งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงล่าสุด 09/04/53 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงล่าสุด 09/04/53 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงล่าสุด 09/04/53 จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 The American Society of Mechanical Engineers หรือ ASME เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผล กำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 1880 เพื่อแบ่งปันความรู้และ พัฒนาทักษะในทุกสาขาวิชาวิศวกรรม ให้บริการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้ชื่อ ASME Digital Library Introduction

3 1. Browse Publications Current Issue All Online Issues 2. Search Search This Issue/Search All Issues Search Scitation & SPIN 1. Browse Publications Current Issue All Online Issues 2. Search Search This Issue/Search All Issues Search Scitation & SPIN Search Methods

4 คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ Browse Journals

5 1. ไล่เรียงวารสารฉบับปัจจุบัน 2. ไล่เรียงวารสารทุกฉบับที่มีให้บริการ 1 2

6 เลือกแสดงสาระสังเขป หรือ เอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF Current Issue

7 Browse Journals เลือกไล่เรียงวารสารฉบับย้อนหลังที่มีให้บริการ

8 1. สืบค้นวารสารฉบับปัจจุบัน 2. สืบค้นวารสารทุกฉบับที่มีให้บริการ Search 1 2

9 1. ระบุชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น 2. ระบุปีพิมพ์ 3. พิมพ์คำหรือวลี 4. ระบุเขตข้อมูล5. ระบุคำเชื่อม 6. เลือกรูปแบบการแสดงผล 7. ระบุช่วงเวลา ปีที่ ฉบับที่ของวารสาร 8. คลิก Search 12 34 5 6 7 8

10 Search Results 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. หรือ ปรับปรุงการสืบค้น 1 2

11 เลือกส่งอีเมล หรือ ถ่ายโอนข้อมูล เข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เรียกดูเอกสารฉบับเต็ม Abstract ดูรายการอ้างอิง อ้างถึง

12 References

13 Citing Articles

14 Full Text HTML

15 Print, Save Full Text PDF

16 Search Scitation & SPIN Scitation เป็นการสืบค้นจากสำนักพิมพ์ที่ใช้ Platform Scitation เช่นเดียวกัน กับสำนักพิมพ์ AIP SPIN (Searchable Physics Information Notices) เป็นการสืบค้น สารสนเทศประเภทวารสาร เอกสารประกอบการประชุมทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และวิศวกรรรมศาสตร์ Scitation เป็นการสืบค้นจากสำนักพิมพ์ที่ใช้ Platform Scitation เช่นเดียวกัน กับสำนักพิมพ์ AIP SPIN (Searchable Physics Information Notices) เป็นการสืบค้น สารสนเทศประเภทวารสาร เอกสารประกอบการประชุมทางสาขาวิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และวิศวกรรรมศาสตร์

17 2 3 4 5 7 Search Scitation & SPIN 1. ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. เลือกรูปแบบการแสดงผล 6. ระบุช่วงเวลา ปีที่ ฉบับที่ของวารสาร 7. คลิก Search 1. ระบุแหล่งข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 2. พิมพ์คำหรือวลี 3. ระบุเขตข้อมูล 4. ระบุคำเชื่อม 5. เลือกรูปแบบการแสดงผล 6. ระบุช่วงเวลา ปีที่ ฉบับที่ของวารสาร 7. คลิก Search 1 6

18


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงล่าสุด 09/04/53 จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google