งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิวและปริมาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
เราไปกันเลย

2 พื้นที่ผิว และปริมาตร
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่ บทเรียน/เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม

3 ข้อ 1 ข้อใดเป็นพื้นที่ผิวข้างของกรวยเมื่อกรวยมี
สูงเอียง 5 ซม. รัศมี 7 ซม. ก. 90 ข. 100 ค. 110 ง. 120

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป

6 ข้อ 2 ทรงกระบอกมีรัศมี 7 ซม. สูง 3 ซม. ปริมาตรของทรงกระบอกคือข้อใด
ข้อ 2 ทรงกระบอกมีรัศมี 7 ซม. สูง 3 ซม. ปริมาตรของทรงกระบอกคือข้อใด ก. 425 ข. 462 ค. 465 ง. 470

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก

8 ยังไม่ถูกจ้า กลับไปเมนูหลัก

9 สูตรพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอก = 2rh
กลับไปเมนูหลัก สูตรพื้นที่ผิวข้างทรงกระบอก = 2rh สูตร พื้นที่ฐานทรงกระบอก(ส่วนเดียว) = r2 สูตร พื้นที่ผิวของทรงกระบอก = 2rh + 2(r2) ปริมาตรของทรงกระบอก = r2h h เมื่อ r แทนรัศมีของฐาน และ h แทนความสูงทรงกระบอก r หน้าต่อไป

10 สูตร พื้นที่ผิวข้างของกรวย = r
กลับไปเมนูหลัก h r 2 = h2 + r2 สูตร พื้นที่ผิวข้างของกรวย = r สูตร พื้นที่ฐานกรวย = r2 สูตร พื้นที่ผิวของกรวย = r + r2 หน้าที่แล้ว


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิวและปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google