งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/09/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/09/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/09/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 IntroductionIntroduction Journals@Ovid Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวบรวมจากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1996 จนถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อม เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น Journals@Ovid Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวบรวมจากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1996 จนถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อม เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น

3 Search Method 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) ●Filter by Title ●Filter by Subject 2. Search (การสืบค้นจากคำสำคัญ) ●Basic Search ●Find Citation ●Search Fields ●Advanced Search ●Multi-Field Search 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) ●Filter by Title ●Filter by Subject 2. Search (การสืบค้นจากคำสำคัญ) ●Basic Search ●Find Citation ●Search Fields ●Advanced Search ●Multi-Field Search

4 Homepage

5 คลิกที่ Journals เพื่อไล่เรียงวารสาร Browse Journals

6 1. Filter by Title เลือกไล่เรียงรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร A-Z 2. Filter by Subject เลือกไล่เรียงรายชื่อวารสารตามกลุ่มหัวเรื่อง 3. เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ 2 1 3 Browse Journals

7 1. เลือกวารสารฉบับที่ต้องการจากส่วน Journal Issue List 2. เลือกบทความที่ต้องการ Browse: Table of Contents 1 2

8 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อ แนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 5. คลิก Search 3 4 1 5 2 Basic Search

9 1. ใส่ชื่อบทความ หรือเพียงบางส่วน 2. ใส่ชื่อวารสาร หรือเพียงบางส่วน 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ เช่น เลข Volume, Issue, เลขหน้าเริ่มต้น และ ปีพิมพ์ หรือ เลข DOI 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น 3 4 2 1 Find Citation

10 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 3 2 Search Fields

11 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 5 3 4 Advanced Search

12 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. เลือกเขตข้อมูลการสืบค้น 3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search 2 4 5 6 3 1 Multi-Field Search

13 1 1. คลิกเลือก Ovid Full Text เพื่อดูบทความฉบับเต็ม, Table of Contents เพื่อดูหน้า สารบัญวารสารจากวารสารของบทความนี้, Abstract Reference เพื่อดูบทคัดย่อ, Complete Reference เพื่อดูข้อมูลบรรณานุกรมรูปแบบเต็ม, Find Similar ค้นหา บทความที่เนื้อหาคล้ายกัน, Find Citing Articles ค้นหาบทความที่อ้างถึงบทความนี้ 2. กรองรายการผลลัพธ์ให้แคบลงได้จากส่วน Filter By 2 Search Results

14 Abstract Reference

15 Print Preview สั่งพิมพ์บทความ Email Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของบทความไปทางอีเมล Email Article Text จัดส่งบทความรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล Save Article Text บันทึกบทความรูปแบบ HTML Add to My Projects เก็บบทความนี้ไว้ในโครงงานส่วนตัว Export All Images to PowerPoint ดาวน์โหลดรูปภาพในบทความไปยัง PowerPoint Ovid Full Text

16 Save, Print PDF Full Text

17 Results Tools 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. เลือกจัดการเอกสารจากการสั่งพิมพ์ ส่งอีเมล ถ่ายโอนเข้าสู่โปรแกรม EndNote หรือ จัดเก็บเข้าโครงงานส่วนตัว (Add to My Projects) 1 2

18 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Save Selected เพื่อบันทึกรายการผลลัพธ์ที่เลือก 3. หรือ เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or 2 3 1 Search History

19 1. ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ 2. คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ใหม่ 1 2 Save Search

20 1. ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น 2. คลิก Save 2 1 Save Search

21 คลิกที่ My Workspace เพื่อแสดงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Account ส่วนตัว My Workspace

22 คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ My Searches & Alerts

23


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/09/53 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google