งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nested Loop ในบทก่อนหน้านี้เราได้เรียนการเขียนโปรแกรม แบบที่ใช้ if ซ้อนกัน ในทำนองเดียวกันในงานที่ซับซ้อน การทำซ้ำก็ อาจจะต้อง implement ในรูปแบบของ loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nested Loop ในบทก่อนหน้านี้เราได้เรียนการเขียนโปรแกรม แบบที่ใช้ if ซ้อนกัน ในทำนองเดียวกันในงานที่ซับซ้อน การทำซ้ำก็ อาจจะต้อง implement ในรูปแบบของ loop."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Nested Loop ในบทก่อนหน้านี้เราได้เรียนการเขียนโปรแกรม แบบที่ใช้ if ซ้อนกัน ในทำนองเดียวกันในงานที่ซับซ้อน การทำซ้ำก็ อาจจะต้อง implement ในรูปแบบของ loop ซ้อนกัน การประมวลผลในลักษณะที่เป็นตาราง loop ซ้อน มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ – Loop นอกเป็นตัวควบคุม แถว ทั้งหมด – Loop ในเป็นตัวควบคุม คอลัมน์ ในแต่ละแถว 2

3 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมรับค่า m และ n แล้วแสดง ผลลัพธ์ ดังตัวอย่าง Input 3 2 Output ** 3 Input 2 5 Output *****

4 มองผลลัพธ์ในลักษณะของตาราง จงเขียนโปรแกรมรับค่า m และ n แล้วแสดง ผลลัพธ์ ดังตัวอย่าง Input1Input2 3 22 5 4 ** ** ** ***** *****

5 Nested loop การเขียน loop ซ้อน จะง่ายขึ้นถ้าเรามอง ผลลัพธ์ของโปรแกรมในลักษณะตาราง – จำนวนแถว ใช้ loop นอกเป็นตัวกำหนด – จำนวนคอลัมน์ ใช้ loop ในเป็นตัวกำหนด for(int i = 1 ; i < row ; i++) { for(int j = 1 ; j < col ; j++ ) { // คำสั่งในการทำซ้ำ } } 5

6 โจทย์ จงเขียนโปรแกรมรับค่า m และ n แล้วแสดง ผลลัพธ์ ดังตัวอย่าง Input 3 2 Output ** 6 จำนวนแถว = 3 จำนวนคอลัมน์ = 2 Loop นอกวนให้ครบ 3 รอบ Loop ในวนให้ครบ 2 รอบ แต่ละรอบวนปริ้น “*” จำนวนแถว = 3 จำนวนคอลัมน์ = 2 Loop นอกวนให้ครบ 3 รอบ Loop ในวนให้ครบ 2 รอบ แต่ละรอบวนปริ้น “*” for(int i = 0 ; i < 3 ; i++) { for(int j = 0 ; j < 2 ; j++ ) { System.out.print(“*”); } System.out.println(); } for(int i = 0 ; i < 3 ; i++) { for(int j = 0 ; j < 2 ; j++ ) { System.out.print(“*”); } System.out.println(); } จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ขึ้นอยู่กับตัวแปร m และ n จำนวนแถว และ จำนวนคอลัมน์ ขึ้นอยู่กับตัวแปร m และ n

7 ตัวอย่าง : การแสดงผลสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ตามรูปแบบที่กำหนด 7

8 ตัวอย่าง 1 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n n for(int i = 1 ;i <= n ;i++){ for(int j=1 ; j <= n; j++){ System.out.print(“A”); } System.out.println(); } 8

9 ตัวอย่าง 2 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 9 n i จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ for(int i = 1 ;i <= n ;i++){ for(int j=1 ; j <= i; j++){ System.out.print(“A”); } System.out.println(); }

10 กิจกรรมที่ 1 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 10 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ n จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ i

11 ตัวอย่าง : การแสดงผลค่าของตัว แปร 11

12 ตัวอย่าง 3 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 12 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n i for(int i = 1 ;i <= n ;i++){ for(int j=1 ; j <= i; j++){ System.out.print(j); }System.out.println(); }

13 กิจกรรมที่ 2 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 13 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n i

14 ตัวอย่าง 4 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 14 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n i for(int i = n ;i >= 1 ;i++){ for(int j=1 ; j <= i; j++){ System.out.print(i); }System.out.println(); }

15 กิจกรรมที่ 3 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 15 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n i

16 กิจกรรมที่ 4 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 16 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n n

17 ตัวอย่าง : การแสดงผลค่าของ สัญลักษณ์แบบมีทางเลือก 17

18 ตัวอย่าง 5 เขียนโปรแกรมรับค่า n จากนั้นแสดงผลทั้งหมด n บรรทัด – ถ้าเป็นบรรทัดแรก หรือ บรรทัดสุดท้าย แสดง * จำนวน n ตัว – บรรทัดอื่น ๆ แสดง A จำนวน n ตัว 18 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n n for i from 1 to n for j from 1 to n if i = 1 or i = n print * else print A end if end for

19 ตัวอย่าง 6 เขียนโปรแกรมรับค่า n จากนั้นแสดงผลทั้งหมด n บรรทัด – ถ้าเป็นบรรทัดคี่ แสดง ^ จำนวน n ตัว – ถ้าเป็นบรรทัดคู่ แสดง v จำนวน n ตัว 19 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n n for i from 1 to n for j from 1 to n if i is odd print ^ else print v end if end for

20 กิจกรรมที่ 5 เขียนโปรแกรมรับค่า n จากนั้นแสดงผลทั้งหมด n บรรทัด – ถ้าเป็นบรรทัดคี่ แสดง [] จำนวนเท่ากับ หมายเลข บรรทัด – ถ้าเป็นบรรทัดคู่ แสดง () จำนวนเท่ากับ หมายเลข บรรทัด 20 จำนวนแถว (i) ขึ้นอยู่กับ จำนวนคอลัมน์ (j) ขึ้นอยู่กับ n i

21 ตัวอย่าง : การใช้หลายๆ LOOP ซ้อน 21

22 ตัวอย่าง 7 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 22 for(int i = 1 ;i <= n ;i++){ for(int j=1;j<=n -i;j++){ System.out.print(“ “); } for( ; j <=n ; j++){ System.out.print(i); } System.out.println(); } i ช่องว่ าง ตัวเ ลข 131 222 313 404

23 ตัวอย่าง 8 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 23 for(int i = 0 ;i < n ;i++){ for(int j=0;j { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/11/3247169/slides/slide_23.jpg", "name": "ตัวอย่าง 8 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 23 for(int i = 0 ;i < n ;i++){ for(int j=0;j

24 กิจกรรมที่ 6 เขียนโปรแกรมรับค่า n และแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 24

25 โจทย์ เขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็มบวก 1 จำนวนและ แสดงรูปดังตัวอย่างต่อไปนี้ Input 4 Output 25 * *** ***** ******* * *** ***** ******* ช่องว่างดอกจันดอกจัน ช่องว่าง

26 โจทย์ ช่องว่าง แถวที่ 1 ช่องว่าง 3 ดอกจัน 1 แถวที่ 2 ช่องว่าง 2 ดอกจัน 2 แถวที่ 3 ช่องว่าง 1 ดอกจัน 3 แถวที่ 4 ช่องว่าง 0 ดอกจัน 4 26 * *** ***** ******* หมายเลขแถวส่งผลต่อจำนวนดอกจัน จำนวนช่องว่าง = n - จำนวนดอกจัน หมายเลขแถวส่งผลต่อจำนวนดอกจัน จำนวนช่องว่าง = n - จำนวนดอกจัน

27 โจทย์ ช่องว่าง แถวที่ 1 ช่องว่าง 3 ดอกจัน 1 แถวที่ 2 ช่องว่าง 2 ดอกจัน 2 แถวที่ 3 ช่องว่าง 1 ดอกจัน 3 แถวที่ 4 ช่องว่าง 0 ดอกจัน 4 จำนวนดอกจัน = หมายเลขแถว จำนวนช่องว่าง = n - จำนวนดอกจัน 27 for(int I =1 ; i<=n ; i++) { for(int j = 1; j<=n-i;j++) { System.out.print(“ ”); } for(; j<=n; j++) { System.out.print(“*”); } for(int I =1 ; i<=n ; i++) { for(int j = 1; j<=n-i;j++) { System.out.print(“ ”); } for(; j<=n; j++) { System.out.print(“*”); }

28 โจทย์ ดอกจัน ( กลุ่มสุดท้าย ) แถวที่ 1 ดอกจัน 0 แถวที่ 2 ดอกจัน 1 แถวที่ 3 ดอกจัน 2 แถวที่ 4 ดอกจัน 3 จำนวนดอกจัน = หมายเลขแถว - 1 for(j = 1; j<=i-1 ; j++){ System.out.print(“*”); } 28 * *** ***** *******

29 โจทย์ 29 for(int i =1 ; i<= n ; i++){ for(j=1 ; j <=n-i; j++){ System.out.print(" "); } for( ; j <=n ; j++){ System.out.print("*"); } for(j=1 ; j<=i- 1;j++){ System.out.print("*"); } System.out.println(); } * *** ***** *******


ดาวน์โหลด ppt Nested Loop ในบทก่อนหน้านี้เราได้เรียนการเขียนโปรแกรม แบบที่ใช้ if ซ้อนกัน ในทำนองเดียวกันในงานที่ซับซ้อน การทำซ้ำก็ อาจจะต้อง implement ในรูปแบบของ loop.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google