งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เราไปกันเลย. ปิด โปรแกร ม ข้อ 1 ข้อใดเป็นพื้นที่ผิวข้างของ กรวยเมื่อกรวยมี สูงเอียง 5 ซม. รัศมี 7 ซม. ก. 90 ข. 100 ค. 110 ง. 120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เราไปกันเลย. ปิด โปรแกร ม ข้อ 1 ข้อใดเป็นพื้นที่ผิวข้างของ กรวยเมื่อกรวยมี สูงเอียง 5 ซม. รัศมี 7 ซม. ก. 90 ข. 100 ค. 110 ง. 120."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เราไปกันเลย

2 ปิด โปรแกร ม

3 ข้อ 1 ข้อใดเป็นพื้นที่ผิวข้างของ กรวยเมื่อกรวยมี สูงเอียง 5 ซม. รัศมี 7 ซม. ก. 90 ข. 100 ค. 110 ง. 120

4 ถูกต้อง ทำข้อ ต่อไป

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อ ต่อไป

6 ก. 425 ข. 462 ค. 465 ง. 470 ข้อ 2 ทรงกระบอกมีรัศมี 7 ซม. สูง 3 ซม. ปริมาตรของ ทรงกระบอกคือข้อใด

7 ถูกต้อง กลับไปเมนู หลัก

8 ยังไม่ถูกจ้า กลับไป เมนูหลัก

9 กลับไป เมนูหลัก หน้า ต่อไป = 2rh2rh + 2 (  r 2 ) สูตร พื้นที่ผิวของ ทรงกระบอก สูตรพื้นที่ผิวข้าง ทรงกระบอก = สูตร พื้นที่ฐานทรงกระบอก ( ส่วนเดียว ) = 2rh2rh r2r2 r2hr2h = ปริมาตรของ ทรงกระบอก เมื่อ r แทน รัศมีของฐาน และ h แทนความสูง ทรงกระบอก h r

10 กลับไป เมนูหลัก หน้าที่ แล้ว h2h2 r2r2 + 2 = r h สูตร พื้นที่ผิวข้าง ของกรวย = r= r สูตร พื้นที่ฐาน กรวย = = r r +r2+r2 พื้นที่ผิวของ กรวย สูต ร r2 r2


ดาวน์โหลด ppt เราไปกันเลย. ปิด โปรแกร ม ข้อ 1 ข้อใดเป็นพื้นที่ผิวข้างของ กรวยเมื่อกรวยมี สูงเอียง 5 ซม. รัศมี 7 ซม. ก. 90 ข. 100 ค. 110 ง. 120.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google