งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Video. Video กับการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากวิดีโอ ช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถ ศึกษาซ้ำได้ตามต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Video. Video กับการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากวิดีโอ ช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถ ศึกษาซ้ำได้ตามต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Video

2 Video กับการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากวิดีโอ ช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถ ศึกษาซ้ำได้ตามต้องการ สามารถ ศึกษาเองได้ ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการจะ เรียนรู้

3 Video วิดีโอ คือ มัลติมีเดียที่สามารถแสดง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การนำเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความ บันเทิง วิดีโอนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ เป็นต้น วิดีโอมีคุณสมบัติที่ สำคัญ 3 อย่างได้แก่ Image, Audio, Video

4 ประโยชน์ การแนะนำ องคก์รและหน่วยงาน บันทึกภาพความทรงจำและ เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ สร้างสื่อการสอนเพื่อการศึกษา การเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์และ รายงานต่าง ๆ สร้างวิดีโอสำหรับบุคคลพิเศษ โอกาศพิเศษ

5 ขั้นตอนการสร้าง VDO 1. หัวข้อเรื่อง - ทำความเข้าใจหัวข้อเรื่องให้ ชัดเจน - ศึกษาข้อมูล วัตถุประสงค์ - กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ 2. คิดเค้าโครงเรื่อง จัดทำ Storyboard

6 ตัวอย่าง Storyboard

7 ขั้นตอนการสร้าง VDO 3. วางแผนการทำงาน - ระยะเวลาในการทำงาน - สถานที่ - สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ - องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เสียง ภาพ วิดีโอ - ซอฟท์แวร์

8 ขั้นตอนการสร้าง VDO 4. ดำเนินการ - จัดเตรียมวัสดุ / อุปกรณ์ - การถ่ายทำวิดีโอ - การอัดเสียง 5. การตัดต่อวิดีโอ - ซอฟท์แวร์ - เทคนิคต่าง ๆ

9 ขั้นตอนการสร้าง VDO 6. การตรวจสอบ / แก้ไข - การแปลงไฟล์ VCD SVCD DVD Resolution Bit rate 7. นำไปใช้งาน / การนำเสนอ

10 อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/no de/65699 http://www.ram.edu/elearning/e- learning2009/Corel%20VideoStudi o%2013%20Plus.pdf


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Video. Video กับการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากวิดีโอ ช่วยให้ ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถ ศึกษาซ้ำได้ตามต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google