งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบเครื่องวัดความ ดันโลหิต นางสาธิตา ปานขวัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบเครื่องวัดความ ดันโลหิต นางสาธิตา ปานขวัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบเครื่องวัดความ ดันโลหิต นางสาธิตา ปานขวัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2 เครื่องวัดความดันโลหิต เป็น เครื่องมือแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการวินิจฉัยและการติดตามโรค ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะใช้งานโดย ผู้ที่มีความชำนาญในสถานพยาบาล แล้ว ประชาชนทั่วไปสามารถเลือก ซื้อมาใช้ได้เองภายในบ้าน สอบเทียบ / ทดสอบ ?

3 โดย สถาบันมาตรวิทยา แห่งชาติ [ 2-6 สิงหาคม 2553 ] Seminar on the Testing of Non-invasive sphygmomanometers

4 วิทยากรจาก - สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศ สหพันธรัฐเยอรมนี (The Physikalisch-Technische Bundesanstalt : PTB) - สถาบันมาตรวิทยาแห่งประเทศบราซิล (The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality : INMETRO)

5 International Standard OIML R 16-1 : 2002 (E) Non-invasive mechanical sphygmomanometers ISO 81060-1 : 2007 (E) Non-invasive sphygmomanometers, Part 1 : Requirements and test method for non-automated measurement type

6 International Standard OIML R 16-2 : 2002 (E) Non-invasive automated sphygmomanometers IEC 810601-2-30 : 2009 (E) Medical electrical equipment - Part 2- 30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive sphygmomanometers

7 กรมวิทยาศาสตร์กา รแพทย์ สนับสนุนเครื่องมือ ในการทำ Workshop & เกิด ความร่วมมือ

8

9

10

11 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม Harmonized Standard Method ครั้งที่ 1 [ มีนาคม 2554 ]

12 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม Harmonized Standard Method ครั้งที่ 2 [ พฤษภาคม 2554 ]

13 ข้อกำหนดฯในยุโรป และ เยอรมนี 13 Medical Devices Directive (MDD) (from Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993)  Mechanical non-invasive sphygmomanometers ………class I  Electrical non-invasive sphygmomanometers ………class IIa

14 เอกสารมาตรฐาน 14  OIML R 16-1 : Edition 2002 (E) Non-invasive mechanical sphygmomanometers [ ISO 81060-1 (2007)]  OIML R 16-2 : Edition 2002 (E) Non-invasive automated sphygmomanometers [ IEC 80601-2-30 (2009)]

15 Metrological controls Metrological controls 15  Regional or national regulations may prescribe type approval, initial and / or periodic verification for non-invasive sphygmomanometers.

16 Type approval Type approval 16  At least three samples of a new type of sphygmomanometer shall be tested.  The tests to verify conformity to metrological and technical requirements shall be carried out according to Annex A.  A test report shall be prepared according to Annex B.

17 Annex A (OIML R 16-1) 17 Test procedures A.1 Method of test for the maximum permissible errors of the cuff pressure indication A.2 Method of test for the influence of temperature on cuff pressure indication A.3 Method of test for the maximum permissible errors after storage

18 18 A.4 Method of test for air leakage of the pneumatic system A.5 Method of test for pressure reduction rate for deflation valves A.6 Method of test for the rapid exhaust valve A.7 Method of test for the thickness of the scale marks and scale spacing A.8 Method of test for the internal diameter of the mercury tube

19 19 A.9 Method of test for security against mercury losses A.10 Method of test for the influence of mercury stopping device A.11 Method of test for the hysteresis error of the aneroid manometer A.12 Method of test for the construction

20 7.2 Verification (OIML R 16-1) 20 7.2.1 Initial verification  At initial verification the requirement of 5.1.1, 6.2.1 and 6.5.4 shall be fulfilled.  Testing shall be carried out according to A.1, A.4 and A.11.

21 21  5.1 : Maximum permissible errors of the cuff pressure indication 5.1.1 : Under ambient conditions  6.2 : Technical requirement 6.2. 1 : Air leakage

22 22  6.5 : Additional technical requirements for aneroid manometers 6.5.4 : Hysteresis error

23 7.2.2 Subsequent verification (periodic) 7.2.2 Subsequent verification (periodic) 23  Each instrument of an approved type of sphygmomanometer shall be verified every 2 years or after repair.  At least 5.1.1 shall be fulfilled and tests must be carried out according to A.1.

24 Annex A (OIML R 16-2) 24 Test procedures A.1 General A.2 Method of test for the maximum permissible errors of the cuff pressure indication A.3 Method of test for the influence of temperature on cuff pressure indication

25 25 A.4 Test methods for the effect of voltage variations of the power source on the cuff pressure indication A.5 Test methods for the effect of voltage variations of the power source on the result of the blood pressure measurement A.6 Method of test for air leakage of the pneumatic system

26 26 A.7 Method of test for pressure reduction rate A.8 Method of test for the rapid exhaust valve A.9 Test method for the zero setting A.10 Test method for the drift of the cuff pressure indication A.11 Test method for the stability of the blood pressure determination

27 27 A.12 Test method for the stability of cuff pressure indication following prolonged usage A.13 Test method for the effect of external voltages and abnormal connections to the signal input/output ports A.14 Test method for the cuff pressure deflation following an aborted measurement

28 7.2 Verification (OIML R 16-2) 28 7.2.1 Initial verification  At initial verification the requirement of 5.1 and 6.5.1shall be fulfilled.  Testing shall be carried out according to A.2 and A.6.

29 29  5.1 : Maximum permissible errors of the cuff pressure indication  6.5 : Pneumatic system 6.5.1 : Air leakage

30 7.2.2 Subsequent verification (periodic) 30  Each instrument of an approved type of sphygmomanometer shall be verified every 2 years or after repair.  At least 5.1 and 6.5.1 shall be fulfilled and tests must be carried out according to A.2 and A.6.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์

44 ทดสอบค่าความ ผิดพลาดสูงสุด (Maximum permissible errors of the cuff pressure indication)

45

46

47

48 ทดสอบอัตราการรั่วของความดัน ในระบบ (Air leakage)

49

50

51

52

53

54

55

56


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบเครื่องวัดความ ดันโลหิต นางสาธิตา ปานขวัญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google