งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการพลวัต (Dynamic programming) 1. กำหนดการพลวัต หรือ Dynamic programming ☺ เป็นกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ จะต่างกันก็เรื่องของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการพลวัต (Dynamic programming) 1. กำหนดการพลวัต หรือ Dynamic programming ☺ เป็นกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ จะต่างกันก็เรื่องของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดการพลวัต (Dynamic programming) 1

2 กำหนดการพลวัต หรือ Dynamic programming ☺ เป็นกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ จะต่างกันก็เรื่องของ กรรมวิธีที่ได้มาซึ่งคำตอบ การใช้อัลกอริทึมแบบ แบ่งแยกและเอาชนะอาจมีการแก้ไขปัญหาย่อย ๆ ที่ลักษณะซ้อนเหลื่อมกันมาก ๆ ทำให้ เวลานานมาก ในหลาย ๆ กรณีมีเวลาการทำงาน เป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลัง (exponential) ที่ ทำงานช้ามาก แต่ถ้าออกแบบให้ทำงานเป็นแบบ กำหนดพลวัต กลับใช้เวลาเป็นแบบฟังก์ชันพหุ นาม (polynomial) ที่รวดเร็วกว่ามาก ๆ กำหนด พลวัตถือได้ว่าเป็นกลวิธีการออกแบบอัลกอริทึม ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย และเหมาะมากกับการ แก้ไขปัญหาการหาค่าที่เหมาะที่สุด (optimization problems) 2

3 ที่มาและแรงจูงใจ ☺ แบ่งใหญ่เป็นย่อย ถ้ามีปัญหาย่อยที่ซ้ำมาก จะ ช้า ☺ จำคำตอบไว้ใช้ในอนาคต จะเร็วขึ้น ☺ ใช้กับการแก้ปัญหาได้ทั้งแบบ  Top-down  Bottom-up 3

4 จำนวนฟิโบนักชี (Fibonacci) 4

5 เวลาการทำงาน 5

6 วิเคราะห์เวลาการทำงาน 6

7 7

8 8

9 9

10 เติมตารางแบบ : Bottom-Up 10

11 ลดขนาดตารางเหลือ 3 ตัว 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการพลวัต (Dynamic programming) 1. กำหนดการพลวัต หรือ Dynamic programming ☺ เป็นกลวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะคล้ายกับ การแบ่งแยกและเอาชนะ จะต่างกันก็เรื่องของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google