งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล Full Text โครงการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (E-Journal) สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล Full Text โครงการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (E-Journal) สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล Journals@Ovid Full Text โครงการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (E-Journal) สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 02/04/51

2 Introduction Journals@Ovid Full Text เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวบรวมจากวารสารมากกว่า 200 ชื่อ ครอบคลุมข้อมูลย้อนหลังโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 1996 จนถึง ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขปพร้อมเอกสาร ฉบับเต็มในรูปแบบ HTML และ PDF จากสำนักพิมพ์และสมาคมทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ มากกว่า 50 แห่ง เช่น Lippincott Williams & Wikins เป็นต้น

3 Search Method 1. Browse (การสืบค้นแบบไล่เรียง) ●Browse by Journals A-Z ●Browse by Subject Categories 2. Search (การสืบค้นจากคำสำคัญ) ●Basic Search ●Find Citation ●Search Fields ●Advanced Ovid Search

4 Homepage

5 Journals คลิกที่ Journals เพื่อเลือกอ่านวารสาร

6 1. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามลำดับตัวอักษร A-Z หรือ 2. เลือกแสดงรายชื่อวารสารตามกลุ่มหัวเรื่อง 1 2 Journals

7 คลิกเพื่อแสดงฉบับที่หรือรายละเอียดของวารสาร Journals A-Z

8 เลือกฉบับที่ต้องการ โดยคลิกที่ Table of Contents (หน้าสารบัญวารสาร) Journals A-Z

9 Journals: Table of Contents หน้าสารบัญวารสาร

10 Journals: Subject Categories 1. เลือกกลุ่มหัวเรื่องที่สนใจ 2. เลือกวารสารที่ต้องการ 1 2

11 Basic Search 1 1. พิมพ์คำหรือวลี 2. หรือ คลิกที่ Check Spelling เพื่อตรวจสอบคำสะกด 3. หรือ คลิกที่ Include Related Terms เพื่อแนะนำคำค้นอื่นที่มีความหมาย ใกล้เคียงหรือสัมพันธ์กับคำค้นในข้อ 1 4. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. ระบุระเวลาตีพิมพ์ 6. คลิก Search เพื่อสืบค้น 23 4 5 6

12 Find Citation 1. ใส่ชื่อบทความ หรือเพียงบางส่วน 2. ใส่ชื่อวารสาร หรือเพียงบางส่วน 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญ เช่น เลข Volume, Issue, เลขหน้าเริ่มต้น และ ปีพิมพ์ หรือ เลข DOI 4. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 3 4

13 Search Fields 1. พิมพ์คำหรือวลี2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึ่ง 3. คลิก Search เพื่อสืบค้น 1 2 3

14 Advanced Ovid Search 1. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 2. พิมพ์คำหรือวลี3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 5. คลิก Search เพื่อสืบค้น 3 1 2 4 5

15 Search Results 1. คลิก Abstract เพื่อดูบทคัดย่อ หรือ Complete Reference เพื่อดูข้อมูล บรรณานุกรมรูปแบบเต็ม หรือ Table of Contents เพื่อดูหน้าสารบัญวารสารจาก วารสารของบทความนี้ หรือ Ovid Full Text เพื่อดูบทความฉบับเต็ม 2. กรองรายการผลลัพธ์ให้แคบลงได้จาก Narrow Search 3. จัดการรายการบรรณานุกรมที่ต้องการได้จากส่วน Results Manager 2 3 1

16 Results Manager 1. เลือกรายการอ้างอิง 2. เลือกขอบเขตการแสดงผล 3. เลือกรูปแบบรายการอ้างอิง ถ้าถ่ายโอนสู่ EndNote เลือก Direct Export 4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5. คลิกเพื่อจัดการรายการที่ เลือก เช่น Print, Email, Save 1 2 3 4 5

17 Abstract 1. ค้นหาบทความที่เนื้อหาคล้ายกัน 2. ค้นหาบทความที่อ้างถึงบทความนี้ 12

18 Save Article Text บันทึกบทความรูปแบบ HTML Email Article Text จัดส่งบทความรูปแบบ HTML ไปทางอีเมล์ Print Preview สั่งพิมพ์บทความ Email Jumpstart จัดส่งเฉพาะ URL Link ของบทความไปทางอีเมล์ Ovid Full Text

19 Email Article Text

20 Email Jumpstart

21 Full Text PDF Save, Print

22 Search History 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. เลือกแสดงผลลัพธ์รายการที่เลือก หรือ 3. เลือกผสมคำค้นเพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่ โดยใช้คำเชื่อม And, Or 4. คลิกที่ Save Search History เพื่อบันทึกผลการสืบค้น 1 2 3 4

23 Save Search 1. ระบุ Personal Account Name และ Password เพื่อเข้าใช้งาน หรือ 2. คลิกที่ Create a new Personal Account เพื่อสมัครบริการการใช้งาน สำหรับผู้ใช้ใหม่ 1 2

24 1. ระบุชื่อ คำอธิบาย และรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกคำค้น 2. คลิก Save 2 1 Save Search

25 คลิกที่ Saved Searches/Alerts เพื่อแสดงผลการบันทึกการสืบค้น

26 คลิกเพื่อแก้ไข ส่งอีเมล์ หรือ แสดงผลลัพธ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ Saved Searches

27


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล Full Text โครงการให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (E-Journal) สำหรับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google