งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 2)

2 2 โครงสร้างโมเลกุลของ steroid เป็นสารกลุ่ม isoprenoids หรือ terpenes ประกอบขึ้นจากอนุพันธ์ของ isoprene

3 3 Steroids เป็นอนุพันธ์ของ perhydrocyclopentanophenanthrene

4 4 Sterol เป็นกลุ่มย่อยของ Steroids ตัวอย่างเช่น cholesterol

5 5 Cholesterol เป็น sterol ที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อของสัตว์ พบทั้งแบบอิสระและอยู่รวมกับสารอื่น ประมาณ 2 ใน 3 ของ cholesterol ในพลาสมา จะอยู่รวมกับกรดไขมันเป็น cholesteryl ester ในพืชไม่พบ cholesterol แต่จะพบ stigmasterol สังเคราะห์ที่ตับ นำไปสร้างวิตามิน D กรดน้ำดี ฮอร์โมนเพศ

6 6 Bile Acids เป็นอนุพันธ์ของ Steroids มีสมบัติเป็น detergent ทำหน้าที่ emulsify lipids ที่มาจากอาหาร ส่งเสริมการย่อยและการดูดซึม Bile acids ที่พบมากในมนุษย์คือ cholic acid ซึ่งมักจะเชื่อมต่อกับ glycine หรือ taurine กลายเป็น glycocholate และ taurocholate

7 7

8 8 Steroid hormone

9 9 แบ่งเป็น 5 class 1.Progestins (progesterone) ควบคุมปฏิกิริยา ต่าง ๆ ระหว่างการตั้งครรภ์ 2.Glucocorticoids (cortisol and corticosterone) ส่งเสริมการเกิด gluconeogenesis และ ยับยั้งอาการอักเสบ 3.Mineralocorticoids (aldosterone) ควบคุม สมดุลไอออน โดยส่งเสริมการดูดซึมกลับของ K +, Na +, Cl - และ HCO 3 - ในไต

10 10 4. Androgens (androstenedione และ testosterone) ส่งเสริมพัฒนาการของเพศชาย และรักษาลักษณะเพศชาย 5. Estrogens (estrone และ estradiol) เป็น ฮอร์โมนเพศหญิง รักษาลักษณะเพศหญิง

11 11 สารประกอบ isoprenoid อื่น ๆ วิตามินที่ละลายได้ในไขมัน - ได้แก่ A, D, E และ K

12 12 วิตามิน A มี 3 รูปที่เป็น active forms คือ -all-trans-retinol -retinal -retinoic acid เรียกในภาพรวมว่า retinoids ได้จากอาหารในรูป esterified retinol หรือ สังเคราะห์ได้จาก  -carotene ที่พบมากใน carrots

13 13 หน้าที่ของวิตามิน A - การมองเห็น - เสริมความแข็งแรงของเยื่อเมือก - จำเป็นในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน - เชื่อว่ามีผลในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ?

14 14 วิตามิน D - พบมากที่สุดในรูปวิตามิน D 3 (cholecalciferol) - ไม่ใช่วิตามินที่แท้จริง เพราะไม่จำเป็นต้องได้ จากอาหาร - สร้างได้จาก 7-dehydrocholesterol โดยรังสี UV ในแสงแดด - ป้องกันโรคกระดูกอ่อน ควบคุมการดูดซึม Ca และ P - วิตามิน D ที่มีขายในท้องตลาด ได้จากการฉาย รังสี UV กับ sterol ที่ได้จากพืช เรียกว่าวิตามิน D 2

15 15 วิตามิน E - มีอีกชื่อว่า  -tocopherol - แรกเริ่ม ค้นพบว่าสามารถป้องกันการเป็นหมัน ในหนูได้ - มีบทบาทเป็น antioxidant - ป้องกัน peroxides เข้าทำลายกรดไขมันไม่ อิ่มตัวในเมมเบรน - อาการขาดวิตามิน E มีอาการอื่น ๆ ด้วย เช่น เม็ดเลือดแดงแตก ระบบประสาทของกล้ามเนื้อ ทำงานผิดปกติ

16 16 วิตามิน K - พบครั้งแรกเป็นสารที่ละลายใน lipid และ เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด (blood coagulation) -K 1 = phylloquinone พบในพืช -K 2 = menaquinone พบในสัตว์และแบคทีเรีย - ในสัตว์ K 2 จำเป็นสำหรับการเกิด carboxylation ของหมู่ glutamate ในโปรตีน บางชนิด เป็น  -carboxyglutamate ทำให้ โปรตีนไปจับกับ Ca ที่เกี่ยวข้องในการแข็งตัว ของเลือด - ส่วนใหญ่จะได้วิตามิน K จากแบคทีเรียในลำไส้

17 17 Terpenes อื่น ๆ -Terpene เป็นชื่อเรียกทั่ว ๆ ไปของสารประกอบ ที่สังเคราะห์มาจาก isoprene - เริ่มต้นจาก isopentenyl pyrophosphate (C 5 ) และ dimethylallyl pyrophasphate (C 5 ) - รวมกันได้เป็น geranyl pyrophosphate (C 10 ) -Terpene ที่ได้ เรียกว่า monoterpene - ถ้าเป็น C 15 เรียกว่า sesquiterpene -C 20 เรียกว่า diterpenes

18 18 ตัวอย่าง terpene monoterpeneslimonene กลิ่นเลมอน sesquiterpenesJuvenile hormone I ควบคุม metamorphosis ใน แมลง diterpenesGibberellic acid ฮอร์โมนพืช triterpenesSqualene สารตั้งต้นในการ สังเคราะห์คอล เลสเตอรอล tetraterpenesLycopene รงควัตถุในมะเขือเทศ polyprenolscis- polyisoprene ยางธรรมชาติ

19 19 สารประกอบ isoprenoid อื่น ๆ ( ต่อ ) Eicosanoids ไอโคซานอยด์ -Prostaglandins พรอสตาแกลนดิน -Thromboxanes ทรอมบอกเซน -Leukotrienes ลิวโคไตรอีน มีแหล่งกำเนิดจาก C 20 polyunsaturated fatty acid ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมน เกี่ยวข้องกับอาการ อักเสบ


ดาวน์โหลด ppt 1 01402311 ชีวเคมี I ภาคต้น 2557 เรื่อง Lipids ( ตอนที่ 2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google