งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Problem Analysis and Algorithm in Programming ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิดในการ เขียนโปรแกรม คอมฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Problem Analysis and Algorithm in Programming ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิดในการ เขียนโปรแกรม คอมฯ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Problem Analysis and Algorithm in Programming ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิดในการ เขียนโปรแกรม คอมฯ )

2 13 ธันวาคม 2555 ตัวอย่างโจทย์ปัญหา : หาพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยามคำศัพท์ rectangle3 = พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า width1 = กว้าง long2 = ยาว

3 ทบทวนกระบวนการ แก้ปัญหา

4 1. Problem Analysis ( การวิเคราะห์ ปัญหา )

5 ตัวอย่างโปรแกรมอย่าง ง่าย

6 ตัวอย่างข้อที่ 1 Problem : Area of rectangle 1. Problem Analysis –1.1 Input = ……………………… –1.2 Output = ……………………… width1, long2 rectangle3

7 –1.3 Process 1) READ width1 and long2 2) CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 3) PRINT rectangle3

8 2. Algorithms ( การจำลอง ความคิด เป็นขั้นตอนการ ทำงาน อย่างละเอียด )

9 2.1 (Pseudo code รหัสเทียม )

10 2.1 Pseudo code 1. START 2. SET width1, long2, rectangle3 3. READ width1 4. READ long2 5. CALCULATE rectangle3 = width1 * long2 6. PRINT rectangle3 7. END

11 2.2. Flowchart ( ผังงาน )

12 2.2 Flowchart START width1, long2, rectangle3 width1 rectangle3 long2 rectangle3 = width1 * long2 END

13 24 สิงหาคม 2555 ทดสอบ โจทย์ปัญหา : หาพื้นที่ สามเหลี่ยม คำศัพท์มี ดังนี้ triangle = สาม... high = ความสูง base = ฐาน ให้เขียน 1. Problem Analysis 2. Psudo code 3. Flowchart


ดาวน์โหลด ppt Problem Analysis and Algorithm in Programming ( การวิเคราะห์ ปัญหา และการจำลอง ความคิดในการ เขียนโปรแกรม คอมฯ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google