งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โครงการ “ สานฝันสู่วงการนักแปลมือ อาชีพ ” วิทยากร : อาจารย์ทองทิพย์ พูล ลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โครงการ “ สานฝันสู่วงการนักแปลมือ อาชีพ ” วิทยากร : อาจารย์ทองทิพย์ พูล ลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โครงการ “ สานฝันสู่วงการนักแปลมือ อาชีพ ” วิทยากร : อาจารย์ทองทิพย์ พูล ลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 15 สิงหาคม 2552

2 2 (context)

3 3 บริบทนั้น.. สำคัญไฉน บริบท (context) บริบท (context) คือ คำหรือ ข้อความแวดล้อม รวมถึงสถานการณ์ แวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของ คำบางคำหรือประโยคบางประโยค บริบท ช่วยในการทำความเข้าใจ และ ตีความต้นฉบับ ลองสังเกตบริบทของเนื้อเรื่อง A และ B ต่อไปนี้

4 New York 1930. The streets were becoming more crowded. Shop keepers were opening their doors. Giorgio had opened the door and was busy sweeping the pavement in front of his bakery when he spotted Ricardo and his men. He wished he could become invisible. “Good morning.” Ricardo blared out in faked excitement. “Good morning.” Giorgio returned the greeting half-heartedly. “So, how are things?” Ricardo enjoyed seeing Giorgio pale. “They are OK.” “Glad to hear that. You’re ready then.” “No. Please.” “Well, you said things are OK.” “But they are not.” “Let’s get inside and talk then.” “Please.” “Come on. Let’s get it over with.”

5 The deadline for the submission of the project assignment finally arrived. Jeff had been miserable. He could not get his analysis done and he had no project report for Professor Armor. He hoped he could asked for a few days if he could catch his professor before the class started. “Good Morning.” Professor Armor was not surprised. He could see through Jeff and his visit. “Good morning.” Jeff tried to appear cheerful. “So. How are things?” Professor Armor asked. One could almost hear him laugh. “They’re OK.” “Glad to hear that. You are ready then.” “No. Please.” “Well, you said things are OK.” “But they are not.” “Let’s get inside and talk then.” Professor Armor tried to sound annoyed. “Please.” “Come on. Let’s get it over with.” Hearing that, Jeff began to sweat.

6 6 ขั้นตอนการแปล วิเคราะห์ต้นฉบับ รับทอดความหมาย ( ให้ครบ ) ถ่ายทอดเป็นภาษา แปล ตรวจแก้ให้รื่นหู

7 7 ขั้นตอนการแปล ทำความเข้าใจ  อ่านต้นฉบับทั้งหมดอย่างน้อย 1 รอบ  ทำความเข้าใจบริบท ( ใคร ทำ อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ) และความหมายในต้นฉบับ  ถ้าไม่เข้าใจ ให้เปิดพจนานุกรม  อ่านเพื่อทำความเข้าใจ ( อีก รอบ )

8 8 ขั้นตอนการ แปล ลงมือแปล...  ผละออกจากภาษาในต้นฉบับ  จับความหมายของประโยค  ลองนึกดูว่าถ้าเป็นภาษาไทย จะพูดอย่างไร  เขียนเป็นภาษาไทยที่ สละสลวย  ตรวจแก้ต้นฉบับ

9 9 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง กลุ่มผู้อ่านเป้าหมาย ประเภทของงานเขียน วัตถุประสงค์ของผู้เขียน

10 10 การวิเคราะห์ องค์ประกอบภายใน ตัวบท บริบททาง วัฒนธรรม สถานที่ เวลา

11 11 ตัวละคร ภูมิหลัง ( ชนชั้น ฐานะ การศึกษา ) ลักษณะนิสัย ความสัมพันธ์กับตัว ละครอื่น สถานการณ์ อารมณ์

12 12 สถานการณ์การสื่อสาร พิธีการ ไม่เป็นพิธีการ - ภาษา มาตรฐานระดับการสนทนา เป็นกันเอง

13 13 ตัวอย่าง พิธีการไม่เป็นพิธี การ กันเอง the elderly ผู้สูงอายุ old people คนชรา old folks คนแก่ residence ที่อยู่อาศัย house บ้าน pad/place รัง dismiss/disc harge ให้ออก fire/ sack ไล่ออก kick out เตะออก splendid เลิศ วิเศษ great ยอดเยี่ยม cool จ๊าบ เทพ แห ล่ม

14 14 ตัวอย่าง “No detention?” Laura asked. The vice principal shook his head. “ ไม่กักบริเวณหรือคะ ” ลอ ร่าถาม ผู้ช่วยครูใหญ่ส่ายหน้า

15 15 ตัวอย่าง “ Schmuck! You liar!” I said angrily. “You scum! How dare you accuse me of lying!” He barked at me. “Beat it!” John cut in. “ ไอ้ควาย ! มึง ! ไอ้ตอแหล !” ผมตะคอก อย่างโกรธจัด “ ไอ้สวะ มึงกล้าดียังไงมาว่ากูตอแหล ” มัน เห่าตอบ “ เฮ้ย พอทีโว้ย !” จอห์นขัดจังหวะ

16 16 คำลงท้าย ครับ คะ ค่ะ จ้ะ ฮะ ซิ นะ เถอะ ละ ล่ะ ฯลฯ ยังงั้น – อย่างนั้น ยังไง – อย่างไร

17 17 ระบบสรรพนาม ภาษาอังกฤษ I - you – we – they – he – she – it ภาษาไทย ภาษาไทย - ?

18 18 การวางแผนการแปล กำหนดสรรพนาม I – ฉัน ดิฉัน อิฉัน ผม กระผม ข้าพเจ้า กระหม่อม หม่อมฉัน หนู ข้า กู กัน เรา เค้า พ่อ / แม่ / พี่ / น้อง / ลุง / ป้า / น้า / อา ครู / อาจารย์ / หมอ / บ่าว

19 19 You You – คุณ ท่าน เธอ ฝ่าบาท ใต้เท้า มึง แก เอ็ง ลื้อ ตัวเอง หนู หล่อน นาย พ่อ / แม่ / พี่ / น้อง / ลุง / ป้า / น้า / อา อาจารย์ / คุณหมอ / นายช่าง คุณหญิง / คุณนาย / ท่านดยุค / ท่านลอร์ด

20 20 คำนามและสรรพนาม ภาษาไทย เป็นภาษาที่นิยมละ สรรพนามที่เป็น ประธานหรือ กรรม แพงไป ไม่ซื้อ ชมฝนดาวตกเปอร์เซอุสคืนนี้ ร้อยรวมดวงใจ เทิดไท้ราชินี ทานชามั๊ยคะ (Do you want a cup of tea?) ภาษาอังกฤษ ต้องมีประธาน กรรม คำขยาย

21 21 พจน์ (number) จำนวนหนึ่ง หรือมากกว่า หนึ่ง ภาษาไทย ไม่นิยมจำแนกสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวน เช่น Cats are beautiful animals. แมวทั้งหลายเป็นสัตว์สวยงามหลายตัว แมวเป็นสัตว์สวยงาม

22 22 การแปล a, an, the He saw a dog. Then the dog chase him. เขาเห็นสุนัข ( ตัวหนึ่ง ) แล้วเจ้าสุนัข ( ตัวนั้น ) ก็วิ่งไล่เขา

23 ‘be + past participle’

24 24 การแปลประโยคกรรม (1) “ ถูก ” “ โดน ” - He was bitten by a dog. เขาถูกหมากัด - Watching Harry being bullied by Uncle Vernon was Dudley’s favorite form of entertainment. การเฝ้าดูแฮรี่ถูกลุงเวอร์นอนดุด่าเป็น เรื่องบันเทิงใจสุดโปรดอย่างหนึ่งของดัด ลีย์

25 25 การแปลประโยคกรรม (2) “ ได้รับ ” - Students are permitted to visit the village of Hogsmeade. นักเรียนได้รับอนุญาตให้เที่ยว หมู่บ้านฮอกส์มี้ด - Her picture has been restored ภาพของเธอได้รับการซ่อมแซม

26 26 การแปลประโยคกรรม (3) The door was locked. ประตูล็อก The tree was placed at the tunnel mouth. ต้นไม้ปลูกไว้ตรงปากอุโมงค์ The book was written by John. หนังสือเล่มนี้จอห์นเขียน หนังสือเล่มนี้เขียนโดยจอห์น จอห์นเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้

27 27 Hagrid had been known to befriend giant spiders ใคร ๆ ก็รู้ว่าแฮกริดผูกมิตรกับแมงมุม ยักษ์ You will be escorted to each lesson by a teacher. จะมีอาจารย์เดินนำพวกเธอไปเวลา เปลี่ยนชั่วโมงเรียน You have been sent a broomstick, Potter มีคนส่งไม้กวาดมาให้เธอ พอตเตอร์ It is feared that … เป็นที่หวั่นเกรงว่า...

28 28 Dummy it A. It was agreed that the meeting would be postponed until next week. B. It’s going to rain. C. It’s a long way from here to Phuket. D. It seems that she has lost all her self- confidence.

29 29 E. It must have been here that I first met her. F. Take it easy! G. I don’t get it. What’s happening? Dummy it (cont.) ไม่ควรแปล it ว่า มัน เสมอไป เพราะภาษาไทย นิยมการซ้ำคำมากกว่า การใช้สรรพนามแทน หรือไม่ก็ละ ประธานหรือสรรพนามนั้นไปเลย

30 30 คำและความหมาย ของคำ

31 31 “see” I explain the problem but he could not see it. He has seen much unhappiness in his life. You should see a doctor. ฉันอธิบายปัญหาให้ฟัง แต่เขาไม่เข้าใจ เขาตกทุกข์ได้ยากมามากแล้วในชีวิต คุณควรไปหาหมอ

32 32 “TO CARRY”

33 33 กระเดียด กระเตง ขน คอน ถือ หิ้ว สะพาย ทูน เทิน แบก บรรทุก ประคอง พก หอบ หาบ หาม หนีบ อุ้ม Miles was returning from the kitchen, carrying a bottle of wine. Police officers in Britain do not usually carry guns. He will carry the memory of the accident with him for ever.

34 34 ความหมายนัยประหวัด คำสามารถสะท้อนทัศนคติ และ อารมณ์ความรู้สึกทั้งแง่บวกและแง่ลบ partner/ wife the better half, the significant other, companion (+) the bitch, the hag (-) กิ๊ก ชู้ เมียน้อย pig, cow, buffalo

35 35 คำรื่นหู (euphemism) pass away, perish, expire, kick the bucket, snuff it, go west, go the way of all flesh, turn up one’s toe ไปค้าถ่าน กลับบ้านเก่า ไป ไหว้พระจุฬามณี ถึงแก่กรรม สิ้นบุญ

36 36 Nick took advantage of a spell of bright spring sunshine last March by photographing his local lollipop man. “I had to ask his permission first and explain why I wanted a picture”, says Nick.

37 37 Lollipop man คือ ก. คนขายอมยิ้ม ข. เจ้าหน้าที่ที่พาเด็ก นักเรียนข้ามถนน ค. ผู้ชายที่ไม่จริงจังกับ ชีวิต ง. กะเทยแปลงเพศ

38 38 A LOLLIPOP MAN

39 39 สำนวนไทยคล้ายฝรั่ง tighten one’s belt black sheep sour grapes dark horse grass root รัดเข็มขั ด แกะดำ องุ่น เปรี้ยว ม้ามืด ราก หญ้า

40 40 การแปลสำนวน Don’t try to sell me that old car as a bargain. I wasn’t born yesterday. “to carry coals to Newcastle” “make hay while the sun shines”

41 41 “a piece of cake” I need not have worried about my translation exam. It was a piece of cake. (=something very easy to do) “nip in the bud” The government discovered the plot as soon as it was formed and were able to nip in the bud. (= to stop something as soon as it starts) การแปลสำนวน

42 การแปลคำเลียนเสียง

43 43

44 44 ขั้นตอนสุดท้าย : ตรวจแก้ ต้นฉบับ - อ่านฉบับแปล ดูว่าเป็น ภาษาไทยที่ดีหรือไม่ - อ่านฉบับแปล เทียบกับ ต้นฉบับ

45 45 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

46 46 หนังสืออ่านเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt 1 โครงการ “ สานฝันสู่วงการนักแปลมือ อาชีพ ” วิทยากร : อาจารย์ทองทิพย์ พูล ลาภ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิม พระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google