งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ทำการคลิกที่ audiostudio80a-trial 2. เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 3. ทำการเลือกที่ติดตั่งไฟล์ Setup 4. คลิก Next เฟื่อดำเนิการต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ทำการคลิกที่ audiostudio80a-trial 2. เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 3. ทำการเลือกที่ติดตั่งไฟล์ Setup 4. คลิก Next เฟื่อดำเนิการต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8 1. ทำการคลิกที่ audiostudio80a-trial 2. เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 3. ทำการเลือกที่ติดตั่งไฟล์ Setup 4. คลิก Next เฟื่อดำเนิการต่อ

9 การติดตั่งซอฟแวร์ 5. คอมพิวเตอร์จะทำการ Extracting Files

10 การติดตั่งซอฟแวร์ 6. เมื่อเสร็จสิ้น Extracting Files จะเป็นการเริ่มติดตั่งโปรแกรม จะปรากฏหน้าจอดังรูป 7. คลิก Next

11 การติดตั่งซอฟแวร์ 8. โปรแกรมจะถามว่าจะยอมรับเงื่อนไขหรือไม่ คลิกยอมรับ 9. กด Next

12 การติดตั่งซอฟแวร์ 10. เลือกที่ติดตั่งซอฟแวร์ เมื่อเลือกที่ติดตั่งเสร็จคลิก Next

13 การติดตั่งซอฟแวร์ 11. คอมพิวเตอร์จะถามว่าต้องการ ไอคอนไว้หน้าจอไหมถ้าต้องการ คลิกเครื่องหมายถูก จากนั้นคลิก Next

14 การติดตั่งซอฟแวร์ 12. คอมพิวเตอร์จะเริ่มการติดตั่ง รอสักครู่

15 การติดตั่งซอฟแวร์ 13. เมื่อติดตั่งเสร็จแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูป 14. คลิก Finish

16 http://www.phazeddl.com/ http://www.softarchive.net/ http://www.serialz.to/

17 Sony.Sound.Forge.Audio.Studio.v8.0a.Build.63

18 วิธีการใช้งาน เข้าไปที่ All Program/Sony/Sound Forge Audio Studio 8.0/Sound Forge Audio Studio 8.0

19 หน้าจอของโปรแกรมเมื่อเข้าไปจะพบหน้าจอนี้

20 1. คลิกขวา จะปรากฏเมนู เลือก Records 2. เมื่อปรากฏหน้าจอเล็กดังรูป กด Records เพื่อบันทึกกด stop เพื่อหยุด

21 หน้าแรกจะมีคู่มือการใช้งานและการสอนการใช้งาน

22


ดาวน์โหลด ppt 1. ทำการคลิกที่ audiostudio80a-trial 2. เมื่อคลิกจะปรากฏหน้าจอดังรูป 3. ทำการเลือกที่ติดตั่งไฟล์ Setup 4. คลิก Next เฟื่อดำเนิการต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google