งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทาง หลวงชนบท (FMS) สถานการณ์ อุทกภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทาง หลวงชนบท (FMS) สถานการณ์ อุทกภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทาง หลวงชนบท (FMS) สถานการณ์ อุทกภัย

2 ปี 2556 ประสบอุทกภัย ( สายทาง ) สถานการณ์อุทกภัยภาพรวม ( ข้อมูลระหว่างเดือน กรกฎาคม – ปัจจุบัน ) 422 พื้นที่ประสบ อุทกภัย ( จังหวัด ) 51 3,915.546 งบประมาณฟื้นฟู เบื้องต้น ( ล้านบาท )

3 ภาคเหนือ ภา ตะวันออกเฉียงเ หนือ ภาคกลาง ภาคใต้ รวมทั้งหมด 6 18 1 37 12 34 16 1 1 34 5 14 9 34 15 8 1 33 9 14 6 0 3 0 6 3 จำนวน จังหวัด จำนวนสาย ทาง การ สัญจร ผ่านได้ ผ่านไม่ได้ สถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน ( ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ก. ย. – 31 ต. ค. 56)

4 สายทางที่ยังไม่สามารถเปิดการสัญจรได้ จำนวน 6 สายทาง จังหวัดบุรีรัมย์ 2 สายทาง ( บร.3049, บร.3051) จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง ( สร.4057) จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สายทาง ( ฉช.3003) จังหวัดปราจีนบุรี 4 สายทาง ( ปจ.4036, ปจ.4028)

5 สำรวจ ออกแ บบ ประมาณ ราคา เสนอขอ งบประมาณ ให้ทุกหน่วยเร่งรัด สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา เพื่อขอ สนับสนุน งบประมาณปี 2557 หลังจากสถานการณ์อุทกภัยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หรือหลังน้ำลด ดำเนินการสำรวจ ความเสียหายของสายทาง ที่เกิดจากอุทกภัย พร้อมทั้ง ออกแบบ และ ประมาณราคา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2557 ฟื้นฟูทาง หลวงชนบทให้กลับสู่สภาพปกติ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการงานอุทกภัยของกรมทาง หลวงชนบท (FMS) สถานการณ์ อุทกภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google