งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Cholera Situation Thailand, 2007 Bureau of Epidemiology Department of Disease Control Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Cholera Situation Thailand, 2007 Bureau of Epidemiology Department of Disease Control Ministry of Public Health."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Cholera Situation Thailand, 2007 Bureau of Epidemiology Department of Disease Control Ministry of Public Health

2 Magnitude of problem (1 Jan - 10 Oct 07)  Total 676 cases (1.08 per 100,000 pop) 23 provinces Passive 362 cases, Community 314 cases Thai 370 cases, Foreigner 296 cases 4 deaths (CFR = 0.6%)

3 Number of Cholera case by month reported in R506 July: Tak V. Cholera Inaba Aug – Oct: 19 provinces V. Cholera Ogawa

4 Number of diarrhea case by month reported in R506

5 V. Cholerae by province ProvinceO139InabaOgawa สมุทรสาคร 42 ตาก 3444 กรุงเทพฯ 4 นครสวรรค์ 18 ระนอง 140 ขอนแก่น 123 อุดรธานี 3 มหาสารคาม 8 นนทบุรี เลย ชัยภูมิ นราธิวาส ปัตตานี สุราษฏร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู สมุทรปราการ สมุทรสงคราม 1010

6 Epidemic curve of Cholera V. cholerae O1 El Tor Ogawa, 2007 week Mar Jun Jul AugSep Apr May 1 st สมุทรสาคร 2 nd - 3 rd กทม. Shrimp 4 th สมุทรสาครตากนครสวรรค์ หัวหมู ระนองเริ่มจาก แรงงานประมงต่างด้าว ขอนแก่น, อุดรธานี, เลย, กทม หอยแครง

7 Risk factors  Foreign workers: Myanmar Toilet and water sanitation  Seafood: cockles  Raw meat

8 Antibiotic sensitivity Vibrio cholerae O1 El Tor Inaba ตาก ไวต่อ Tetracycline, Ampicillin, Erythromycin, Norfloxacin แต่ดื้อต่อ Cotrimoxazole Vibrio cholerae O1 El Tor Ogawa ระนอง ไวต่อ Norfloxacin แต่ดื้อต่อ Tetracycline, Erythromycin, Cotrimoxazole เลย ไวต่อ Norfloxacin แต่ดื้อต่อ Tetracycline, Erythromycin, Cotrimoxazole ขอนแก่น ดื้อต่อ Tetracycline, Erythromycin, Cotrimoxazole และเริ่มดื้อต่อ Norfloxacin มหาสารคาม ไวต่อ Ampicillin, Chloramphenicol และ Norfloxacin ดื้อต่อ Gentamicin, Cotrimoxazole และ Tetracycline ลำพูน ไวต่อ Amikacin แต่ดื้อต่อยา Ampicillin, Tetracycline, Erythromycin, Cotrimoxazole, Norfloxacin และ Ceftriazone

9 Ranong’s drug sensitivity (N=103)  High susceptible drugs Norfloxacin = 100 % sensitivity Chloramphenical = 97.1 % sensitivity Ampicillin = 77.7 % sensitivity Doxycycline = 75.7 % sensitivity -----------------------------------------------------  Low susceptible drugs Co-trimoxazole = 4.9 % sensitivity Tetracycline = 9.7 % sensitivity Erythromycin = 15.5 % sensitivity

10 Khonkaen’s Drug sensitivity Drug Khon Kaen Hospital (N=15) High sensitivityIntermediateResistance tetracycline00100 bactrim00100 norfloxacin10000 ofloxacin--- erythromyin06040 ampicillin80200 gentamicin--- chloramphenicol10000

11 DrugSri Nakarin Hospital (N=3) High sensitivityIntermediateResistance tetracycline --- bactrim --- norfloxacin 10000 ofloxacin 10000 erythromyin --- ampicillin 10000 gentamicin --- chloramphenicol 10000 Khonkaen’s Drug sensitivity

12 DrugMedical Science Center, Khon Kaen (N=31) High sensitivityIntermediateResistance tetracycline --- bactrim --- norfloxacin 41.9151.060 ofloxacin --- erythromyin --- ampicillin --- gentamicin 32.664.23.22 chloramphenicol 10000 Khonkaen’s Drug sensitivity

13 Control Measures  Field investigation and control with local SRRT Tak Ranong Khonkaen Lampoon  Surveillance: Alert every provinces Close monitor diarrhea trend RSC in diarrhea cases: foreigners, admit, severe, cluster Drug sensitivity Send the isolated organisms to NIH

14 Control Measures  Sanitation Chlorine in tap water 0.5 – 1 ppm in area having case Chlorine 0.2 – 0.5 ppm in other areas (no case) Market sanitation Seafood distributors  Seafood tracing and investigation: สมุทรสาคร สุ ราษฎร์ธานี Cockle sampling for culture Water sampling for culture Worker???

15 Please kindly give recommendations  Antibiotics Drug sensitivity testing Treatment in hospital Treatment in community  Field investigation  Control measure


ดาวน์โหลด ppt Cholera Situation Thailand, 2007 Bureau of Epidemiology Department of Disease Control Ministry of Public Health.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google