งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก
การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก ห้อง 202 และตึก KITS ผู้นำเสนอ: ศรัณยู ฮันตระกูล ฝ่าย: เครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550

2 นางสาว วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS หัวหน้าโครงการ นาย ศรัณยู ฮันตระกูล ผู้ร่วมโครงการ นางสาว วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์

3 ระยะของโครงการ หัวข้องาน เริ่ม สิ้นสุด
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS ระยะของโครงการ หัวข้องาน เริ่ม สิ้นสุด สำรวจบริษัทผู้จัดทำประตูและระบบความปลอดภัย ต.ค. 49 พ.ย. 49 ติดต่อบริษัทและทำการจัดซื้ออุปกรณ์ห้อง 202 ธ.ค. 49 ม.ค. 49 ติดตั้งประตูหน้าห้อง 202 ก.พ. 50 ติดต่อบริษัทจัดซื้อและติดตั้งเครื่องอ่านบัตรอาคาร KITS พ.ค. 49 ก.ค. 50

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. รักษาทรัพย์สินต่างๆ ของบุคลากร หรือ ของทางราชการ 2. เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามาในบริเวณห้องทำงานของบุคลากร

5 1. บุคคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ห้อง 202 2. บุคลากรตึก KITS
กลุ่มเป้าหมาย 1. บุคคลากรสำนักบริการคอมพิวเตอร์ห้อง 202 2. บุคลากรตึก KITS 

6 1. วัดความพึงพอใจของบุคลากรในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS ดัชนีชี้วัด 1. วัดความพึงพอใจของบุคลากรในพื้นที่ หรือกลุ่มเป้าหมาย  

7 แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS แผน/ผลการดำเนินงานตามไตรมาส 1. จัดหาติดต่อบริษัททำระบบการเข้าออก 2. ติดตั้งประตู 3. ทดสอบการทำงานของประตู

8 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 1. ในช่วงแรก มีปัญหาเรื่องประตูปิด เปิดช้าเนื่องจากระบบต้องเรียนรู้ระยะห่าง ซึ่งผู้ใช้งานบางคนไม่เข้าใจในการทำงานของระบบ จึงคิดว่าประตูมีปัญหา  2. คานประตูด้านบนซ้ายได้เคลื่อนลงมาจากระดับ ทำให้เกิดการเปิดประตู และเสียดสีจนเกิดเสียงดัง  3. บริษัทที่ติดต่อดำเนินการล่าช้า

9 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
โครงการ ปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออกห้อง 202 และตึก KITS ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 4. ถ้าเปลี่ยนตัว Access Control เป็นของบริษัทอื่น จะมีปัญหาเรื่องโปรแกรมการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google