งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง การแพทย์ Medical Online Databases KM For ชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ May 10, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง การแพทย์ Medical Online Databases KM For ชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ May 10, 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง การแพทย์ Medical Online Databases KM For ชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ May 10, 2007

2 แหล่งที่มา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ AAAS ACS Annual Reviews Blackwell Synergy Cambridge Journals Online SciFinder Scholar Springer Link Taylor & Francis Scopus สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ScienceDirect Web of Science คณะแพทยศาสตร์ มช. Clinival Evidence MD Consult Proquest Medical Library STAT!Ref UpToDate The Cochrane Library ฟรี / ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ PubMed Medical Journal Online

3 Scope : Medical, Nursing and Pharmacy Coverage : full text, references, updates, and graphics From 60 Books Update: most recent edition

4 Getting Start Library Homepage:http://med.cmu.ac.th/library Medical E-Books Ovid

5

6

7

8

9 Training Objectives Learn about Ovid Learn the content and coverage Learn how to navigate through Ovid Learn how to search funcionality Learn how to managing searches / personalisation features

10 What is ovid? Ovid Technologies, Inc an operating company of Wolters Kluwer Health Founed in 1988, merged with Silver Platter in 2001 Leader of electronic medical, scientific and academic research information through 1,200 journals, over 500 books and more than 200 databases Publisher includes LWW, McGraw Hill, Oxford Publishers Facts & Comparisons and Lexicomp Learn about Ovid

11 What is ovid? Ovid Databases Clinical Evidence Learn about Ovid

12 : Content and coverage 60 Electronic books in medicine, nursing and pharmacology subject coverage : clinical medicine, behavioral and social sciences, health profession Includes fulltext, references, updates and graphics updates with most recent edition

13 : Getting Started 1. ที่ Homepage ห้องสมุดคณะ แพทยศาสตร์ มช. คลิกที่ฐานข้อมูล Ovid 2.

14 : Getting Started 1.Search a single database 2.Search more than one or all 3.Click “Continue” 4.More information on a database

15 : Getting Started

16 : Getting Started Change database

17 : Getting Started : Browse books

18 : Searching Quick Search Browse By Title Browse by Subject


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลออนไลน์ทาง การแพทย์ Medical Online Databases KM For ชุมชนคนใกล้หมอ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ May 10, 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google