งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP Microsoft Word XP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP Microsoft Word XP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP Microsoft Word XP

3 โปรแกรม Microsoft Word XP โปรแกรม MS Word XP นั้นเป็น โปรแกรมจัดการรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน บทความ หรือแม้แต่เอกสาร โฆษณา ก็สามารถทำได้ด้วย โปรแกรม MS Word XP โปรแกรม MS Word XP นั้นเป็น โปรแกรมจัดการรูปแบบเอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน บทความ หรือแม้แต่เอกสาร โฆษณา ก็สามารถทำได้ด้วย โปรแกรม MS Word XP

4 เริ่มต้นการใช้โปรแกรม MS Word XP Titlebar Toolbar ไม้บรรทัด Ruler Taskpane document Statusbar Scrollbar มุมมองในแบบต่างๆ

5 การสร้างเอกสารใหม่ (New Document) ไปที่เมนู แฟ้ม > สร้าง ไปที่เมนู แฟ้ม > สร้าง หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + N หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + N สามารถเลือก แบบของเอกสารได้จาก taskpane

6 การเปิดเอกสาร (Open Document) ไปที่เมนู แฟ้ม > เปิด ไปที่เมนู แฟ้ม > เปิด หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือ คีย์ลัด Ctrl + O ( โอ ) หรือ คีย์ลัด Ctrl + O ( โอ ) คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ กดปุ่ม เปิด

7 การบันทึกเอกสารงาน (Save Document) ไปที่เมนู แฟ้ม > บันทึก ( บันทึกแฟ้มเป็น ) ไปที่เมนู แฟ้ม > บันทึก ( บันทึกแฟ้มเป็น ) หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคีย์ลัด Ctrl + S หรือคีย์ลัด Ctrl + S เลือกประเภทของไฟล์ ชื่อไฟล์ที่ทำการ save จะปรากฏอยู่บน Titlebar ตั้งชื่อไฟล์ เครื่องมือในการ save

8 การคัดลอกและวาง (Copy and Paste) การย้อนการกระทำและการทำซ้ำ (Undo and Redo) ไปที่เมนู แก้ไข > คัดลอก ไปที่เมนู แก้ไข > คัดลอก คลิกที่ toolbar คลิกที่ toolbar หรือคีย์ลัด Ctrl + C หรือคีย์ลัด Ctrl + C ไปที่เมนู แก้ไข > วาง ไปที่เมนู แก้ไข > วาง คลิกที่ toolbar คลิกที่ toolbar หรือคีย์ลัด Ctrl + V หรือคีย์ลัด Ctrl + V การวาง (Paste) การคัดลอก (copy) ไปที่เมนู แก้ไข > เลิกทำ ไปที่เมนู แก้ไข > เลิกทำ คลิกที่ toolbar คลิกที่ toolbar หรือคีย์ลัด Ctrl + Z หรือคีย์ลัด Ctrl + Z ไปที่เมนู แก้ไข > ทำซ้ำ ไปที่เมนู แก้ไข > ทำซ้ำ คลิกที่ toolbar คลิกที่ toolbar หรือคีย์ลัด Ctrl + Y หรือคีย์ลัด Ctrl + Y การทำซ้ำ (Redo) การย้อนการกระทำ (Undo)

9 การตั้งค่าหน้ากระดาษ การตั้งค่า หน้ากระดาษเป็น การจัดระยะขอบ ของเอกสาร ขนาด ของกระดาษ และ รูปแบบของ กระดาษ การตั้งค่า หน้ากระดาษเป็น การจัดระยะขอบ ของเอกสาร ขนาด ของกระดาษ และ รูปแบบของ กระดาษ ไปที่ เมนู แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ ไปที่ เมนู แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ

10

11 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( ต่อ ) เลือกประเภทกระดาษ

12 การจัดการกับรูปแบบอักษร เราสามารถจัดการกับรูปแบบของ ตัวอักษรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสี ตัวอักษร ฯลฯ เราสามารถจัดการกับรูปแบบของ ตัวอักษรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสี ตัวอักษร ฯลฯ ทำการเลือกข้อความที่ต้องการ เปลี่ยนแบบตัวอักษร ทำการเลือกข้อความที่ต้องการ เปลี่ยนแบบตัวอักษร คลิก toolbar ที่ต้องการ เช่น คลิก toolbar ที่ต้องการ เช่น

13 การจัดรูปแบบตัวอักษร แบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ จัดตำแหน่งข้อความ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย เยื้องหน้า เยื้องหลัง

14 จัดรูปแบบตัวอักษร ( ต่อ ) หรือไปที่เมนู รูปแบบ > แบบ อักษร หรือไปที่เมนู รูปแบบ > แบบ อักษร

15 การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ (print preview) ใช้เพื่อดูตัวอย่าง ก่อนการสั่งพิมพ์ ซึ่งสามารถ แก้ไขได้ ใช้เพื่อดูตัวอย่าง ก่อนการสั่งพิมพ์ ซึ่งสามารถ แก้ไขได้ ไปที่เมนู แฟ้ม > ตัวอย่างก่อน พิมพ์ ไปที่เมนู แฟ้ม > ตัวอย่างก่อน พิมพ์ หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคลิกที่ toolbar รูป

16 การแทรกภาพ เราสามารถแทรกภาพ ต่างๆเพื่อประกอบ เนื้อหาที่จะพิมพ์ได้ดังนี้ เราสามารถแทรกภาพ ต่างๆเพื่อประกอบ เนื้อหาที่จะพิมพ์ได้ดังนี้ ไปที่เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้ม ( หรือภาพตัดปะ ) ไปที่เมนู แทรก > รูปภาพ > จากแฟ้ม ( หรือภาพตัดปะ ) หรือคลิกที่ toolbar รูป หรือคลิกที่ toolbar รูป การแทรกภาพ แทรกภาพตัดปะแทรกภาพจากแฟ้ม

17 การแทรกรูปทรงต่างๆ เราสามารถแทรกรูปทรงต่างๆ ลงบน เอกสารได้ไม่ว่าจะเป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ฯลฯ เราสามารถทำได้ดังนี้ เราสามารถแทรกรูปทรงต่างๆ ลงบน เอกสารได้ไม่ว่าจะเป็น สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ฯลฯ เราสามารถทำได้ดังนี้ คลิกเพื่อสร้างรูปร่างพื้นฐานทั่วไป คลิกเพื่อสร้างรูปร่างตามลักษณะงาน

18 การแทรกข้อความศิลป์ และ แผนผัง และกล่องข้อความ เราสามารถแทรกข้อความศิลป์เพื่อเพิ่มความ สวยงามให้กับเอกสาร หรือ แทรกแผนผัง ขององค์กรเพื่ออธิบายเอกสาร ซึ่งมีวิธีการทำ ได้ดังนี้ เราสามารถแทรกข้อความศิลป์เพื่อเพิ่มความ สวยงามให้กับเอกสาร หรือ แทรกแผนผัง ขององค์กรเพื่ออธิบายเอกสาร ซึ่งมีวิธีการทำ ได้ดังนี้ หรือคลิกที่เมนู แทรก > รูปภาพ > แทรก Word Art ( ไดอะแกรม หรือ แผนผังองค์กร หรือคลิกที่เมนู แทรก > รูปภาพ > แทรก Word Art ( ไดอะแกรม หรือ แผนผังองค์กร แทรกข้อความ word Art แทรกแผนผังองค์กร แทรกกล่องข้อความแนวตั้ง แทรกกล่องข้อความแนวนอน

19 การจัดการกับรูปทรง เราสามารถจัดการ กับรูปทรงที่เราวาด ได้หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนสี เพิ่ม ลูกเล่นของสีเป็น ต้น ซึ่งสามารถทำ ได้ดังนี้ เราสามารถจัดการ กับรูปทรงที่เราวาด ได้หลายอย่าง เช่น เปลี่ยนสี เพิ่ม ลูกเล่นของสีเป็น ต้น ซึ่งสามารถทำ ได้ดังนี้ ดับเบิลคลิกที่ รูปทรง ดับเบิลคลิกที่ รูปทรง หรือคลิกขวาที่ รูปทรง แล้วเลือก การจัดรูปแบบ หรือคลิกขวาที่ รูปทรง แล้วเลือก การจัดรูปแบบ หรือ ใช้ toolbar จัดการ หรือ ใช้ toolbar จัดการ

20 การจัดการกับรูปทรง ( ต่อ ) เปลี่ยนสีของ object เปลี่ยนสีของ เส้นขอบ เปลี่ยนสีของ ตัวอักษร เปลี่ยนความหนาเส้น เปลี่ยนลักษณะเส้น เปลี่ยนรูปแบบลูกศร เติมเงา ทำรูปทรงสามมิติ

21 การแทรกตาราง เราสามารถแทรกตารางได้ดังนี้ เราสามารถแทรกตารางได้ดังนี้ ไปที่เมนู ตาราง > แทรก > ตาราง ไปที่เมนู ตาราง > แทรก > ตาราง หรือไปที่ toolbar รูป แล้ว กำหนด จำนวน แถวและคอลัมน์ตาม ต้องการ หรือไปที่ toolbar รูป แล้ว กำหนด จำนวน แถวและคอลัมน์ตาม ต้องการ จำนวนแถว จำนวนคอลัมน์

22 การจัดรูปแบบตาราง สามารถจัดการตารางได้ดังนี้ สามารถจัดการตารางได้ดังนี้ คลิกขวาที่ตาราง หรือเซลล์ต้องการ หรือใช้ toolbar ตาราง คลิกขวาที่ตาราง หรือเซลล์ต้องการ หรือใช้ toolbar ตาราง ลักษณะเส้น น้ำหนักเส้น สีเส้นขอบ วาดตาราง ลบตาราง แรเงา แทรกตาราง ผสานเซลล์ แยกเซลล์ กระจายความสูง กระจายความกว้าง

23 การแทรกเลขหน้า ใช้สำหรับใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร มี วิธีการทำดังนี้ ใช้สำหรับใส่เลขหน้าให้กับเอกสาร มี วิธีการทำดังนี้ ไปที่เมนู แทรก > หมายเลขหน้า ไปที่เมนู แทรก > หมายเลขหน้า ตำแหน่งของเลขหน้า กำหนดลำดับเลขหน้า

24 การสั่งพิมพ์เอกสาร เราสามารถ พิมพ์เอกสารที่ ต้องการออก ผ่านทาง เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้ เราสามารถ พิมพ์เอกสารที่ ต้องการออก ผ่านทาง เครื่องพิมพ์ได้ ดังนี้ ไปที่เมนู แฟ้ม > พิมพ์ ไปที่เมนู แฟ้ม > พิมพ์ หรือไปที่ toolbar หรือไปที่ toolbar ข้อแตกต่างๆ ระหว่างสั่งพิมพ์ทางเมนูและ toolbar คือ ถ้าสั่งพิมพ์ทาง toolbar จะพิมพ์ ออกมาทั้งหมด ไม่สามารถเลือกหน้าพิมพ์ ได้

25 การทำคอลัมน์ (column) การทำ column นั้นทำเพื่อ ทำให้ เนื้อหาของเราเป็น ส่วนๆ และสร้าง ความเป็นระเบียบ ให้กับข้อความ หรือ ใช้ในการทำ แผ่นพับเป็นต้น การทำ column นั้นทำเพื่อ ทำให้ เนื้อหาของเราเป็น ส่วนๆ และสร้าง ความเป็นระเบียบ ให้กับข้อความ หรือ ใช้ในการทำ แผ่นพับเป็นต้น วิธีการทำทำได้ ดังนี้ วิธีการทำทำได้ ดังนี้ จะต้องทำเมื่อ เริ่มต้นก่อนการ พิมพ์เอกสาร จะต้องทำเมื่อ เริ่มต้นก่อนการ พิมพ์เอกสาร ไปที่เมนู รูปแบบ > คอลัมน์ ไปที่เมนู รูปแบบ > คอลัมน์ รูปแบบ คอลัมน์ ความกว้างและระยะห่างแต่ละคอลัมน์


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม Microsoft Word XP Microsoft Word XP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google