งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ช. พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ. ดลหทัย อินทร์จันทร์ หน้า ต่อไป ค ลิ้ ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ช. พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ. ดลหทัย อินทร์จันทร์ หน้า ต่อไป ค ลิ้ ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย ด. ช. พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ. ดลหทัย อินทร์จันทร์ หน้า ต่อไป ค ลิ้ ก

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและ โภชนาการ ภาวะโภชนาการ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการ ต่ำและภาวะโภชนาการเกิน เกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆ

4 การรับประทานอาหารนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญอันอันดับต้นๆ ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึงจำเป็นต้องมีความรู้ทั้ง ทางด้านโภชนาการและอาหารเพื่อจะได้รับประทานแต่ อาหารที่มีประโยชน์และได้สัดส่วนความต้องการของร่างกาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อาหารและโภชนาการ กลั บ

5 หมายถึง สภาพหรือสภาวะของ ร่างกายอันเนื่องมาจากบริโภค อาหาร ซึ่งร่างกายนำอาหารที่ได้รับ ไปใช้เพื่อความเจริญเติบโตและ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ภาวะโภชนาการ ต่อ ไป

6 หมายถึง การที่ร่างกายได้บริโภคอาหารในปริมาณที่ เพียงพอและถูกสัดส่วน ภาวะ โภชนาการที่ ดี ต่อ ไป

7 หมายถึง การที่ร่างกายที่ไม่บริโภคอาหารในลักษณะที่ไม่ เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี ต่อ ไป

8 ทำให้เป็นโรคภาวะโภชนาการเกินและโรค ภาวะโภชนาการต่ำ ปัญหาการเกิดโรคจากภาวะโภชนาการไม่ดี กลับ

9 โรคที่เกิดจากภาวะ โภชนาการต่ำนี้และ โภชนาการเกินมี ดั่งนี้ ต่อ ไป

10 โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการต่ำ โรคขาดโปรตีน โรคเหน็บชา โรคโลหิตจาง โรคคอพอก โรคตาฟาง โรคปากนกกระจอก โรคเลือดออกตามไรฟัน ต่อ ไป

11 โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ไซนัส โรคอ้วน กลั บ

12 เกร็ดน่ารู้ 10 อันดับผลไม้ที่ทำให้อ้วน กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ขนุน กล้วยหอม มะม่วงสุข ลำไย ทุเรียน เงาะ ละมุด ลองกอง กลั บ


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ช. พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ. ดลหทัย อินทร์จันทร์ หน้า ต่อไป ค ลิ้ ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google