งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่เว็บการสืบค้น HIP : - เลือกเมนูการสืบค้น Keyword search ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่เว็บการสืบค้น HIP : - เลือกเมนูการสืบค้น Keyword search ดังรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่เว็บการสืบค้น HIP : http://search.library.tu.ac.thhttp://search.library.tu.ac.th - เลือกเมนูการสืบค้น Keyword search ดังรูป

2 ในช่อง Limits เลือก Coll: วิทยานิพนธ์ (Thesis) - ใส่คำค้น (Keyword) ในช่อง Title Keyword จากนั้น Refine your search ให้เลือก Limits เป็น Coll : วิทยานิพนธ์ (Thesis) > คลิก GO ใส่คำค้นลงในช่อง Title Keyword

3 คลิกที่ชื่อเรื่อง รายการที่ต้องการ - หน้าจอผลการสืบค้น (Search Results) คลิกชื่อเรื่อง รายการ ที่ตรงกับความต้องการ เพื่อดูรายละเอียด บรรณานุกรม

4 วิทยานิพนธ์บางรายการ มี ให้บริการในรูปอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมี Link เพื่อเรียกดู Full Text ( ดาวน์โหลด full text ได้ เฉพาะในเครือข่าย มธ. เท่านั้น ) ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องทราบในการค้นหาตัวเล่มวิทยานิพนธ์ มีดังนี้ -Location เพื่อดูว่าเป็นวิทยานิพนธ์ของห้องสมุดใด –Call No. เพื่อความ สะดวกในการหาตัวเล่มบนชั้น - Status เพื่อดูว่าหนังสือยังอยู่บนชั้น (On Shelf) หรือ มีผู้ยืมออกไปแล้ว (Checked Out)

5 หากต้องการสืบค้น วิทยานิพนธ์ที่สามารถดูเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ให้ใส่คำค้น “ เอกสารฉบับเต็ม ” ลงในช่องการ สืบค้น General Keyword > จากนั้นคลิก GO คำว่า “ เอกสารฉบับเต็ม ” ใช้ ในการ Limits เพื่อสืบค้น เฉพาะวิทยานิพนธ์ ที่ให้บริการในรูป Full Text ด้วย

6 ตัวอย่างผลการสืบค้น : สืบค้นเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่มีคำว่า “ คอมพิวเตอร์ ” ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่อง และมีเอกสารฉบับเต็ม (Full Text ) ให้บริการด้วย คลิก Link เพื่อเข้าสู่วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม ( บริการในรูป PDF )

7 ตัวอย่างหน้าจอ : วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text) เลือกหัวข้อย่อยที่ ต้องการได้ โดยคลิกที่ชื่อหัวข้อ นั้นๆ

8 หากคลิกหัวข้อย่อย แล้วปรากฏหน้าจอ ดังในภาพ ให้แก้ไขโดยเลือกที่ Start > Settings > Control Panel > Regional and Language Options

9 จากหน้าจอ Regional and Language Options ให้เลือก Thai จากนั้น คลิก Apply และ คลิก OK ตามลำดับ เลือก Thai จากนั้น คลิก Apply และ คลิก OK ตามลำดับ

10 เมื่อ Set ค่า Regional Options เรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังหน้าจอผล การสืบค้น เพื่อเลือกรายการวิทยานิพนธ์ที่ต้องการดู Full Text ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่เว็บการสืบค้น HIP : - เลือกเมนูการสืบค้น Keyword search ดังรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google