งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต

2 2 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) อินเทอร์เน็ตคืออะไร อินเทอร์เน็ต มาจากคำว่า Inter Connection Network หรือ เรียกกันว่า ไซเบอร์สเปช (Cyber Space) แต่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า อินเทอร์เน็ต คือการนำคอมพิวเตอร์ มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ภายในองค์กร ต่อมานำเครือข่ายย่อย ๆ มาเชื่อมต่อกัน จนเกิดเป็นเครือข่าย ขนาดใหญ่ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่ เชื่อมต่อกันในระบบอินเทอร์เน็ต สามารถส่งข้อมูลไปมาหากันได้ รวดเร็ว

3 3 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต การขยายเครือข่ายทำให้เกิดการ พัฒนาข้อตกลงในการสื่อสารแบบใหม่ ขึ้น มีชื่อเรียกว่า TCP/IP:Transmission Control Protocol/Internet Protocol ภาษากลางบนอินเทอร์เน็ต คือ คอมพิวเตอร์ต่างแบบต่างรุ่นสามารถ ติดต่อสื่อสารกันได้และสามารถเข้าใจ กันได้

4 4 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 1. การติดต่อสื่อสาร สามารถ รับ - ส่งจดหมาย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ คุยกับเพื่อนข้ามโลก หรือพูดคุยแบบเห็นหน้ากัน 2. อินเทอร์เน็ตเหมือนเป็น ห้องสมุดขนาดใหญ่ ใช้ค้นคว้าหาข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้รอบโลก ไม่ว่าที่ใดก็สามารถหา ข้อมูลได้ 3. ซื้อสินค้าและบริการ ต่าง ๆ ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต เช่น สั่ง ซื้อพิซซ่า หรือ โอนเงินระหว่าง ธนาคาร เป็นต้น 4. ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความ บันเทิง เช่น เล่มเกม ออนไลน์พร้อม ๆ กัน หลายคน ดาวโหลด เพลงต่าง ๆ มาฟังจาก อินเทอร์เน็ต

5 5 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) ส่วนประกอบของโปรแกรม Internet Explorer 1. แถบเครื่องมือ 2. แถบสำหรับกรอกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) 3. พื้นที่แสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจ 4. แถบแสดงสถานะการทำงาน

6 6 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเปิดเว็บไซต์มาใช้งาน 1. คลิกเมาส์ที่ช่อง Address พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ เช่น www.sanook.com 2. คลิกที่ปุ่ม Go หรือกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์ 3. จะปรากฏหน้าแรกของเว็บไซต์ ที่ต้องการเปิด

7 7 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ด้วยลิงค์ (Link) 1. เลื่อนเมาส์วางที่ข้อความที่ ต้องการเลือก สังเกตเมาส์เปลี่ยนเป็นรูป นิ้วชี้ (Hyperlink) คลิกที่ข้อความหนึ่งครั้ง 2. สังเกตหน้าโฮมเพจจะ เปลี่ยนไปเป็นหน้า เว็บเพจที่มีข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องที่เลือกคือ โปรแกรมคิวคิว (QQ) มี เรื่องน่ารู้มาแนะนำ ดาวน์โหลดโปรแกรม การ รับส่งไฟล์ข้อมูล หรือการแชต (Chat) เป็นรูปแบบการสื่อสาร อย่างหนึ่งที่นิยมมาก เป็น ต้น

8 8 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การบันทึกรูปภาพเก็บไว้ใช้งาน 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการเลือก 2. คลิกที่คำสั่ง Save Picture As 3. ปรากฎหน้าต่าง Save Picture 4. พิมพ์ชื่อรูปภาพในช่อง File name 5. คลิกที่ปุ่ม Save

9 9 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การนำรูปภาพจากเว็บไซต์มาทำวอลเปเปอร์ 1. คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการทำวอลเปเปอร์ 2. คลิกที่คำสั่ง Set as Background 3. ภาพที่เลือกจะกลายมา เป็นวอลเปเปอร์ บนพื้นเดสก์ท๊อป

10 10 1. พิมพ์เข้าเว็บไซต์ www.google.co.th คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) การค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอินเทอร์เน็ต 2. พิมพ์ข้อมูลที่ ต้องการค้นหาเช่น เทคโนโลยี สารสนเทศ 3. คลิกที่ปุ่ม ค้นหาโดย Google

11 11 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) 5. คลิกที่เมนู File-->Save As 4. ปรากฎเว็บไซต์ข้อมูลที่ค้นหา 6. คลิกที่ไอคอน สร้างโฟลเดอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ 7. ตั้งชื่อที่ Filename: เทคโนโลยีสารสนเทศ 8. คลิกที่ปุ่ม Save

12 12 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ จบการ นำเสนอ การใช้งานอินเทอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt 1 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ( Computer at Work ) บทที่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google