งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558

2 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

3 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

4 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

5 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

6 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

7 ระบบการส่งเสริม สหกรณ์ (CPS2) ผลสำเร็จงานส่งเสริม เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

8 ผลการปฏิบัติงานการ บริหารเงินทุนนอก งบประมาณ ( กพส.) เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จ่ายเงินกู้โครงการ ปกติ 1 ติดตามหนี้ปกติ / หนี้ ค้างชำระ 3 จ่ายเงินกู้โครงการ พิเศษ 2 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 4 ดำเนินการ แล้วเส อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร ยังไม่ ดำเนินการ

9 ผลการปฏิบัติงาน โครงการพักหนี้เกษตร กรายย่อยฯ ปีที่ 2 เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบประมาณ 1 เบิกจ่ายเงินให้กับ สหกรณ์ 3 ตรวจสอบเอกสาร 2 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 4 ดำเนินการ แล้วเส อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร ยังไม่ ดำเนินการ

10 ผลการปฏิบัติงาน ชดเชยดอกเบี้ยผู้ ประสบอุทกภัยปี 54 ปีที่ 3 เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ของบประมาณ 1 เบิกจ่ายเงินให้กับ สหกรณ์ 3 ตรวจสอบเอกสาร 2 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 4 ดำเนินการ แล้วเส อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร ยังไม่ ดำเนินการ

11 ผลการปฏิบัติงานการ ส่งเสริม ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ผลการปฏิบัติงานการ ส่งเสริม ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กำหนด / แจ้ง เป้าหมาย / อบรม 1 ประเมินผลครั้งที่ 2 3 ประเมินผลครั้งที่ 1 2 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 4 ดำเนินการ แล้วเส อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร ยังไม่ ดำเนินการ

12 ผลการปฏิบัติงานการ แก้ไขปัญหาการ ขาดทุนของสหกรณ์ เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการบริหารการจัดการ สหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 กำหนด / แจ้ง เป้าหมาย 1 เข้าแนะนำส่งเสริม ตามเป้าหมาย 3 วิเคราะห์ผลการ ขาดทุน 2 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน 4 ดำเนินการ แล้วเส อยู่ ระหว่าง ดำเนินก าร ยังไม่ ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558 ผลการปฏิบัติงานกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารการจัดการ สหกรณ์ มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google