งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด.ช.พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ.ดลหทัย อินทร์จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด.ช.พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ.ดลหทัย อินทร์จันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด.ช.พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ.ดลหทัย อินทร์จันทร์
วัยรุ่นกับโภชนาการสร้างเสริมสุขภาพ โดย ด.ช.พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ.ดลหทัย อินทร์จันทร์ คลิ้ก หน้าต่อไป

2 กรุณาคลิ้กเรื่องที่ท่านต้องการศึกษา
วัยรุ่นกับ โภชนาการ สร้างเสริม สุขภาพ... ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ภาวะโภชนาการ โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการต่ำและภาวะโภชนาการเกิน เกร็ดความรู้นิดๆหน่อยๆ กรุณาคลิ้กเรื่องที่ท่านต้องการศึกษา

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
การรับประทานอาหารนั้นนับเป็นปัจจัยสำคัญอันอันดับต้นๆในการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึงจำเป็นต้องมี ความรู้ทั้งทางด้านโภชนาการและอาหารเพื่อจะได้รับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์และได้สัดส่วนความ ต้องการของร่างกาย กลับ

4 ภาวะโภชนาการ หมายถึง สภาพหรือสภาวะของร่างกายอันเนื่องมาจากบริโภค อาหาร ซึ่งร่างกายนำอาหารที่ได้รับไปใช้เพื่อความเจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ต่อไป

5 หมายถึง การที่ร่างกายได้บริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกสัดส่วน
ภาวะโภชนาการที่ดี หมายถึง การที่ร่างกายได้บริโภคอาหารในปริมาณที่เพียงพอและถูกสัดส่วน ต่อไป

6 ภาวะโภชนาการที่ไม่ดี
หมายถึง การที่ร่างกายที่ไม่บริโภคอาหารในลักษณะที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ต่อไป

7 ทำให้เป็นโรคภาวะโภชนาการเกินและโรคภาวะโภชนาการต่ำ
ปัญหาการเกิดโรคจากภาวะโภชนาการไม่ดี ทำให้เป็นโรคภาวะโภชนาการเกินและโรคภาวะโภชนาการต่ำ กลับ

8 โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการต่ำนี้และโภชนาการเกินมี ดั่งนี้
โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการต่ำนี้และโภชนาการเกินมี ดั่งนี้ ต่อไป

9 โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการต่ำ
โรคขาดโปรตีน โรคเหน็บชา โรคโลหิตจาง โรคคอพอก โรคตาฟาง โรคปากนกกระจอก โรคเลือดออกตามไรฟัน ต่อไป

10 โรคที่เกิดจากภาวะโภชนาการเกิน
โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ไซนัส โรคอ้วน กลับ

11 10อันดับผลไม้ที่ทำให้อ้วน
เกร็ดน่ารู้ 10อันดับผลไม้ที่ทำให้อ้วน กล้วยไข่ กล้วยน้ำว้า ขนุน กล้วยหอม มะม่วงสุข ลำไย ทุเรียน เงาะ ละมุด ลองกอง กลับ


ดาวน์โหลด ppt โดย ด.ช.พันธกาญจน์ วงศ์ต๊ะ ส่ง อ.ดลหทัย อินทร์จันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google