งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCIENCE DIRECT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCIENCE DIRECT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCIENCE DIRECT

2 ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Elsevier Inc
ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิตโดย Elsevier Inc. ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file จากบทความวารสารมากกว่า 4 ล้านรายการ และจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1800 ชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1995 –ปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

3 การ Browse การ Search การแสดงผล การจัดเก็บข้อมูล การสั่งพิมพ์ข้อมูล การ Export ข้อมูล บริการอื่น ๆ

4 การ Browse Browse by title คือการเรียกดูรายชื่อวารสารทั้งหมด
Browse by subject คือการเรียกดูรายการหัวเรื่องทั้งหมด

5 การ Browse by title Browse by title คือการเรียกดูรายชื่อวารสารทั้งหมด

6 การแสดงรายละเอียดในวารสารแต่ละรายชื่อ
ชื่อวารสาร รายการ Vol และ Issues และ Year รายการบทความภายในวารสาร เรียกดูเอกสาร

7 การ Browse by subject รายการหัวเรื่อง แสดงจำนวนวารสาร
การ Browse by title การ Browse by title แสดงรายชื่อวารสาร สัญลักษณ์วารสารที่ มีเอกสารฉบับเต็ม

8 การ Search การ Search แบบ Advanced คลิกที่เมนู Search การ Search
การ Search แบบ Basic พิมพ์คำค้นในช่อง Quick Search

9 การ Search แบบ Quick Search
เป็นการค้นหาจากรายการบรรณานุกรม Title, abstract, keywords Journal/book title

10 การ Search แบบ Advanced
2.พิมพ์ keyword ในช่อง 3.เลือกเขตข้อมูล 4.เลือกหัวเรื่อง 6.คลิก Search 5.เลือกช่วงปี

11 การแสดงผล แสดงจำนวนรายการที่สืบค้นได้ แสดงรายการบทความ
เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม

12 การแสดงเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML

13 การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF
สั่งพิมพ์เอกสาร บันทึกเอกสาร

14 การ Export ข้อมูล ส่งข้อมูลทาง E-mail เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
จัดเก็บรายการบรรณานุกรม เช่น โปรแกรรม EndNote

15 การ Export ข้อมูลทาง E-mail
2. คลิกที่ Articles

16 การ Export ข้อมูลทาง E-mail
1. กรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ผู้ส่ง ผู้รับ 2.ใส่หัวเรื่อง 3. เขียน Note เพิ่มเติม 4. คลิก Send

17 การจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บบรรณานุกรม 2. คลิกเมนู Export Citation

18 การจัดเก็บรายการบรรณานุกรม
1. คลิก RIS format for EndNote 2. คลิก Export

19 บริการต่าง ๆ ลงทะเบียนผู้ใช้เฉพาะบุคคล การจัดเก็บรายการโปรด
บริการแจ้งผลข้อมูล การจัดเก็บรายการ web ข้อมูลเกี่ยวกับ Science direct

20 การลงทะเบียน ประโยชน์ในการลงทะเบียน
รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ จากสำนักพิมพ์ (Alerts) จัดเก็บผลการสืบค้นไว้ (saved searches) จัดส่งผลการสืบค้นทาง ( Articles)

21 การลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน คลิกที่ Not Registered ?

22 การกรอกข้อมูลของผู้ต้องการลงทะเบียน
กรอกข้อมูลส่วนตัวในช่องต่าง ๆ ช่องที่มี * สีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล แล้วคลิก Submit

23 การลงทะเบียนผู้ใช้ ใส่ Use name และ Password
ที่ได้รับตอนลงทะเบียนครั้งแรก

24 การแสดงหน้าจอ จากการลงทะเบียนผู้ใช้
แสดงชื่อผู้ใช้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว แสดงรายการที่จัดเก็บผลการสืบค้นไว้

25


ดาวน์โหลด ppt SCIENCE DIRECT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google