งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

08/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 2 ประเภทของเงิน และมาตรฐาน เงินตรา TYPES AND STANDARD OF THE MONEY  FULL - BODIED MONEY  REPRESENTATIVE FULL -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "08/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 2 ประเภทของเงิน และมาตรฐาน เงินตรา TYPES AND STANDARD OF THE MONEY  FULL - BODIED MONEY  REPRESENTATIVE FULL -"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 08/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 2 ประเภทของเงิน และมาตรฐาน เงินตรา TYPES AND STANDARD OF THE MONEY  FULL - BODIED MONEY  REPRESENTATIVE FULL - BODIED MONEY  CREDIT MONEY GRASHAM’S LAW

2 08/04/582  METALLIC MONEY  PAPER MONEY  ISSUED BY GOVERNMENT  ISSUED BY CENTRAL BANK  ISSUED BY COMMERCIAL BANK ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

3 08/04/583 มาตรฐาน ทองคำ มาตรฐานโลหะเดี่ยว มาตรฐานโลหะ มาตรฐาน โลหะเงิน มาตรฐานโลหะคู่ มาตรฐานเหรียญทองคำ มาตรฐานทองคำมาตรฐานทองคำแท่ง มาตรฐานปริวรรตทองคำ ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

4 08/04/584  MONO – METALLIC STANDARD GOLD STANDARD GREAT BRITAIN PORTUGESE UNITED STATE OF AMERICA USE UNTIL WORLD WAR 1 st END ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

5 08/04/585  GOLD COIN STANDARD  GOLD BULLION STANDARD  GOLD EXCHANGE STANDARD ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

6 08/04/586  SILVER STANDARD  BIMETTALLIC STANDARD  PAPER STANDARD  EXCHANGE STANDARD ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

7 08/04/587  HARD CURRENCY US$ POUNDS UK. YEN JAPAN EURO EUROPEAN UNION  SOFT CURRENCY ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

8 08/04/588  COMMODITY RESERVE STANDARD  INTERNATIONAL MONETARY FUND STANDARD (IMF) ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

9 08/04/589  THAI MONEY STANDARD SILVER COIN STANDARD GOLD EXCHANGE STANDARD YEN EXCHANGE STANDARD PAPER STANDARD WITH RESERVE ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี

10 08/04/5810 INDIVIDUAL ASSIGNMENT NEXT MONDAY MORNING ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt 08/04/58 ผศ. ดร. กฤษฎา สังขมณี 1 บทที่ 2 ประเภทของเงิน และมาตรฐาน เงินตรา TYPES AND STANDARD OF THE MONEY  FULL - BODIED MONEY  REPRESENTATIVE FULL -

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google