งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อนิเมชั่น Animation ดร. สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อนิเมชั่น Animation ดร. สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อนิเมชั่น Animation ดร. สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 Animation  เกิดขึ้นจากการแสดงภาพอย่างเร็ว ของชุด ภาพนิ่งแบบสองมิติ (2D) หรือ เกิดจากการ เปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ ที่เราอยากให้ เคลื่อนที่ โดยใช้หลักภาพลวงตา ให้ดู เหมือนว่าภาพนิ่งเหล่านั้น มีการเคลื่อนไหว จากหลักการมองเห็นภาพติดตาของคนเรา นั่นเองครับ โดย Animation เกิดจากหลาย องค์ประกอบรวมตัวกัน โดยหนึ่งในหัวใจของ Animation นั้น คือการ animate 

3 animate & Animator  การ animate คือการใส่การเคลื่อนไหว ให้ ชีวิต กับสิ่งต่างๆ ที่ยังไม่มีการเคลื่อนไหว หรือ ภาพนิ่ง Still  animate แปลว่าทำให้มีชีวิต ดังนั้น Animator คือผู้ให้ชีวิตนั่นเอง Animation นั้น มีด้วยกันหลายประเภท พอจะ แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ยุคสมัย ได้แก่

4 ยุคที่ 1 Traditional Animation Hand Drawing Animation / 2D Animation : เป็นงานแอนิ เมชั่นสมัยแรกเริ่ม มักจะใช้การวาดด้วยมือ   งานประเภทนี้ พบเห็นได้ทั่วไป ในการทำ Animation ยุคแรกๆ โดยใช้เทคนิคการวาดด้วยมือ ทีละแผ่น แล้วใช้วิธี Flip เพื่อ ตรวจดูท่าทางของตัวละครที่เราได้ทำการ animate ไปแล้ว หรือ ที่เราเรียกกันว่า In Between (IB)  โดยทั่วไปแล้ว ในงาน Animation แบบนี้ ถ้าเป็นงาน Animation จากฝั่งตะวันตก หรือ เป็นหนังโรง จะกำหนดให้ 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม แต่ถ้าเป็นพวกซีรี่ย์การ์ตูนญี่ปุ่น จะกำหนดไว้ที่ 1 วินาที ใช้รูป 12 เฟรม หรือ อาจมากกว่านั้น

5 ยุคที่ 2 Stop-motion หรือ Clay Animation  งานแอนิเมชั่นประเภทนี้ animator จะต้องเข้าไปทำการ เคลื่อนไหวโดยตรงกับโมเดล และทำการถ่ายภาพเอาไว้ทีละ เฟรมๆ   การทำ Stop Motion ถือเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะ ต้อง แม่นในเรื่องของ Timing และ Pose มากๆ แม้การทำจะไม่ ต้องอาศัยการวาดรูปเป็นหลัก แต่ก็ต้องทำ IB เองทั้งหมด ด้วยมือ  การทำ IB ในงาน Animation ประเภทนี้ ต้องอาศัยความ ชำนาญในการคำนวนล่วงหน้า เพราะ ถึงแม้จะมีอุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการ Flip แล้วก็ตาม ( เช่น โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยใน การ Capture รูป แล้ว Play ดูได้ทันที ) แต่การจัดแสง และ การควบคุมความต่อเนื่องระหว่างเฟรม ต้องอาศัยความ รอบคอบ และความอดทนสูงมาก

6 ยุคที่ 3. Computer Animation / 2D Animation on computer / 3D Animation  : เป็นงานแอนิเมชั่น ที่มักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก การเข้าถึงโปรแกรมเป็นไปได้ง่าย และการนำหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ทำให้เข้าใจได้ง่าย แถมยัง สะดวกในการแก้ไข และแสดงผล จึงเป็นที่นิยมกันมาก   Animator ในงานประเภทนี้ จึงมีเกิดขึ้นมาในยุคปัจจุบันอย่าง มากมาย พร้อมด้วยความต้องการ ของวงการบันเทิงในยุคนี้ ที่ เน้นการทำ CG Animation มากขึ้น ดูได้จากเมืองไทย ที่มี สถาบันสอนการทำ Animation เกิดขึ้นอย่างมากมาย และ Studio ที่ทำงาน Animation ในบ้านเราก็มีมากขึ้น เราจะเห็นได้ ว่า งานต่างๆในวงการบันเทิงไทย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา การ์ตูนซีรี่ย์ ต่างๆ ล้วนล้วนแต่ มีงาน CG Animation แฝงอยู่ด้วยแทบทั้งนั้น เรียกได้ว่า เมืองไทยตอนนี้ มี ความตื่นตัวในกระแส Animation เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

7 ประเภทของ Stop Motion  1 ดินน้ำมัน clay animation  2 หุ่น Doll-Puppet animation  3. การเขียน - วาด Write animation  4. ชิ้นงาน Model animation  5 ทราย sand animation  6. งานกระดาษ Paper animation  7.Time Lapse

8 อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Stop Motion  1 ชิ้นงาน  2 กล้องถ่ายภาพ – วีดิทัศน์ ขาตั้ง กล้อง  3 คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์  4 ฉาก  5 ไฟแสงสว่าง  6 แท่นยึด

9 ขั้นตอน  Pre-Production เตรียมงาน เขียนสคริปต์ ปั้น  Production ถ่ายทำกำกับกล้อง ปั้น ขยับ  Post-Production ตัดต่อ import ตัด พากย์เสียง  Presentation นำเสนอแปลงไฟล์ นำเสนอแปลงไฟล์

10 ข้อคำนึง TV NTSC = 30 frame/sec Film = 24 frame/sec TV Pal = 25 frame/sec 720x576 pixel 720x576 pixel 5 Min = 25x60 x 5 =7500 Frame 5 Min = 25x60 x 5 =7500 Frame

11 บท 1 Idea PlotGag 2 Script Theme Concept 3 Story Board Key frame 4 Detail รายละเอียด 5 Specification ข้อกำหนด

12 การเขียนบท 1 Premise แนวคิดหลักของเรื่อง เรื่องของสัตว์ที่ออกมาต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของมัน 2 Log-Line ขยายความ สั้น ได้ใจความ เมื่อมนุษย์ต่างสรรหา อาหารใหม่ๆ รสชาติแปลกๆ สัตว์ ทั้งหลายจึงหนีไม่พ้นที่จะตกเป็นอาหารของมนุษย์ การ ต่อสู้เท่านั้น ที่จะยุติมนุษย์ผู้หิวกระหายได้ 3 Synopsis เรื่องย่อ 4 Treatment 4W1H

13 การเขียนบท Hollywood 1 เปิดฉากต้อง ตรึงใจ ท้าทาย มีคำถาม ให้ค้นหา 2 แนะนำตัวละคร 3 เน้นความขัดแย้ง 4 หาจุดสำคัญของเรื่อง 5 จบประทับใจ

14 การสร้างตัวละคร 1 รู้จักตัวละครให้ดี อย่าสับสน 2 สร้างภาพ อย่าใช้เสียงบรรยาย 3 ให้คนดูคิดบ้าง อย่าบอกหมด 4 คนต่างกัน สื่อสารไม่เหมือนกัน 5 ถ้อยคำ ประจำ กินใจ 6 อย่าพูดซ้ำซาก วกวน ไม่ไปไหนซะที 7 พูดสั้นๆ เดินเรื่องไว

15 Cinema Scope 2.35:1 ขนาดจอ กับ Format วีดิ ทัศน์ Wide-screen Motion Pictures 1.85:1 HDTV 16/9 =1.78 Film 3/5 4x3 = 1.33 Motion Pictures before 1953

16 Aspect Ratio

17 STOP Motion  Real Time  Instant Time

18 STOP Motion  Real Time  Instant Time

19 Setting

20 Shooting 1

21 Shooting 2

22 In Door

23 Out Door

24 มุม ในการถ่ายภาพ  มุมต่ำ Low Angle  ระดับสายตา Eye Level  มุมสูง Hi Angle

25 ขนาดภาพ  ELS  LS  MS  CU  ECU

26 กระบวนการในการตัดต่อ Import Edit ภาพ เสียง กราฟิก อื่น Export

27 ตัดต่อโดย Movie Maker After Effect Premiere Other..

28 การนำเสนอ  ทุกอย่างต้องพร้อม ไม่มีข้อผิดพลาด  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  มีการประเมินผล

29 อ้างอิง  จรูญพร ปรปักษ์ประลัย : 2548 สวัสดีอนิเมชั่น  Clay Animation Workshop BIFF 2007  Assoc Prof Takuya Ishida: 2007 Clay Animation   The Principles of Animation


ดาวน์โหลด ppt อนิเมชั่น Animation ดร. สุรพล บุญลือ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google