งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดบอกรับให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1960

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดบอกรับให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1960"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดบอกรับให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1960 http://www.crcnetbase.com/

2 หน้าจอสืบค้น การสืบค้น 1. Browse Content : การสืบค้นโดยวิธีการไล่เรียง ตามลำดับตัวอักษร A-Z ตามประเภทของหัวเรื่องหรือชื่อ เรื่องที่กำหนดให้ 2. Advance Search : การสืบค้นขั้นสูง โดยการใส่คำ หรือวลีลงในช่องสืบค้น และใช้ and or not ในการเชื่อมคำ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป 1. Browse Content 2. Advance Search

3 1.Browse Content Browse content : การสืบค้นโดยวิธีการไล่เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z แบ่งออกเป็น Subject : เรียงลำดับตามประเภทหัวเรื่อง เลือกหัวเรื่องและ คลิกเลือกเรื่องย่อย Title : เรียงลำดับตามประเภทชื่อเรื่อง เลือกตัวอักษรแรก ของชื่อเรื่อง แล้วเลือกชื่อเรื่อง 2. หรือเลือกชื่อเรื่อง ที่ต้องการ 1. คลิกเลือกหัวเรื่อง ที่ต้องการ

4 Browse Content 1. About this book : จะปรากฏหน้าจอของวารสารชื่อที่ต้องการ ให้ รูปภาพหน้าปก และให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File ถ้า ต้องการอ่านทั้งหมดสามารถ Download เอกสารได้ทีละบทจนครบทุกบท 1. เอกสาร ฉบับเต็ม

5 2.Advance Search Advance Search : การสืบค้นขั้นสูง โดยใช้ and or not ในการเชื่อมคำ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป 1. Search Citation : ใส่คำหรือวลีลงในช่องสืบค้น หรือเลข ISBN หรือเลขประจำวารสาร DOI 2. Publication Date : กำหนดปีเริ่มต้น สิ้นสุดที่ต้องการสืบค้น 3. Subjects : เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 1 2 3 ผลการ สืบค้น

6 Search Result Search Result : ให้ผลการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF File เป็นบทๆเมื่อต้องการดูบทอื่นๆให้คลิกเลือก สามารถ Save ข้อมูลได้


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดบอกรับให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 1960

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google