งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Social Media. ความ เป็นมา จุดเริ่มต้นของ Social networks เกิดจาก เว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และ เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Social Media. ความ เป็นมา จุดเริ่มต้นของ Social networks เกิดจาก เว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และ เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Social Media

2 ความ เป็นมา จุดเริ่มต้นของ Social networks เกิดจาก เว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และ เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียน ในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูลการ สื่อสาร ส่งข้อความ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ สนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียนในลิสต์เท่านั้น ต่อมาในปี 1999 เว็บไซต์ epinions.com ที่ พัฒนาโดย Jonathan Bishop ได้มีการเพิ่ม ฟังก์ชั่นในส่วนของการที่ผู้ใช้สามารถควบคุม เนื้อหาและติดต่อถึงกันได้ ไม่เพียงแต่เพื่อนใน ลิสต์เท่านั้น

3 ความหมายของ Social Media คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง สังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคม ออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียน เล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่าน ทางเว็บไซต์ ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การ สื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ เท่านั้น คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึง สังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน คำว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น ดังนั้นคำว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคม ออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียน เล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และ วิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่าน ทางเว็บไซต์ ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การ สื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือ เท่านั้น

4 จากผลสำรวจที่คนส่วนใหญ่ใช้ อินเทอร์เน็ตเล่น Social Media มาดูว่าคนไทยเล่น Social Media ตัวไหน มากที่สุด อันดับ 1 facebook อันดับ 2 Line อันดับ 3 Google+ อันดับ 4 Instagram อันดับ 5 twitter จากผลสำรวจที่คนส่วนใหญ่ใช้ อินเทอร์เน็ตเล่น Social Media มาดูว่าคนไทยเล่น Social Media ตัวไหน มากที่สุด อันดับ 1 facebook อันดับ 2 Line อันดับ 3 Google+ อันดับ 4 Instagram อันดับ 5 twitter เฉลย


ดาวน์โหลด ppt Social Media. ความ เป็นมา จุดเริ่มต้นของ Social networks เกิดจาก เว็บไซต์ classmates.com เมื่อปี 1995 และ เว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี 1997 ซึ่งเป็น เว็บไซต์ที่จำกัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนที่เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google