งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCIENCE DIRECT. ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิต โดย Elsevier Inc. ครอบคลุมเนื้อหา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มใน รูป PDF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCIENCE DIRECT. ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิต โดย Elsevier Inc. ครอบคลุมเนื้อหา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มใน รูป PDF."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCIENCE DIRECT

2 ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิต โดย Elsevier Inc. ครอบคลุมเนื้อหา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มใน รูป PDF file จากบทความวารสาร มากกว่า 4 ล้านรายการ และจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1800 ชื่อ รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี 1995 – ปัจจุบัน มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่าง น้อย 1 ครั้ง ต่อเดือน

3 การ Browse การ Search การแสดงผล การจัดเก็บข้อมูล การสั่งพิมพ์ข้อมูล การ Export ข้อมูล บริการอื่น ๆ

4 การ Browse Browse by title คือการเรียกดูรายชื่อ วารสารทั้งหมด Browse by subject คือการเรียกดูรายการหัว เรื่องทั้งหมด

5 การ Browse by title Browse by title คือการเรียกดูรายชื่อ วารสารทั้งหมด

6 การแสดงรายละเอียดในวารสาร แต่ละรายชื่อ ชื่อ วารสาร เรียกดู เอกสาร รายการ Vol และ Issues และ Year รายการบทความ ภายในวารสาร

7 การ Browse by subject รายการหัว เรื่อง แสดงรายชื่อ วารสาร สัญลักษณ์ วารสารที่ มีเอกสาร ฉบับเต็ม แสดงจำนวน วารสาร การ Browse by title

8 การ Search การ Search แบบ Basic พิมพ์คำค้นในช่อง Quick Search การ Search แบบ Advanced คลิกที่เมนู Search การ Search

9 การ Search แบบ Quick Search ใช้เมนู Quick Search เป็นการค้นหาจากรายการ บรรณานุกรม -Title, abstract, keywords - Journal/book title

10 การ Search แบบ Advanced 1. คลิกเมนู Search 4. เลือก หัวเรื่อง 2. พิมพ์ keyword ใน ช่อง 3. เลือกเขต ข้อมูล 5. เลือก ช่วงปี 6. คลิก Search

11 การแสดงผล แสดงจำนวนรายการ ที่สืบค้นได้ แสดงรายการ บทความ เรียกดูเอกสาร ฉบับเต็ม

12 การแสดงเอกสารฉบับเต็ม แบบ HTML

13 การแสดงผลเอกสารฉบับ เต็มแบบ PDF สั่งพิมพ์ เอกสาร บันทึก เอกสาร

14 การ Export ข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผล ส่งข้อมูลทาง E- mail จัดเก็บรายการ บรรณานุกรม เช่น โปรแกรรม EndNote

15 การ Export ข้อมูลทาง E- mail 1. คลิกเลือกรายการที่ ต้องการส่ง E-mail 2. คลิกที่ E-mail Articles

16 การ Export ข้อมูลทาง E- mail 1. กรอก รายละเอียด - ชื่อ นามสกุล -E-mail ผู้ส่ง -E-mail ผู้รับ 2. ใส่หัว เรื่อง 3. เขียน Note เพิ่มเติม 4. คลิก Send

17 การจัดเก็บรายการ บรรณานุกรม 1. คลิกเลือกรายการที่ ต้องการจัดเก็บบรรณานุกรม 2. คลิกเมนู Export Citation

18 การจัดเก็บรายการ บรรณานุกรม 1. คลิก RIS format for EndNote 2. คลิก Export

19 บริการต่าง ๆ การจัดเก็บรายการ โปรด บริการแจ้งผล ข้อมูล การจัดเก็บรายการ web ข้อมูลเกี่ยวกับ Science direct ลงทะเบียนผู้ใช้ เฉพาะบุคคล

20 การลงทะเบียน ประโยชน์ในการลงทะเบียน – รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ จากสำนักพิมพ์ (Alerts) – จัดเก็บผลการสืบค้นไว้ (saved searches) – จัดส่งผลการสืบค้นทาง E-mail (E-mail Articles )

21 การลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ยังไม่เคย ลงทะเบียน คลิกที่ Not Registered ?

22 การกรอกข้อมูลของผู้ ต้องการลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวในช่อง ต่าง ๆ ช่องที่มี * สีแดง จำเป็นต้องกรอกข้อมูล แล้วคลิก Submit

23 การลงทะเบียนผู้ใช้ ใส่ Use name และ Password ที่ได้รับตอน ลงทะเบียนครั้งแรก

24 การแสดงหน้าจอ จาก การลงทะเบียนผู้ใช้ แสดงรายการที่จัดเก็บ ผลการสืบค้นไว้ แสดงชื่อผู้ใช้ หลังจาก ลงทะเบียนแล้ว

25


ดาวน์โหลด ppt SCIENCE DIRECT. ฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ ซึ่งผลิต โดย Elsevier Inc. ครอบคลุมเนื้อหา ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลักษณะข้อมูลแบบเอกสารฉบับเต็มใน รูป PDF.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google