งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการ ทักทาย และการจากลากันได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และนำคำศัพท์และ สำนวนการทักทาย และการ จากลากันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการ ทักทาย และการจากลากันได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และนำคำศัพท์และ สำนวนการทักทาย และการ จากลากันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการ ทักทาย และการจากลากันได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และนำคำศัพท์และ สำนวนการทักทาย และการ จากลากันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3 เนื้อหาตอนที่ 1 Greetings ( การ ทักทาย )

4 “ สวัสดี ” 1. Good morning 2. Good afternoon 3. Good evening

5 “ สวัสดี ” 4. Hello / Hi 5. How do you do? 6. How are you?

6 ตัวอย่างที่ 1 A : “Good morning.” B : “Good morning. How are you?” A : “Fine, thanks and you? B : “Very well, thank you.”

7 ตัวอย่างที่ 2 Joe : “Hello, Joy.” Joy : “Hi, Joe. How are you?” Joe : “Not so well. I have headache.” Joy : “I hope you feel better soon.” Joe : “Thank you.”

8 เนื้อหาตอนที่ 2 Leaving ( การจากลา กัน )

9 1. การจากลากันโดยทั่วไป Good bye. คำกล่าว อำลาโดยทั่ว ๆ ไป Bye. เป็นคำกล่าวอำลาสำหรับกลุ่ม เพื่อนฝูงคนสนิทกัน

10 2. การกล่าวอำลาและแสดงความคาดหวังว่าจะพบกันอีก ในกรณีที่คู่สนทนาจากกันและจะพบกันอีกในวันเดียวกัน หรือในช่วงระยะเวลาอัน สั้น มักจะกล่าวข้อความต่อไปนี้ต่อกัน See you. เจอกันนะ See you later. พบกันใหม่นะ See you soon. พบกันใหม่ในเร็ว ๆ นี้นะ See you + เวลาที่คาดว่าจะได้พบกัน See you tomorrow. พบกันใหม่พรุ่งนี้นะ การตอบคำอำลาเหล่านี้อาจกล่าวในทำนองเดียวกันคือ O.K. All right. That’s right. Fine. แสดงอาการเห็นด้วย หรือตกลง ตัวอย่าง A : “ I have to go now. Good bye.” B: “All right. See you.”

11 3. การจากลากันตอน กลางคืน การจากลากันตอน กลางคืน ซึ่งจะไม่พบกันอีก จนกว่าจะเช้าวันรุ่งขึ้น หรือ อาจลากันเพื่อเข้านอน มักจะกล่าวคำว่า “Good night” ซึ่งมีความหมายว่า ราตรีสวัสดิ์

12 4. การกล่าวก่อนอำลาจาก กัน การกล่าวก่อนอำลาจากกัน ผู้สนทนา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจต้องกล่าวออกตัวว่า เขาจำเป็นต้องขอลา ดังตัวอย่างข้อความ ต่อไปนี้ I’ve got to go now. ฉันจำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้ It’s time to say good bye. ได้เวลาต้องลาแล้ว I must be leaving now. ฉันต้องไปตอนนี้แล้ว I’d better on my way. ฉันควรจะไปได้แล้วนะ

13 5. การแสดงความ ปรารถนาดี หลังคำอำลา หลังจากกล่าวคำอำลา แล้วคู่สนทนาอาจต้อง กล่าวเพิ่มเติมเพื่อแสดง ความปรารถนาดีต่อกัน จะ กล่าวอย่างไรขึ้นกับแต่ละ สถานการณ์

14 5.1 ถ้าคู่สนทนากำลังจะเดินทางไกล ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ Have please trip. Have a nice trip. 5.2 ถ้าคู่สนทนาจะเดินทางไปพักผ่อน ขอให้สนุกนะ Have a good time. Have a nice time. ขอให้พักผ่อนในวันหยุดให้สนุกนะ Have a good vocation. Have a nice vocation.

15 5.3 ถ้าคู่สนทนามีสุขภาพไม่สู้ดี อาจกล่าวว่า ดูแลตัวเองให้ดีนะ Take care of yourself. Take a good care of yourself. 5.4 ถ้าคู่สนทนาต้องไปสอบหรือต้อง เสี่ยง อาจกล่าวว่า ขอให้โชคดีนะ Good luck. Lots of luck.

16 ตัวอย่าง A : “I’d better be on my way. Good bye.” B : “Good bye and good luck.”


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์  ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของการ ทักทาย และการจากลากันได้  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และนำคำศัพท์และ สำนวนการทักทาย และการ จากลากันไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google