งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 LAN Implementation Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology Naresuan University, Phayao Campus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 LAN Implementation Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology Naresuan University, Phayao Campus."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 LAN Implementation Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology Naresuan University, Phayao Campus

2 2 LAN Topology Ring Star Bus

3 3 Ring

4 4 Star

5 5 Bus

6 6 LAN Equipment (Star Topology)

7 7 Media (UTP)

8 8

9 9

10 10 Telephone Plug (RJ-45)

11 11 Telephone Plug Crimping

12 12 Cross Link Cable

13 13 Patch Cable

14 14 Network Connectivity Tester

15 15 Network Adaptor Card: NAC

16 16 Network Interface Card: NIC

17 17 Network Interface Card: NIC

18 18 NIC On-board

19 19 NIC On-board

20 20 Network Connecting Center

21 21 Router

22 22 Router

23 23 Router

24 24 Switch (Managed Switch)

25 25 Switch (Managed Switch)

26 26 Switch (Unmanaged Switch)

27 27 Switch (Unmanaged Switch)

28 28 Hub

29 29 Hub

30 30 Hub

31 31 Computer Name (Win 9X)

32 32 Computer Name (Win XP)

33 33 Network Property (Win 9X)

34 34 Network Property (Win XP)

35 35 TCP/IP Setting (Win 9X)

36 36 TCP/IP Setting (Win XP)

37 37 TCP/IP Setting IP Address ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม (Class) 5 กลุ่ม ดังนี้ Class A Class B Class C Class D Class E

38 38 TCP/IP Setting Class C: ใช้สำหรับระบบที่มีจำนวน Non-host Node ระหว่าง 1 ถึง 256 Node จะใช้เฉพาะตัวเลขสาม ตัวแรกของ IP Address เท่านั้นเป็น หมายเลขของเครือข่าย ซึ่งมีค่า ระหว่าง 191 – 223 ส่วนตัวสุดท้าย ใช้สำหรับกำหนดเป็นหมายเลขของ Node ในเครือข่าย โดยใช้ 255.255.255.0 เป็น Subnet Mask Exp. 192.156.162.37

39 39 Gateway Setting (Win 9X)

40 40 Gateway Setting (Win XP)

41 41 Network Testing Command winipcfg (Win 9X) ipconfig (Win XP) ใช้ในการตรวจสอบค่า IP Address, DNS Server, Gateway พิมพ์คำสั่งผ่านทางหน้าต่าง DOS

42 42 ipconfig

43 43 Network Testing Command ping (Win 9X, Win XP) ใช้ในการตรวจสอบการ เชื่อมต่อระหว่างเครื่องสอง เครื่อง โดยการส่ง Packet ข้อมูลไปยังเครื่องที่เรา ต้องการติดต่อ

44 44 ping

45 45 Network Testing Command tracert (Win 9X, Win XP) ทำงานในลักษณะเดียวกันกับ ping แต่จะบอกถึงเส้นทาง และจุดหมายต่างๆ ที่ข้อมูล เดินทางไปด้วย

46 46 tracert

47 47 Network Testing Command การวัดความเร็วในการรับส่ง ข้อมูล Win 9X Start->Programs- >Accessories->System Tools->System Monitor

48 48 Network Testing Command การวัดความเร็วในการรับส่ง ข้อมูล Win XP Ctrl+Alt+Del Task Manager

49 49 การวัดความเร็วในการ รับส่งข้อมูล

50 50 Sharing File or Folder

51 51 Sharing File or Folder

52 52 Sharing File or Folder


ดาวน์โหลด ppt 1 LAN Implementation Sanchai Yeewiyom School of Information & Communication Technology Naresuan University, Phayao Campus.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google