งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53

2 Wiley-Blackwell เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำ ทางด้านสิ่งพิมพ์และเป็นพันธมิตรกับองค์กรทางด้านการศึกษา การแพทย์มากกว่า 650 องค์กร ภายในฐานข้อมูลรวบรวม วารสารมากกว่า 1,200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Medicine, Social Sciences และ Humanities เป็นต้น ให้รายละเอียดทาง บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบของ HTML และ PDF Introduction

3 1. Browse Journals 2. Search Quick Search Advanced Search Search Methods

4 Homepage

5 เลือกไล่เรียงตามสาขาวิชา หรือ ตามอักษรเริ่มต้นของชื่อสิ่งพิมพ์ หรือ ตามประเภทสิ่งพิมพ์ Browse

6 คลิกเลือกสาขาวิชาย่อยที่ต้องการ Browse by Subject

7 คลิกเพื่อแสดงรายชื่อสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชา Browse by Subject

8 1. คลิกที่ Journals เพื่อเลือกแสดงรายชื่อวารสาร 2. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ 3. แสดงสถานะว่าสิ่งพิมพ์ชื่อใดบ้างที่บอกรับและสามารถเข้าดู Full Text ได้ Browse by Subject 1 2 3

9 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ Browse Journal

10 คลิกเลือกแสดงสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มของบทความ

11 1. พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการ 3. หรือ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 2. เลือกสืบค้นจากทุกประเภทสิ่งพิมพ์ หรือ เลือกสืบค้นจากชื่อสิ่งพิมพ์ Quick Search

12 พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูล 3.ระบุคำเชื่อม 4. ระบุช่วงเวลา 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 2 Advanced Search 5

13 1 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Edit Search เพื่อปรับปรุงการสืบค้น Search Results 2

14 Abstract เลือกแสดงเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML หรือ PDF 2. คลิกที่ More content like this เพื่อค้นหาเอกสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 3. คลิกที่ How to Cite เมื่อต้องการอ้างอิงเอกสารรายการนี้ 4. ส่งอีเมลบทความ หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

15 เลือกรูปแบบที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูล เช่น EndNote Export Citation

16 Full Text - HTML

17 Save, Print Full Text - PDF

18


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 09/08/53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google