction

3 1. Browse Journals 2. Search Quick Search Advanced Search Search Methods

4 Homepage

5 เลือกไล่เรียงตามสาขาวิชา หรือ ตามอักษรเริ่มต้นของชื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ตามประเภทสิ่งพิมพ์ Browse

6 คลิกเลือกสาขาวิชาย่อยที่ต้องการ Browse by Subject

7 คลิกเพื่อแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชา Browse by Subject

8 1. คลิกที่ Journals เพื่อเลือกแสดงรายชื่อวารสาร 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ 3. แสดงสถานะว่าสิ่งพิมพ์ชื่อใดบ้างที่บอกรับและสามารถเข้าดู Full Text ได้ Browse by Subject 1 2 3

9 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ Browse Journal

10 คลิกเลือกแสดงสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มของบทความ

11 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ 3. หรือ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 2. เลือกสืบค้นจากทุกประเภทสิ่งพิมพ์ หรือ เลือกสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ 2 1 3 Quick Search

12 1 3 4 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูล 3.ระบุคำเชื่อม 4. ระบุช่วงเวลา 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 2 Advanced Search 5

13 1 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Edit Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น Search Results 2

14 Abstract 1 4 2 3 1. เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF 2. คลิกที่ More content like this เพื่อค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 3. คลิกที่ How to Cite เมื่อต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้ 4. ส่งอีเมลบทความ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

15 เลือกรูปแบบที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล เช่น EndNote Export Citation

16 Full Text - HTML

17 Save, Print Full Text - PDF

18


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google