งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล

2 IntroductionIntroduction Cambridge Journals Online เป็นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์จาก Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF และ HTML

3 Search Methods 1. Browse Journals ● By Title ● By Subject ● Subscribed to 2. Search ● Search by Citation ● Quick Search ● Advanced Search ● CrossRef Search

4 HomepageHomepage

5 1. คลิกเลือก By title2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals By title 1 2

6 1. คลิกเลือก By subject2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Browse journals By subject 1 2

7 1. คลิกเลือก Subscribed to2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals Subscribed to 1 2

8 Available volumes คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

9 Table of Contents เลือกแสดงเนื้อหาบทความ

10 1. เลือกชื่อวารสาร Search by Citation ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็น เช่น ปีพิมพ์ (Year), ปีที่ (Volume), เล่มที่ (Issue) และเลขหน้า (Page) 4. คลิก Find

11 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 3. หรือ เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search Quick Search 1 2 3

12 4. ระบุช่วงเวลา Advanced Search ระบุเขตข้อมูล 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุคำเชื่อม 9. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 10. ระบุเฉพาะวารสารอย่างเดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 7. ระบุประเภทของบทความ 8. ระบุเขตข้อมูลในการแสดงผล 5. เลือกวารสารที่ต้องการ6. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 11. คลิก Search

13 1. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหาบทความ2. สืบค้นในผลลัพธ์เดิมหรือสืบค้นใหม่ 1 2 Search Results

14 1. abstract เพื่อส่งสาระสังเขปผ่าน 2. Content alerts เพื่อบอกรับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล์ 3. Export Citation เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลทางบรรณานุกรม AbstractAbstract 12 3

15 Full Text - HTML Save, Print

16 Full Text - PDF Save, Print

17 คลิก Save Search เพื่อบันทึกคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น Save Search

18 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Export Citation เพื่อถ่ายโอนข้อมูลรายการที่เลือก Export Citation 2 1

19 1. เลือกรูปแบบข้อมูล2. เลือกรูปแบบการถ่ายโอน เช่น EndNote 3. คลิกเลือกที่ Download เพื่อถ่ายโอนข้อมูล Export Citation

20 1. คลิก CrossRef Search2. ใส่คำค้น3. คลิก Search CrossRef Search 1 23

21 เลือกรายการที่ต้องการ

22 คลิก Register now เพื่อบอกรับบริการต่างๆ RegisterRegister

23 RegisterRegister กรอกข้อมูลสำหรับ การลงทะเบียน

24


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31/03/52 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google