งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขับถ่าย โดย นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขับถ่าย โดย นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขับถ่าย โดย นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานี

2 การรักษาสมดุลของเหลวในร่างกายของสัตว์ น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็ม น้ำเค็มน้ำจืด H2OH2O Hypertonic น้ำเข้มข้นมากกว่าของเหลวในปลา Hypotonic น้ำเข้มข้นน้อยกว่าของเหลวในปลา การปรับตัวตัว ดื่มน้ำมาก ดื่มน้ำน้อย ปัสสาวะน้อยเข้มข้น ปัสสาวะบ่อยเจือจาง

3

4

5

6 Renal Corpuscle

7 (Vasa Recta)

8

9

10 การทำให้น้ำปัสสาวะเข้มข้น โดยการดูด กลับ NaCl และ น้ำ 300 mmOsm/L กรอง HCO -3 NaCl H2O K + สารอาหาร ดูดกลับ Active trans. Passive trans. H + NH 3 400 mmOsm/L 600 mmOsm/L 900 mmOsm/L 1200 mmOsm/L H2OH2O H2OH2O H2OH2O 100 300 400 600 1200 200 400 700 1200 NaCl H 2 O Urea ที่มา : www.sc.psu.ac.th

11

12

13


ดาวน์โหลด ppt ระบบขับถ่าย โดย นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร ครูผู้สอน โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษา น้อมเกล้า ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google