งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Adobe Acrobat 6.0 Professional. Adobe Acrobat Professional ปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมที่ สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ ไฟล์ PDF มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Adobe Acrobat 6.0 Professional. Adobe Acrobat Professional ปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมที่ สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ ไฟล์ PDF มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานบน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Adobe Acrobat 6.0 Professional

2 Adobe Acrobat Professional ปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมที่ สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ ไฟล์ PDF มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานบน Internet และไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลได้ โดยโปรแกรมที่นิยม ปัจจุบันนี้คือ Adobe Acrobat ได้ เพิ่มเติมคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่ ทำให้โปรแกรมมีความน่าใช้งาน มากขึ้นกว่าเดิม

3 คุณสมบัติของ Acrobat Professional คุณสมบัติของ Acrobat Professional มีปุ่มรวมกลุ่มคำสั่ง มีปุ่มรวมกลุ่มคำสั่ง มีปุ่มคำสั่งสำหรับการใช้งาน พื้นฐานให้เรียกใช้ได้ทันทีแทนการ เรียกใช้จากเมนู และยังมีคำสั่งย่อยๆ ประเภท เดียวกันรวมไว้ในปุ่มเดียวกัน ทำให้ง่ายใน การจดจำ

4

5 การแปลงหลาย ๆ ไฟล์ให้เป็น PDF ไฟล์เดียว ช่วยให้สามารถแปลงไฟล์หลายๆ ไฟล์ หรือ แม้แต่หลายประเภท รวมกันเป็นไฟล์ PDF เพียง ไฟล์เดียวได้ เช่น รวมไฟล์ MS Word,MS Excel, ไฟล์รูปภาพประเภทต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยคลิกที่ ปุ่ม Create PDF แล้วเลือกคำสั่ง ย่อยคือ From Multiple Files ขณะเลือก ไฟล์สามารถจัดลำดับของไฟล์ ตามความต้องการ หรืออาจจัดลำดับของ หน้าเอกสารใหม่หลังจาก แปลงเป็นไฟล์ PDF แล้วได้ โดยใช้ คุณสมบัติ Drag and Drop คลิก ลากหน้าเอกสารไปวางในลำดับที่ต้องการ แทนได้

6

7 การรีวิวเอกสาร เมื่อต้องมีการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานหลาย คน อาจต้องการความคิดเห็นจากคนหลายๆ คน ก็ เพียงแต่แปลงไฟล์ไปเป็น PDF แล้วส่งให้เพื่อน ร่วมงานทางอีเมล์ เพื่อนร่วมงานของคุณก็สามารถ ใส่คำแนะนำ (comment) ส่งกลับให้คุณได้ รวมถึงบันทึกชื่อของผู้แนะนำ ลงวันที่และวันเวลา ที่ใส่คำแนะนำ สืบค้นย้อนหลังได้ การแปลงไฟล์กลับมาเป็นเอกสาร MS Word ในเวอร์ชั่นก่อนๆ เมื่อคุณได้แปลงไฟล์เอกสาร MS Word ไปเป็น PDF แล้ว การแปลงกลับมาเป็น ไฟล์ Word ก็เป็นไปไม่ได้ แต่เวอร์ชั่นนี้ด้วยการ ทำงานร่วมกันระหว่าง Acrobat และ MS Word ทำให้คุณสามารถแปลงไฟล์ PDF กลับมาเป็น เอกสาร MS Word ได้เช่นเดิม นับเป็นการสร้าง ความสะดวกให้การใช้งานได้มากทีเดียว

8 การรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสิทธิ ให้กับผู้ใช้งานแต่ละคนได้ตาม ความต้องการ และผู้ใช้เหล่านั้นก็จะมี รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งาน เอกสารอิเล็คทรอนิก มีการรักษาความ ปลอดภัยโดยการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่เกิดกับเอกสาร นั้นๆ ถือว่ามีความสำคัญมาก

9

10

11 เหตุผลที่สนใจ Adobe Acrobat เหตุผลที่ชอบเพราะเมื่อมี โปรแกรมนี้ก็จะสามารถดาวน์ โหลดเอกสารต่าง ๆ ใน Internet ได้เพราะบางเอกสารจะเปิดได้ก็ ต่อเมื่อมีโปรแกรม Adobe Acrobat เท่านั้น เช่น ในมศว ก็มีการใช้ โปรแกรมนี้อยู่ด้วย

12 Thanks you นางสาวฐิรชา โสภ กุล รหัส 50102010619 กลุ่มผู้เรียน SC1G


ดาวน์โหลด ppt Adobe Acrobat 6.0 Professional. Adobe Acrobat Professional ปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมที่ สามารถสร้างไฟล์ PDF ได้ ไฟล์ PDF มีขนาดเล็ก เหมาะกับการใช้ งานบน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google