งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introducing yourself. Hello. ( ทักทาย ) My name’s Tongdee. ( บอกชื่อ ) I’m from Thailand. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) I’m an exchange student. ( ข้อมูลเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introducing yourself. Hello. ( ทักทาย ) My name’s Tongdee. ( บอกชื่อ ) I’m from Thailand. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) I’m an exchange student. ( ข้อมูลเพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introducing yourself

2 Hello. ( ทักทาย ) My name’s Tongdee. ( บอกชื่อ ) I’m from Thailand. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) I’m an exchange student. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) I’m glad to meet you. ( แสดงความยินดีที่ได้เจอ กัน )

3 Introducing yourself Good morning. ( ทักทาย ) May I introduce myself? ( ขออนุญาต ) My name is Somchai Rakdee. ( บอกชื่อ ) I’m the marketing manager from ABC company. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) ( I’m from……………(home/school) Nice to meet you. ( แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน )

4 Greeting /Say Hello A : “Good morning.” B : “Good morning. How are you?” A : “Fine, thanks and you? B : “Very well, thank you.”

5 Greeting/Say Hello Joe : “Hello, Joy.” Joy : “Hi, Joe. How are you?” Joe : “Not so well. I have headache.” Joy : “I hope you feel better soon.” Joe : “Thank you.”

6 Conversation


ดาวน์โหลด ppt Introducing yourself. Hello. ( ทักทาย ) My name’s Tongdee. ( บอกชื่อ ) I’m from Thailand. ( ข้อมูลเพิ่มเติม ) I’m an exchange student. ( ข้อมูลเพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google