งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://stang.sc.mahidol.ac.th

2 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 “Information wants to be free." - Stewart Brand, 1984 (famous quote)

3 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 information wants to be expensive "On the one hand information wants to be expensive, because it's so valuable. The right information in the right place just changes your life. information wants to be free On the other hand, information wants to be free, because the cost of getting it out is getting lower and lower all the time. So you have these two fighting against each other So you have these two fighting against each other." - Stewart Brand, 1984

4 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 ความหมายของ Open Access (OA)  Electronic scholarly articles are available freely at the point of use  Immediate, free and unrestricted online access to digital scholarly material

5 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 Business Model :  Traditional publishing : " ผู้อ่าน " เป็นผู้จ่าย ค่าสำเนาบทความ หรือจ่ายค่าบอกรับในรูปแบบวารสาร หรือฐานข้อมูล (subscriber-pays model / subscription-based model)  Open Access Publishing : " ผู้ แต่งบทความ " ( สถาบันต้น สังกัด หรือแหล่งเงินทุนที่ได้รับ ) เป็น ผู้จ่าย (author-pays model)

6 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 Schroter S and Leanne Tite L. Open access publishing and author-pays business models: a survey of authors' knowledge and perceptions. J R Soc Med. 2006 March; 99(3):141–148.... “ Journal reputation and perceived quality are more important factors in authors' decisions to submit to a journal than whether it has an open access policy”...

7 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 กฎระเบียบและข้อตกลงร่วมกัน เพื่อรักษาคุณภาพ และความยั่งยืนของวารสาร Open Access Washington DC Principles for Free Access to Science http://www.dcprinciples.org

8 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

9 คำศัพท์เกี่ยวกับ Open Access Journals  OA Publishing ('Gold' OA)  OA Publishing ('Gold' OA) ผู้เขียนบทความ แหล่งเงินทุนหรือ สถาบันต้น สังกัด เป็นผู้จ่ายค่าตีพิมพ์ (Author-pays) ให้แก่ OA Publishers และอนุญาตให้นำ บทความไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตได้ ตัวอย่าง ของสำนักพิมพ์ OA ได้แก่  Hindawi Publishing (1997)  BioMed Central (2001)  Public Library of Science - PLoS (2003)

10 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

11 BioMed Central : http://www.biomedcentral.com

12 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 Public Library of Science (PloS) : http://www.plos.org

13 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 คำศัพท์เกี่ยวกับ Open Access Journals  OA Self-archiving ('green' OA)  ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ทั่วไป แต่ผู้เขียนมีสิทธิ์นำ บทความมาจัดเก็บ ไว้ใน หรือ เพื่อนำไป เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตต่อได้  ตีพิมพ์ในวารสารของสำนักพิมพ์ทั่วไป แต่ผู้เขียนมีสิทธิ์นำ บทความมาจัดเก็บ ไว้ใน author's homepage หรือ institutional repository เพื่อนำไป เผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตต่อได้ เช่น PubMed Central (1999)  แหล่งเก็บประเภท Open Access Archives (OAA) ตัวอย่างเช่น PubMed Central (1999)

14 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

15

16  Truly OA Journals  ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรี ทันทีที่ตีพิมพ์  ให้ผู้เขียนบทความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ให้เผยแพร่บทความออนไลน์ได้โดยไม่มี ขีดจำกัด  OA Journals มีความหมายตรงข้ามกับ Subscription-based Journals  Delay Open Access  ให้ใช้บทความออนไลน์ได้ฟรีเฉพาะฉบับ ย้อนหลัง (free back issues) หลังจาก ตีพิมพ์ไปแล้ว 1-6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น  ตัวอย่างเช่น วารสารในกลุ่มของ HighWire Press  Dual-mode Open Access  วารสารชื่อเดียวกัน มีทั้ง print subscription และ OA edition

17 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550  Hybrid Open Access (Author- choice OA)  ภายในวารสารฉบับเดียวกัน มีทั้ง บทความ OA และ non-OA  Partial Open Access  OA เฉพาะบางบทความ ( มักเป็นการโฆษณา ของสำนักพิมพ์ )  Low-income Open Access  OA เฉพาะประเทศในกลุ่ม low-income economies โดยให้บริการวารสารผ่าน โครงการช่วยเหลือต่างๆ เช่น  Hinari (Health InterNetwork Access to Research Initiative)  AGORA (Access to Global Online Research in Agriculture)

18 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

19

20 Dimensions of Open Access publishing Keith G Jeffery. Open Access: An Introduction. August 2007.

21 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 ตัวอย่างเว็บไซต์ Open Access  OA Publishers  BioMed Central www.bmc.org  Public Library of Science (PloS) www.plos.org  Hindawi Publishing Cop. www.hindawi.com  OA Journal Resources  Directory of Open Access Journals (DOAJ) www.doaj.org www.openj-gate.com  Open J-Gate (Informatics India Ltd.) www.openj-gate.com  Japan Science and Technology Information Aggregator, Electronic (J-Stage) www.jstage.jst.go.jp  Scientific Electronic Library Online (SciELO), Brazilwww.scielo.br

22 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 DOAJ : www.doaj.org (Lund University Libraries, Sweden)

23 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 Open J-Gate : www.openj-gate.com ( Informatics India Ltd.)

24 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

25  OA Journal Resources  Free Full Text www.freefulltext.com  Free Medical Journals www.freemedicaljournals.com  HighWire Press. highwire.stanford.edu Online Full-text Articles  Free Indexes  Google Scholar scholar.google.com  Windows Live Search Academic academic.live.com  Sciruswww.scirus.com  PubMed www.pubmed.gov

26 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

27

28

29

30

31 Citation Advantage of Open Access Articles “OA articles are more immediately recognized and cited by peers than non-OA articles published in the same journal”. (PNAS: Proceedings of the National Academy of Sciences) Plos Biol 2007;4(5):e157.

32 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 Online Access Journals in ISI Databases (Thomson, June 2004)

33 การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550

34

35

36

37

38

39

40 http://www.biomedcentral.com/openaccess


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา เครือข่ายความร่วมมือ Journal Link : 24 สิงหาคม 2550 แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access) รุจเรขา อัศวิษณุ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google