งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้น Google

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้น Google"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้น Google

2 เทคนิคการค้น Google! Google – ทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8 พันล้านเว็บเพจ ค้นรูปภาพ จำนวนมากกว่า 1 พันล้านภาพ เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้คำค้นที่จำเพาะเจาะจง และมีความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้มากที่สุด อาจใช้คำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ เช่น distance learning Thailand (โปรแกรมจะทำการค้นทุกคำ และเชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ)

3 เทคนิคการค้น Google! การคำค้นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มีความหมายเท่ากัน โปรแกรมจะไม่ค้นคำประเภท command word เช่น a, an, the, what, when, why ตัวเลข หรือตัวอักษรเดี่ยวๆ แต่ถ้าต้องการบังคับให้ค้น จะต้องใส่เครื่องหมาย +นำหน้า เช่น star war episode +I

4

5 เทคนิคการค้น Google อาจบังคับการค้นเป็นวลี โดยการใส่เครื่องหมายคำพูด คร่อม เช่น “star war episode I” Google ใช้ stemming technology ในการค้นคำอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันกับคำที่พิมพ์เข้าไป เช่น ถ้าค้นคำว่า dietary foods จะได้ผลการค้นที่ใช้คำว่า diet, diets และ food ด้วยเช่นกัน

6 เทคนิคการค้น Google ถ้าไม่ต้องการให้มีคำใด ให้ใส่เครื่องหมาย – นำหน้าคำนั้น เช่น information -science ปุ่ม “I’m feeling lucky” หรือ “ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลย” เป็นการสั่งให้ค้น และแสดงผลตรงไปที่เว็บไซต์ซึ่งตรงกับคำค้นมากที่สุด เพียงเว็บไซต์เดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว

7 เทคนิคการค้น Google ในกรณีที่ต้องการให้ค้นคำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เชื่อมคำ (พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่) เช่น “travel guide” hongkong OR singapore ค้นคำพ้อง ให้ใช้เครื่องหมาย ~ (tilde) เช่น ~anthropologist ผลการค้นจะได้ทั้ง anthropologist (นักมานุษยวิทยา) และ archaeonologist (นักโบราณคดี)

8

9 เทคนิคการค้น Google การค้นข้อมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในช่วงที่ต้องการ ให้ใช้ <ตัวเลขแรก>..<ตัวเลขสุดท้าย> ตัวอย่างเช่น The Kingdom of Siam (ควรระบุหน่วยนับของตัวเลขด้วย เช่น $, kg, km จะทำให้ผลการค้นแม่นยำมากขึ้น)

10

11 เทคนิคการค้น Google Book Search : ค้นหาหนังสือที่ต้องการ โดยการใช้คำว่า book about <คำค้น> ตัวอย่างเช่น book about thai spa Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย ตัวอย่างเช่น 100/2 หรือ 10^5 โดยใช้เครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพ์คำว่า 5 kilometers in miles (เพื่อถามว่า 5 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ ?)

12 เทคนิคการค้น Google ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศ เช่น 100 USD in GBP (เพื่อถามว่า 100 US$ เท่ากับกี่ British pounds) หรือพิมพ์ว่า currency of Japan in Thai money เป็นต้น

13

14

15 เทคนิคการค้น Google ถามความหมายหรือคำจำกัดความของคำศัพท์ (definition) ใช้คำว่า define <คำค้น> ตัวอย่างเช่น - define archaeology

16 ใช้ Language Tool

17

18

19 คำสั่งพิเศษค้นหาแบบเจาะจง
Info:URL ที่ต้องการ Filetype:นามสกุลไฟล์ หรือext: Link:เว็บที่ลิงค์มาเว็บเรา Related:เว็บไซต์ที่จะค้นหา Cache: เว็บไซต์ที่จะค้นหา Site: URL or Domain ที่ต้องการ

20 การสืบค้นขั้นสูง

21 หาจากผลลัพธ์ด้วยทั้งหมดของคำ
เงื่อนไข “หาจากผลลัพธ์ด้วยทั้งหมดของคำ” เหมือนกับการใช้ตัวดำเนินการ and โดยจะต้องพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ

22

23

24 การค้นหาผลลัพธ์ด้วยทั้งหมดทุกคำ
เมื่อกำหนดคำที่ต้องการค้นหาในตัวเลือก “หาจากผลลัพธ์ด้วยทั้งหมดทุกคำ” จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้เครื่องหมาย “ ” ในหน้าหลักการค้นหาของ google

25

26

27 หาจากผลลัพธ์ด้วยบางส่วนของคำ
กำหนดคำที่ต้องการค้นหาในตัวเลือก “ด้วยบางส่วนของคำ” ได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ตัวดำเนินการ or

28

29

30 หาจากผลลัพธ์ไม่มีคำนี้
ใช้กำหนดคำที่ไม่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ ด้วยการพิมพ์ลงใน “ไม่มีคำนี้” และได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ตัวดำเนินการ (-)

31

32

33 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการค้นขั้นสูง
ภาษา ทำหน้าที่เหมือนกับ “ค้นหาหน้าที่เขียนด้วยภาษา” ในเพจ “เครื่องมือเกี่ยวกับภาษา”

34

35 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการค้นขั้นสูง
ชนิดของไฟล์ เอกสารที่อยู่บนเว็บมีหลายรูปแบบเราสามารถกำหนดรูปแบบไฟล์ที่ต้องการได้ด้วยการใช้การกำหนดประเภทของไฟล์

36

37 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการค้นขั้นสูง
วันที่ สามารถจำกัดการค้นหาเพจที่มีการปรับปรุงภายในระยะเวลากำหนด คือ 3 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา หรือปีที่ผ่านมาได้

38

39 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการค้นขั้นสูง
รูปแบบที่ปรากฏ เป็นการกำหนดให้คำค้นหาปรากฏอยู่ที่ ในส่วนบนของหน้า ในส่วนเนื้อหาของหน้า ใน URL ของหน้าเว็บ อยู่ในลิงค์ของหน้าเว็บ

40

41 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการค้นขั้นสูง
โดเมน การกรองโดเมนช่วยในการจำกัดการค้นหาผลลัพธ์ ทำให้การค้นหาทำได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทำการจำกัดเฉพาะโดเมนที่ต้องการค้นหา หรือ ไม่ค้นหาได้

42

43


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้น Google

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google