งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง Video.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง Video."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง Video

2 Video กับการเรียนรู้ การใช้งานคอมพิวเตอร์หรือซอฟท์แวร์ต่าง ๆ จากวิดีโอ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น สามารถศึกษาซ้ำได้ตามต้องการ สามารถศึกษาเองได้ ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการจะเรียนรู้

3 Video วิดีโอ คือ มัลติมีเดียที่สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยายได้ การนำเสนอวิดีโอมีหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอเพื่อการศึกษา วิดีโอเพื่อความบันเทิง วิดีโอนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น วิดีโอมีคุณสมบัติที่สำคัญ  3 อย่างได้แก่  Image , Audio , Video

4 ประโยชน์ การแนะนำ องคก์รและหน่วยงาน
บันทึกภาพความทรงจำและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ สร้างสื่อการสอนเพื่อการศึกษา การเสนอรายงาน วิทยานิพนธ์และรายงานต่าง ๆ สร้างวิดีโอสำหรับบุคคลพิเศษ โอกาศพิเศษ

5 ขั้นตอนการสร้าง VDO หัวข้อเรื่อง - ทำความเข้าใจหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน
- ทำความเข้าใจหัวข้อเรื่องให้ชัดเจน - ศึกษาข้อมูล วัตถุประสงค์ - กำหนดรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ 2. คิดเค้าโครงเรื่อง จัดทำ Storyboard

6 ตัวอย่าง Storyboard

7 ขั้นตอนการสร้าง VDO 3. วางแผนการทำงาน - ระยะเวลาในการทำงาน - สถานที่ - สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ - องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น เสียง ภาพ วิดีโอ - ซอฟท์แวร์

8 ขั้นตอนการสร้าง VDO 4. ดำเนินการ - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ - การถ่ายทำวิดีโอ - การอัดเสียง 5. การตัดต่อวิดีโอ - ซอฟท์แวร์ - เทคนิคต่าง ๆ

9 ขั้นตอนการสร้าง VDO 6. การตรวจสอบ/แก้ไข - การแปลงไฟล์ VCD SVCD DVD Resolution Bit rate 7. นำไปใช้งาน/การนำเสนอ

10 อ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/65699


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง Video.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google