งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555

2

3 ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8 กม. ระยะทางโครงข่ายทั้งหมด 47,916 กม. หรือ 3,271 สายทาง

4 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 1 สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) 1571, , สทช.ที่ 2 (สระบุรี) 2282, , สทช.ที่ 3 (ชลบุรี) 1792, , สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) 2162, , สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) 2394, , สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) 1783, ,

5 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 7 สทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี) 2253, , สทช.ที่ 8 (นครสวรรค์) 1962, , สทช.ที่ 9 (อุตรดิตถ์) 1531, , สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) 1743, , สทช.ที่ 11 (สุ ราษฎร์ธานี) 1652, , สทช.ที่ 12 (สงขลา) 1902, ,

6 ลำดับ หน่วย ดำเนินการ โครงข่ายทางลงทะเบียนแล้ว จำนวน สายทาง ระยะทาง (กม.) จำนวน สายทาง ร้อยละ ระยะทาง (กม.) ร้อยละ 13 สทช.ที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) 1592, , สทช.ที่ 14 (สุพรรณบุรี) 2102, , สทช.ที่ 15 (อุดรธานี) 1372, , สทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) 2083, , สทช.ที่ 17 (เชียงราย) 991, สทช.ที่ 18 (กระบี่) 1581, ,

7 ถนนในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง เรียกค่าเสียหายได้ 1,479,020 บาท อาทิเช่น เสาไฟฟ้าแสงสว่างและเสาสัญญาณไฟ จราจร, เกาะกลาง, Guard Rail, Barrier, ป้าย บอกทาง, ป้ายแนะนำ, และต้นไม้ เป็นต้น หากถูกเรียกร้องค่าเสียหายไม่สามารถจ่ายเป็น เงิน สามารถผ่อนผันให้ซ่อมแซมคืนสู่สภาพเดิม ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

8


ดาวน์โหลด ppt การประชุมผู้บริหาร วันที่ 2 เมษายน 2555. ยังไม่ได้ลงทะเบียน 935 สายทาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน 11,295.2 กม. ลงทะเบียนแล้ว 2,336 สายทางลงทะเบียนแล้ว 36,620.8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google