งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับ มอบหมาย ทำงานหรือใช้เครื่องด้วย ความเร็วเกินกำหนด ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่อง ขณะที่เครื่องทำงาน แก้ไขเครื่องมือโดยไม่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับ มอบหมาย ทำงานหรือใช้เครื่องด้วย ความเร็วเกินกำหนด ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่อง ขณะที่เครื่องทำงาน แก้ไขเครื่องมือโดยไม่ได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับ มอบหมาย ทำงานหรือใช้เครื่องด้วย ความเร็วเกินกำหนด ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่อง ขณะที่เครื่องทำงาน แก้ไขเครื่องมือโดยไม่ได้รับ มอบหมาย ไม่มีป้ายเตือน หยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน ใช้เครื่องมือที่ชำรุด หรือการ ใช้เครื่องมือไม่ถูกวิธี ยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุ ด้วย ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่สวม PPE และแต่งกายไม่ รัดกุม ขณะปฏิบัติงาน ดื่มของมึนเมา เครื่องจักรไม่มีที่ ครอบหรือเซฟการ์ด เครื่องจักรมีที่ครอบ หรือเซฟการ์ด แต่ไม่ เหมาะสม ดัดแปลงเครื่องมือ จนอยู่ในสภาพที่ไม่ ปลอดภัย พื้น บริเวณที่ทำงาน ลื่น ขรุขระ การจัดเก็บสารเคมี หรือสารไวไฟไม่ เหมาะสม แสงสว่างในการ ทำงานไม่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ ไม่เหมาะสม สถานที่ทำงานไม่เป็น ระเบียบ เรียบร้อย

2 ความ สูญเสีย ที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ผลเสียทางตรง  ค่ารักษาพยาบาล  สินไหมทดแทน  ค่าทำขวัญและทำศพ  อุปกรณ์เครื่องจักรชำรุด เสียหาย ผลเสียทางอ้อม  การสูญเสียเวลาทำงานของ พนักงาน  ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  เสียเวลาทำงานเพราะต้อง หยุดเครื่องจักร  ผลผลิตลดลงเพราะขบวน ผลิตหยุดชะงัก  เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ ก่อให้เกิดงาน  สียชื่อเสียงและภาพพจน์ของ โรงงาน  อื่นๆ

3  เลือกหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและอันตรายน้อยกว่า  ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยกว่า แทนสารเคมีที่อันตรายมากกว่า  การระบายอากาศ  การปรับปรุงเครื่องจักร  การทำความสะอาด  การใช้แผ่นกั้นเสียง  การกำหนดขอบเขตพื้นที่ทำงาน  เพิ่มระยะห่างจากแหล่งกำเนิด  การให้การศึกษา อบรมและการสอนงาน  หมุนเวียนพนักงานทำงาน  ติดสัญญาณเตือนอันตรายที่ตัวคนงาน  ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ใช้เครื่องมือโดยไม่ได้รับ มอบหมาย ทำงานหรือใช้เครื่องด้วย ความเร็วเกินกำหนด ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่อง ขณะที่เครื่องทำงาน แก้ไขเครื่องมือโดยไม่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google