งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ

2 objectives เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการเขียน โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3 Integers

4 Division and Remainder

5 Division by power of two

6 Alternative for modulo arithmetic

7

8

9

10

11 Passing structure with pointer

12

13

14

15

16 Loop

17

18

19

20

21

22

23 LUT

24

25 REFERENCE http://www.codeproject.com/Articles /6154/Writing-Efficient-C-and-C- Code-Optimization


ดาวน์โหลด ppt Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง สัปดาห์ที่ 15 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา และโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google