งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  Google – ทำการค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8 พันล้านเว็บเพจ ค้นรูปภาพ จำนวน มากกว่า 1 พันล้านภาพ  เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้ คำค้นที่จำเพาะเจาะจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  Google – ทำการค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8 พันล้านเว็บเพจ ค้นรูปภาพ จำนวน มากกว่า 1 พันล้านภาพ  เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้ คำค้นที่จำเพาะเจาะจง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  Google – ทำการค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8 พันล้านเว็บเพจ ค้นรูปภาพ จำนวน มากกว่า 1 พันล้านภาพ  เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้ คำค้นที่จำเพาะเจาะจง และมี ความหมายตรงกับข้อมูลที่ต้องการให้ มากที่สุด  อาจใช้คำเดียว หรือหลายๆ คำก็ได้ เช่น distance learning Thailand ( โปรแกรมจะทำการค้นทุกคำ และ เชื่อมด้วย AND โดยอัตโนมัติ ) 2 เทคนิคการค้น Google!

3  การคำค้นภาษาอังกฤษ จะพิมพ์ อักษรตัวใหญ่หรือเล็กก็ได้ มี ความหมายเท่ากัน  โปรแกรมจะไม่ค้นคำประเภท command word เช่น a, an, the, what, when, why ตัวเลข หรือตัวอักษรเดี่ยวๆ แต่ถ้าต้องการ บังคับให้ค้น จะต้องใส่เครื่องหมาย + นำหน้า เช่น star war episode +I 3 เทคนิคการค้น Google!

4 4

5 เทคนิคการค้น Google  อาจบังคับการค้นเป็นวลี โดยการ ใส่เครื่องหมายคำพูด คร่อม เช่น “star war episode I”  Google ใช้ stemming technology ในการค้นคำอื่นๆ ที่ ใกล้เคียงกันกับคำที่พิมพ์เข้าไป เช่น ถ้าค้นคำว่า dietary foods จะได้ผลการค้นที่ใช้คำว่า diet, diets และ food ด้วยเช่นกัน 5

6 เทคนิคการค้น Google  ถ้าไม่ต้องการให้มีคำใด ให้ใส่ เครื่องหมาย – นำหน้าคำนั้น เช่น information -science  ปุ่ม “I’m feeling lucky” หรือ “ ดี ใจจัง ค้นแล้วเจอเลย ” เป็นการสั่ง ให้ค้น และแสดงผลตรงไปที่ เว็บไซต์ซึ่งตรงกับคำค้นมากที่สุด เพียงเว็บไซต์เดียวเพื่อความ สะดวกรวดเร็ว 6

7 เทคนิคการค้น Google  ในกรณีที่ต้องการให้ค้นคำใด คำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้ OR เชื่อมคำ ( พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ ) เช่น “travel guide” hongkong OR singapore  ค้นคำพ้อง ให้ใช้เครื่องหมาย ~ (tilde) เช่น ~anthropologist ผลการ ค้นจะได้ทั้ง anthropologist ( นักมานุษยวิทยา ) และ archaeonologist ( นัก โบราณคดี ) 7

8 8

9 เทคนิคการค้น Google  การค้นข้อมูลตัวเลข เงิน ระยะทาง หรือระยะเวลา ภายในช่วงที่ ต้องการ ให้ใช้.. ตัวอย่างเช่น The Kingdom of Siam 1300..1800 ( ควรระบุ หน่วยนับของตัวเลขด้วย เช่น $, kg, km จะทำให้ผลการค้นแม่นยำ มากขึ้น ) 9

10 10

11 เทคนิคการค้น Google  Book Search : ค้นหาหนังสือที่ ต้องการ โดยการใช้คำว่า book about ตัวอย่างเช่น book about thai spa  Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิด เลขได้ด้วย ตัวอย่างเช่น 100/2 หรือ 10^5 โดยใช้เครื่องหมาย + - * / ^ % หรือ พิมพ์คำว่า 5 kilometers in miles ( เพื่อถามว่า 5 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ ?) 11

12 เทคนิคการค้น Google  ถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา จากต่างประเทศ เช่น 100 USD in GBP ( เพื่อถามว่า 100 US$ เท่ากับกี่ British pounds) หรือพิมพ์ว่า currency of Japan in Thai money เป็นต้น 12

13 13

14 14

15 เทคนิคการค้น Google  ถามความหมายหรือคำจำกัด ความของคำศัพท์ (definition) ใช้คำว่า define ตัวอย่างเช่น - define archaeology 15

16 16  ใช้ Language Tool

17 17

18 18

19 คำสั่งพิเศษค้นหาแบบ เจาะจง  Info:URL ที่ต้องการ  Filetype: นามสกุลไฟล์ หรือ ext:  Link: เว็บที่ลิงค์มาเว็บเรา  Related: เว็บไซต์ที่จะค้นหา  Cache: เว็บไซต์ที่จะค้นหา  Site: URL or Domain ที่ ต้องการ 19

20 การสืบค้นขั้นสูง 20

21 หาจากผลลัพธ์ด้วยทั้งหมด ของคำ  เงื่อนไข “ หาจากผลลัพธ์ ด้วยทั้งหมดของคำ ” เหมือนกับการใช้ตัว ดำเนินการ and โดยจะต้อง พิมพ์คำที่ต้องการค้นหาลง ในกล่องข้อความ 21

22 22

23 23

24 การค้นหาผลลัพธ์ด้วย ทั้งหมดทุกคำ  เมื่อกำหนดคำที่ต้องการ ค้นหาในตัวเลือก “ หาจาก ผลลัพธ์ด้วยทั้งหมดทุกคำ ” จะได้ผลลัพธ์เหมือนกับการ ใช้เครื่องหมาย “ ” ในหน้า หลักการค้นหาของ google 24

25 25

26 26

27 หาจากผลลัพธ์ด้วยบางส่วน ของคำ  กำหนดคำที่ต้องการค้นหา ในตัวเลือก “ ด้วยบางส่วนของคำ ” ได้ ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ตัว ดำเนินการ or 27

28 28

29 29

30 หาจากผลลัพธ์ไม่มีคำนี้  ใช้กำหนดคำที่ไม่ต้องการ ให้แสดงผลลัพธ์ ด้วยการ พิมพ์ลงใน “ ไม่มีคำนี้ ” และ ได้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ ตัวดำเนินการ (-) 30

31 31

32 32

33 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการ ค้นขั้นสูง  ภาษา ทำหน้าที่เหมือนกับ “ ค้นหาหน้าที่เขียนด้วย ภาษา ” ในเพจ “ เครื่องมือ เกี่ยวกับภาษา ” 33

34 34

35 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการ ค้นขั้นสูง  ชนิดของไฟล์ เอกสารที่อยู่ บนเว็บมีหลายรูปแบบเรา สามารถกำหนดรูปแบบไฟล์ ที่ต้องการได้ด้วยการใช้การ กำหนดประเภทของไฟล์ 35

36 36

37 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการ ค้นขั้นสูง  วันที่ สามารถจำกัดการ ค้นหาเพจที่มีการปรับปรุง ภายในระยะเวลากำหนด คือ 3 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ ผ่านมา หรือปีที่ผ่านมาได้ 37

38 38

39 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการ ค้นขั้นสูง  รูปแบบที่ปรากฏ เป็นการ กำหนดให้คำค้นหาปรากฏอยู่ที่ ในส่วนบนของหน้า ในส่วนเนื้อหาของหน้า ใน URL ของหน้าเว็บ อยู่ในลิงค์ของหน้าเว็บ 39

40 40

41 การใช้เครื่องมืออื่นๆ ในการ ค้นขั้นสูง  โดเมน การกรองโดเมนช่วย ในการจำกัดการค้นหา ผลลัพธ์ ทำให้การค้นหาทำ ได้อย่างรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ทำการจำกัดเฉพาะโดเมนที่ ต้องการค้นหา หรือ ไม่ ค้นหาได้ 41

42 42

43 43


ดาวน์โหลด ppt 1.  Google – ทำการค้นหาข้อมูลจาก เว็บไซต์ต่างๆ จำนวนมากกว่า 8 พันล้านเว็บเพจ ค้นรูปภาพ จำนวน มากกว่า 1 พันล้านภาพ  เทคนิคในการสืบค้น : ให้เลือกใช้ คำค้นที่จำเพาะเจาะจง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google