งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองทั่วไป

3 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 12,763 13,006101.90 ตาก 11,697 11,63299.44 นครสวรรค์ 17,997 18,312101.75 พิจิตร 12,084 14,278118.16 เพชรบูรณ์ 21,685 37,618173.47 พิษณุโลก 17,393 16,05092.28 สุโขทัย 18,858 18,48498.02 อุตรดิตถ์ 14,138 12,02185.03 อุทัยธานี 7,493 6,95992.87 รวม เขต 6 134,108 148,360110.63 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่ พื้นเมืองทั่วไป

4 การปรับระบบการป้องกันโรคในการเลี้ยงไก่พื้นเมือง รอบฟาร์มมาตรฐาน - เนื่องมาจากแต่ละพื้นที่ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปีและเกษตรกรเห็นความสำคัญในการปรับ ระบบ - การทำวัคซีนจะเป็นการป้องกันโรคระบาด ทำให้การ เลี้ยงต่อเนื่อง ยั่งยืน - การทำโรงเรือนที่มีตาข่ายแบบถี่ให้ไก่นอน มีประโยชน์ คือทำให้จับไก่ได้สะดวก ในเวลาที่ต้องจับไก่เพื่อทำ วัคซีน หรือทำการกักขังไก่ขณะเกิดโรคระบาดในฟาร์มทำ ให้ลดการแพร่โรคระบาดหรือกักขังไก่ขณะที่มีการเกิดโรค ในพื้นที่ข้างเคียง ทำให้ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจาก โรคระบาด สามารถป้องกันแมลง โดยเฉพาะยุงที่มีชุกชุม มากในเขตภาคเหนือตอนล่าง - โรงเรือนที่มีตาข่ายยังป้องกัน งู ตะกวด ซึ่งมากัดกินไก่ ได้


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google